תכני הקורסים

קורסים המסומנים ב * לא יתקיימו בתש" ע

 

0103.0003 בטיחות וגיהות בעבודה במעבדה

סמ' א', שעור , הקורס יתקיים באופן מרוכז בתחילת השנה

מרכז: מר רחמים הדר

בקורס ילמדו נהלים ודרכי עבודה בטוחות במעבדה, בטיחות כללית. סיכון כימי: הערכת גורמי סיכון כימיים בסביבה תעסוקתית, הערכת חשיפה ויישומים של תקני חשיפה לחומרים כימיים, בקרה ומניעה של סיכונים כימיים. ניטור ביולוגי של גורמי סיכון כימיים, בטיחות קרינה: סיכון רדיואקטיבי ובטיחות קרינה, מקורות קרינה רדיואקטיביים, אפקטים ביולוגיים של קרינה, עקרונות בסיסיים של בטיחות קרינה, חשיפות מותרות, תאונות בעבודה רדיואקטיבית, סיכון ביולוגי: חשיפה לסיכון ביולוגי, גורמי מחלה, חומרים קרצינוגניים, מיטוגניים, עבודה עם בעלי חיים, סיכון בעבודה עם מכשירי לייזר.

בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב. בנוסף לבחינה העיונית יקיים כל מנחה בחינה מעשית (work practice) לפני כניסתו של תלמיד למעבדתו. הבחינה המעשית תלווה בחתימה על טופס "תלמיד-מנחה: בטיחות במעבדה", והיא תהווה תנאי לכניסה למעבדה ולאישור הצעה לעבודת גמר.

נדרשת נוכחות בכל השעורים. ספרות שמורה לקורס בספריה למדעי החיים והרפואה.

אתר אינטרנט בנושא בטיחות - מידע על חומרים כימיים וביולוגיים:

http://www.chem.uky.edu/resources/msds.html

 

0103.0004 חיות מעבדה

סמ' א' וב' (הקורס יינתן פעמיים בשנה ) שעור ומעבדה, 2 ש"ס .

ד"ר מיקי הרלב

יפורסם בהמשך.

 

0103.0009 משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה

הקורס יתקיים בלמידה מרחוק באמצעות האינטרנט ויפתח עם תחילת שנת הלימודים. ניתן יהיה להיכנס לקורס מכל מחשב המחובר לאינטרנט: בקמפוס - בספרייה ובכתות המחשבים; מחוץ לקמפוס ניתן להיכנס לקורס בכל שעות היממה. כתובת הקורס היא:

http://virtual.tau.ac.il

הקורס הוא חובה לסטודנטים המתחילים בלימודי התואר השני והשלישי אשר לא השתתפו בלימודי התואר הראשון בקורס מקביל. על התלמידים לסיים את הקורס עד לתאריך 29.11.09. תלמידים המתחילים את לימודיהם בסמסטר ב' יסיימו את הקורס עד 11.4.2010. הקורס כולל בחינה.

סטודנטים הזקוקים לסיוע בקורס יכולים לפנות לספרני ההדרכה בספרייה, בטלפון 6407975- 03 או בדוא"ל מתוך הקורס הוירטואלי עצמו.

תכני הקורס: הכרת מקורות מידע שונים; איתור מאמרים מכתבי עת; טכניקות לחיפוש מידע בקטלוג הספרייה ובמאגרי מידע; הערכת מידע

 

 

