וועדות בית הספר

 

●          ועדת הוראה

●          ועדת הוראת מדעי היסוד

●          ועדת הוראה ללימודים קליניים

●          ועדה לעבודות גמר

●          ועדת קבלה

●          ועדת תלמידים

●          ועדת בחינות

●          ועדה לקידום ובקרת ההוראה

●          ועדת מורים תלמידים

             

ועדת הוראה

פרופ'  לאונרד ליבוביץ - יו"ר

פרופ'  מתי ברקוביץ

ד"ר ירון דגן

פרופ'  רן טור כספא

ד"ר מאיר להב

ד"ר דרורית נוימן

פרופ'  עמוס פיין

פרופ'  עופר קפלן

פרופ'  מיכה רפופורט

נציג תלמידים

גב' פנינה קיפניס-לנגהולץ - מרכזת הוועדה

 

ועדת הוראה מדעי יסוד

ד"ר דרורית נוימן - יו"ר

פרופ'  עינת אבן ספיר

פרופ'  אילן המל

פרופ'  חיים ורנר

פרופ'  לאונרד ליבוביץ

ד"ר מיכל פאול

ד"ר רונית סאצ'י-פינרו

פרופ'  עמוס פיין

פרופ'  חגי פיק

פרופ'  יואל רק

נציגי תלמידים

גב' הדר מליחי - מרכזת הוועדה

 

ועדת הוראה ללימודים קליניים

פרופ'  מיכה רפופורט - יו"ר

פרופ'  מרק גלזרמן

פרופ'  ישראל הרשקוביץ

ד"ר יחזקאל ויסמן

פרופ'  מיקי לישנר

פרופ'  מיקי מוג'ה

ד"ר נטע נוצר

פרופ'  יואב צ'פמן

פרופ'  יוסף רוזנמן

ד"ר ישראל שטראוס

גב' אירית בוקר - מרכזת הוועדה

 

ועדה לעבודות גמר

פרופ'  עופר קפלן - יו"ר

פרופ'  נדיר ארבר

ד"ר דפנה בניהו

ד"ר יצהל ברנר

ד"ר מאירה נוידרפר

ד"ר סיגל סדצקי

ד"ר איל סיון

ד"ר אליעזר פלטשר

ד"ר אילן פרס

ד"ר גדעון פרת

ד"ר אילן צרפתי

ד"ר רן קורנובסקי

פרופ' אליעזר קיטאי

פרופ' יעקב שניידרמן

ד"ר שאול שרייבר

גב' נורית גלאון - מרכזת הוועדה

 

ועדת קבלה

פרופ'  אשר ברזילי - יו"ר

ד"ר ירון דגן

ד"ר אמיתי זיו

פרופ'  משה מיטלמן

ד"ר עמי פישמן

פרופ'  אסתר שני

פרופ'  חנה תמרי

גב' פנינה קיפניס-לנגהולץ - מרכזת הוועדה

 

ועדת תלמידים

ד"ר ירון דגן - יו"ר

פרופ'  ענת אחירון

פרופ'  הווארד כרפ

ד"ר דפנה מיתר

פרופ'  עמוס פיין

ד"ר גדי רפופורט

פרופ'  יואל רק

גב' הדר מליחי - מרכזת הוועדה

 

ועדת בחינות

ד"ר הווארד עמיטל- יו"ר

ד"ר אבישי אליס

פרופ'  יעקב אמיר

ד"ר יריב יוגב

ד"ר נטע נוצר

ד"ר צבי פישל

פרופ'  צבי פישלזון

ד"ר אילן קראוזה

פרופ'  משה רכבי

פרופ'  יואל רק

ד"ר יונתן שטרייפלר

ד"ר רם שרוני

גב' אירית בוקר - מרכזת הוועדה

 

ועדה לקידום ובקרת ההוראה

פרופ'  עמוס פיין - יו"ר

פרופ'  אלכס בטלר

פרופ'  נורית הולנדר

פרופ'  חיים ורנר

ד"ר נטע נוצר

פרופ'  ראובן פורת

פרופ'  משה רכבי

פרופ'  משה שבתאי

ד"ר איתמר שליט

גב' שירי בילורי - מרכזת הוועדה

 

 

 

ועדת מורים-תלמידים

פרופ'  מתי ברקוביץ - יו"ר

פרופ'  מיכאל אהרנפלד

פרופ'  שי אשכנזי

ד"ר רות אשרי פדן

ד"ר דב גביש

פרופ'  משה וינטרוב

ד"ר הרצל סלמן

ד"ר חיים פארן

ד"ר סילביו פיטליק

פרופ'  עמוס פיין

ד"ר חנה קנטי

נציגי סטודנטים

גב' אירית בוקר - מרכזת הוועדה

 

 

חברי הדקאנט משתתפים בישיבות בתוקף תפקידם

 

Made by TAU Webteam