0103.0010 ביוסטטיסטיקה- תרגיל בחדר מחשבים

סמ' א' 4 ש"ס, שעור ותרגיל

ד"ר רוני בראונשטיין

מטרות הקורס: לימוד מושגים בסיסיים בהסתברות וסטטיסטיקה, והקניית כלים ליישום שיטות סטטיסטיות במחקר רפואי. סטטיסטיקה תיאורית - ארגון נתונים, הצגות גרפיות, ערכים מרכזיים ומדדי פיזור, ניתוח קשר לינארי בין משתנים. הסתברות - מושגים בסיסיים: הסתברות מותנה, אי תלות, נוסחת בייס, משתנים מקריים ופונקציות הסתברות מיוחדות, תוחלת ושונות. הסקה סטטיסטית - משפט הגבול המרכזי ושימושיו, שיטות דגימה, אמידה ובדיקת השערות על: ממוצע, פרופורציה, הפרש ממוצעים, הפרש פרופורציות, מבחן לאי תלות. בכל התחומים - מיומנות בשימוש במחשבים לצרכי עיבוד הנתונים הסטטיסטיים לפי תכנת SPSS.

חובות הקורס: תרגילי בית בסטטיסטיקה - חובה להגיש 2/3 מהם כתנאי לגשת למבחן. תרגילי מחשב - חובה להגיש 100% מהם כתנאי לגשת למבחן. מבחן סיום.

 

0103.0015 * שיטות מחקר מקרוסקופיות מתקדמות

סמ' ב', 3 ש"ס, שעור

פרופ' אילן המל, פרופ' רפי קורנשטיין , פרופ' אהוד סקוטלסקי

מיקרוסקופ אור: אופטיקה, פולריזציה, עקרונות יסוד בבליעת ופליטת אור, מיקרוסקופ פלואורסצנטי ומיקרוסקופ קונפוקלי; מיקרוסקופ אלקטרוני, עקרונות ושיטות צביעה וקיבוע של פרפרטים (צביעת תשליל, TEM Cryo, SEM, freeze fructure), מיקרוסקופ סורק; שיטות מיקרוסקופיה כמותית. דיגיטציה של תמונות.

 

0103.0029 מחלות הקשורות לתעלות יוניות: גנטיקה מולקולרית,

ביופיזיקה, פתופיזיולוגיה והשלכות טיפוליות

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' ברנרד אטאלי

דרישות קדם: ידע בסיסי בביולוגיה מולקולרית ומבוא בביופיזיקה.

מבוא בגנטיקה וביופיזיקה. אנליזה מולקולרית וביופיזיקלית של מחלות הקשורות לתעלות יוניות. השלכות פתופיזיולוגיות. מחלות הקשורות לתעלות נתרן, סידן, אשלגן, כלוריד, מים, רצפטור ל- ATP, Glycine, Ach , GABA. מחלות אוטואימוניות הקשורות לתעלות יוניות. מנגנוני המחלות שמפריעות לשוערות, חדירות, ביתוי וויסות.

 

0103.0032 תורת ההחלטות

סמ' א' , 2 ש"ס, שו"ס

ד"ר משה לשנו

דרישות קדם: ביוסטטיסטיקה

מטרת הקורס להקנות לתלמידים הבנה בניסוח וניתוח של בעיות החלטה בכלל והחלטה בתנאי אי

ודאות בפרט. חומר הלימוד כולל שימוש בכלים המתבססים על נורמות של רציונאליות, עם דגש על העקביות של כללי החלטה, הגדרת העדפות ותאורן, איסוף מידע, ונטילת סיכונים. הפרדיגמה הכלכלית של התנהגות רציונלית תיבחן לעומת מודלים תחליפים של התנהגות אנושית. בקורס יוצגו הכלים בגישה אינטואיטיבית ופורמלית, תוך הדגמה והמחשה של בעיות החלטה. בקורס ישולב שימוש בכלי תוכנה ייעודיים לקבלת החלטות.

ציון הקורס: זכאים לגשת לבחינת הסיום תלמידים שעמדו בחובת הגשה 80% מהתרגילים

לפחות. הציון הסופי מורכב בצורה הבאה: עבודת גמר - 85%, ממוצע של 4 התרגילים בעלי הציונים הגבוהים - 15%.

 

0103.0033 מבוא להנדסת רקמות ורגנרגציה של הלב

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' יונתן ליאור

רקע מומלץ: קורסים בסיסיים בביולוגיה של התא, ביוכימיה ואימונולוגיה.

מבוא לפתוביולוגיה של תאי שריר הלב. תרביות תאים, ביוריאקטורים, תאי גזע, תאי עובר הקפאה ושימור רקמות, השתלת תאים, גורמי גדילה, ביו חומרים, אנגיוגנזיס ונאוסקולריזציה. מודלים של הנדסת רקמות, מניפולציות גנטיות.

 

0103.0034 מבוא לניתוח אותות ועיבודם באמצעות מחשב

סמ' א', 2 ש"ס, שו"ס

ד"ר נעם אמיר

מחקרים רבים במדעי הרפואה מצריכים הקלטה, אגירה ועיבוד ספרתי של אותות פיזיולוגיים שונים: דיבור, EEG, EMG,ECG ועוד. שימוש במחשב לצורך ביצוע משימות אלה, הינו באופן מסורתי נחלתם של מומחים בתכנות ובעיבוד אותות. אולם, התפתחותן של תוכנות משוכללות כדוגמת MATLAB מאפשרת גם לחוקרים שאינם מומחים בתחומים אלה לבצע מספר רב של פעולות עיבוד אות בקלות יחסית. מטרת הקורס היא להקנות את הכלים המתמטיים הבסיסיים הנחוצים לניתוח אותות שונים, וכן תרגול היישום שלהם באמצעות תוכנת MATLAB.

בקורס יילמדו: דגימת אותות ומשפט הדגימה, קואונטיזציה ורעש קואונטיזציה, סינון אותו- סוגי מסננים, הדרכים לאפיונם, ומימושם, עבודה בסיסית בשפת MATLAB, תכנון מסננים ב- MATLAB באמצעות ממשקים גרפיים, גרפיקה ב-MATLA, ניתוח אותות בתחום התדר- התמרת FFT, שימוש מעשי בהתמרת FFT לניתוח אותות שונים - מחזוריים, אקראיים וטרנזיאנטים, ייצוג זמן/תדר - הספקטרוגרמה, כלים לניתוח אותות ב- ,MATLABמודלים פרמטרים לאותות - תיאוריה ויישום ב- MATLAB, בניית ממשקי GUI ב- MATLAB.

ספרות: DSP first/ James H. Mclellan,Ronald W. Schafer,Mark A. Yoder, Prentice Hall 1977.

מטלות: 20% - כ- 3 תרגילי בית המשלבים עבודת מחשב, 40% - עבודת סיום, 40% - מבחן.

 

0103.0035 עקרונות בחקר חלבונים

סמ' א', 3 ש"ס, שעור

פרופ' אפרת קסלר , פרופ' גדעון פלמינגר

הקורס מיועד לסכם את הבסיס התיאורטי וההיבטים היישומיים של חקר החלבונים כיום. נושאי הקורס העיקריים: המבנה והתפקוד של חלבונים, תהליכי הפרדה וניקוי, שינויים שלאחר תרגום החלים בחלבונים- היבטים מבניים ותפקודיים, התכונות הספקטרליות של חלבונים - בליעת אור ופליטת אור - ושימושן בחקר החלבונים, חלבונים ממברנליים - מבנה ותפקוד, חלבוני השלד התוך תאי ומעורבותם בבקרת התכונות המכניות של התאים.

 

0103.0036 אתיקה ברפואה

סמ' ב' 3 ש"ס, שו"ס

ד"ר יחיאל בר אילן

בקורס יסקרו תורות מוסר עיקריות תוך דגש על הספרות הפילוסופית העדכנית ומתוך מודעות לשיח הביואתי. בקורס יועלו דילמות כמו הפלות, גנטיקה ברפואה וניסויים בבעלי חיים.

 

0103.0038 נושאים נבחרים בביואינפורמטיקה ובביולוגיה חישובית

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' רות נוסינוב, ד"ר שלמה סטרברוב, ד"ר מיכאל קורוסטישבסקי

דרישות קדם: קורס ביולוגיה מבנית וחישובית.

הקורס יתמקד בנושאי מחקר חדשניים של הביואינפורמטיקה, החל מרצפים, הקשר בין רצף למבנה, בין מבנה לפונקציה ובין רצף לפונקציה. הוא יתמקד בניבוי פונקציות , אתרי קישור ומבנים כאשר נתון הרצף או רצפים הומולוגים. ייסקרו נושאים נבחרים בביואינפורמטיקה ללימוד מחלות ולניבוי תרופות.

 

0103.0042 גבוהים נמוכים- ההיבט המולקולרי

פרופ' משה פיליפ , ד"ר גליה גת יבלונסקי

סמ' א' , 2 ש"ס, שו"ס

תהליכי בניית העצם ותהליכי ההתארכות שלה משפיעים על מבנה הגוף כולו ועל כן לא מפתיע ללמוד כי תהליכים אלה נתונים לבקרה קפדנית של הורמונים רבים, ביניהם הורמון הגדילה, הורמוני המין, והורמונים קלציטרופים. תהליכי הגדילה מתרחשים בלוחית הגדילה שהיא איבר סחוסי קטן בקצות העצמות הארוכות. בנוסף לבקרה ההורמונית הסיסטמית, התהליכים מבוקרים גם ברמה מקומית על ידי גורמים המופרשים מתאי לוחית הגדילה, מתאי העצם הסמוכים המשפיעים זה על זה , ומתהליכי יצירת הורמונים מקומיים.

מטרת הקורס היא ללמד על תהליכים המשפיעים על גדילת האדם תוך סקירת המערכות ההורמונליות המרכזיות המעורבות בתהליך והבנת הפיזיולוגיה של לוחית הגדילה. השפעות גנטיות וסביבתיות במצבי גדילה תקינים או פגומים ייסקרו גם הן. יודגשו שיטות המחקר העדכניות והמודלים הקיימים לחקר נושאים אלו.

 

0103.0043 יסודות הביומכניקה: מתאוריות הנדסיות לתכונות מכניות של הרקמות

סמ' א',2 ש"ס, שו"ס

פרופ' תמר ברוש

משתנים מכניים המאפיינים תכונות חומרים: מאמץ, עיבור, קשיחות, מודול אלסטיות, חוזק. התנהגות ויסקואלסטית של חומרים. משוואות שיווי משקל - מבנים ביומכניים והמאמצים המתפתחים בגופים פשוטים. התנהגות ביומכנית של רקמות ביולוגיות: עצמות, רצועות שרירים. שיטות בדיקה לתכונות מכניות של רקמות ביולוגיות.

הקורס בנוי מהרצאות של אחראי הקורס והסמינרים. הסמינרים יותאמו לסטודנטים שישתתפו בקורס על פי נושאי מגמת הלימוד שלהם.

 

0103.0045 האתיקה של המחקר המדעי

סמ' ב' 1 ש"ס , שעור

פרופ' אדגר פיק

קורס זה מיועד לתלמידי התואר השני והשלישי מתמקד ביסודות האתיים של המחקר המדעי, בדגש על המחקר הביו-רפואי, כפי שמתבצע במעבדות ביה"ס לרפואה. הנושאים העיקריים בהם נדון: השיטה המדעית והשפה המדעית; אמת מדעית (טעות וזיוף); דיווח תוצאות מדעיות; שיפוט מאמרים מדעיים; כנסים מדעיים; הוראת שיטות מחקר; קשרי מנחה - סטודנט; משמעות המושג "חוקר"; אבלואציה של תוצאות המחקר; כנון המחקר; חופש מדעי וגבולותיו; השלכותיו החברתיות של מחקר מדעי; מימון המחקר המדעי ; ניגוד אינטרסים במחקר מדעי; קשרים בין-אישיים במחקר וקוד אתי לחוקרים.

קורס זה לא יעסוק בבעיות הקשורות למחקר הקליני.

 

0103.0046 שיטות מחקר בסיסיות בביולוגיה מולקולרית

סמ' א' ,2 ש"ס, שעור

פרופ' חיים ורנר, ד"ר יבגני ברדיצ'בסקי, ד"ר אלברט פינחסוב

בקורס יתוארו שיטות בסיסיות בביולוגיה מולקולארית אליהן סטודנטים לתארים מתקדמים נחשפים בלימודיהם. הקורס מיועד לסכם את הבסיס התיאורטי וההיבטים היישומיים של עבודת עם חומצות גרעין, חלבונים ותרביות תאים כגון:quntitative PCR ,PCR reverse -transcription PCR ושיבוט הגנים, שיטות מוטגנזה שונות.

בקורס ננסה לפתור בעיות אשר עולות במעבדה במהלך השימוש בטכניקות אלו. בנוסף יתוארו ההתפתחויות העדכניות שהביאה מהפכת ההנדסה הגנטית.

 

0103.0047 נוירוגנטיקה התנהגותית

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' דורון גוטהלף

הקורס מביא מודל להבנת הבסיס הביולוגי של מחלות פסיכיאטריות (דוגמת סכיזופרניה ואוטיזם) והתנהגויות אנושיות (דוגמת קשר חברתי) באמצעות תסמונות גנטיות בהן ידוע הפגם הכרומוזומלי. בין נושאי הקורס העיקריים: פנוטיפים התנהגותיים, מנגנונים מולקולרים בתסמונות ובפגור שכלי הדמיה גנטית, גנטיקה של מחלות פסיכיאטריות ושל אוטיזם, גנטיקה של תכונות אישיות טיפולים פתופיזיולוגים בפסיכיאטריה, תסמונת וליאמס וקוגניציה חברתית, חסר בכרומוזום 22 וסכיזופרניה, תסמונת איקס שביר, והשפעת אימפרינטינג על המוח והתנהגות.

0103.2000 מדע תכליתי:פיתוח תרופות חדשות

סמ' א',3 ש"ס, שו"ס

מרכז: פרופ' הלל הלקין

דרישות קדם: קורס מבוא לפרמקולוגיה.

מטרת הקורס היא להציג בפני התלמידים את המסלול לפיתוח תרופה אתית. נושאים שידונו בקורס הם:

 

0103.5113 מבוא לביוכימיה וביולוגיה של התא

סמ' א',4 ש"ס, שעור

פרופ' חיים ורנר, ד"ר רונית רותם

הקורס מיועד להבנת העקרונות של ההרכב, המבנה והדינמיות שבתהליכי החיים, יחסי

הגומלין ומעבר המידע בתוך התא, בין התא וסביבתו ועד לתפקוד האורגניזם השלם מיצירת המידע עד לביטויו.

הקורס חושף את הקשר בין ביוכימיה, ביולוגיה מולקולארית, גנטיקה וביולוגיה תאית.

הקורס מחולק לשני חלקים. סמסטר א' - ביוכימיה, יילמדו נושאים הקשורים להבנת עולם החומר - מבנה, תכונות ואפיונים הקשורים למערכת ביולוגית, מבנה ותפקיד של חלבונים, יצירת אנרגיה הדרושה לתהליכי החיים, מסלולים מטבוליים וזרימת האנרגיה בתא.

 

0103.5114 מבוא לביוכימיה וביולוגיה של התא

סמ' ב',4 ש"ס, שעור

פרופ' חיים ורנר, ד"ר רונית רותם

בסמסטר שני יילמדו נושאים הקשורים למעבר המידע התורשתי, ארגון הגנום, חוקי התורשה, מיפוי גנטי, ארגון ומידור התא, סינתזה ושינוע של חלבונים, מנגנוני איתות תאי, תהליכי גדילה, התמיינות ומוות.

 

0104.1400 עזרה ראשונה

סמ' א', 1 ש"ס

פרופ' פנחס הלפרן

הקורס נועד להקנות לסטודנט בטחון בגישה הראשונית לאדם במצוקה ובסכנת חיים, ולתת יסודות בהגשת עזרה ראשונה במצבים דחופים.

 

0104.1401 אנטומיה לתלמידי התכנית המשולבת למדעי החיים והרפואה

סמ' א', 4 ש"ס

מרכז: פרופ' ישראל הרשקוביץ

הקורס יקנה לסטודנטים ידע כללי של המערכות העיקריות של האדם. ידע זה מתמצה באנטומיה, אנטומיה משווה, פילוגנזה (אבולוציה) ואונטויגנזה (אמבריולוגיה). הקורס משלב הרצאות, מעבדות ולימוד עצמי. הנוכחות בשיעורי מעבדה היא חובה ומהווה תנאי לקבלת הציון הסופי.

 

0104.1402 מבוא לביופיזיקה ופיזיולוגיה כללית

לתלמידי התכנית המשולבת מדעי החיים והרפואה

סמ' ב', 3 ש"ס

מרכז: פרופ' מיכאל קוזלוב

מבנה כימי של גוף האדם:מים, מדורי מים, חומרים מסיסים במים, חומרים מסיסים בשומן. תהליכי העברה (טרנספורט), סיווג, כוחות מניעים וחשיבות ביולוגית. דיפוזיה, חוק פיק ודיפוזיה פסיבית דרך ממברנות. אוסמוזה, לחץ אוסמוטי, תהליכי ריכוז ומיהול בגוף. שיווי משקל יוני: פוטנציאל אלקטרו כימי, משוואת נרנסט, מערכת דונן, לחץ קולואיד אוסמוטי. תהליכי העברה בתוך

ממברנות: העברה מזורזת, תהליכי העברה אקטיבית. פוטנציאל מנוחה ותלותו בריכוזי יונים.

ראולוגיה-זרימת דם בצינורות. תכונות מכניות של נוזל הדם. תכונות מכניות של תאי הדם. חוקי זרימה. פתרון שאלות חישוב בפיזיולוגיה כללית. מעבדה בפיזיולוגיה כללית.

Berne R.M. Levy M.N., Phsyiology, C.V. Mosby Co. ספרות (מהדורה אחרונה):

 

0104.1403 פיזיקה

סמ' א'+ב' , 6 ש"ס

ד"ר נח ברוש

מכניקה: אלגברה של וקטורים, יחידות ומערכות צירים, קינמטיקה, כוחות-חוקי ניוטון, עבודה אנרגיה וחוקי שימור, קינמטיקה ודינמיקה בתנועה מעגלית, תנע קוי וחוקי שימור, תנועה הרמונית.

חשמל: חוק קולון, שדה חשמלי, פוטנציאל חשמלי, זרם והתנגדות, מעגלי זרם ישר, טעינה והתפרקות קבל. מגנטיות: שדה מגנטי, כוח לורנץ- תנועת חלקיק טעון בשדה מגנטי, כוחות מגנטיים בין זרמים, כ.א.מ. מושרה - חוק פרדי לנץ, תכונות מגנטיות של חמרים, ספקטרומטר, ציקלוטרון, מנוע וגנרטור גלים: גלים רחבים ואורכיים, קיטוב, גלים מכניים ואלקטרומגנטיים, התאבכות, עקיפה, הספקטרום הא"מ, התקדמות האור, העברת אנרגיה אנרגיה באמצעות גלים. פיזיקה מודרנית: קרינת גוף שחור, האפקט הפוטואלקטרי, אפקט קומפטון, אטום המימן, מבנה הגרעין והשלכות תורת היחסות, ראקציות גרעיניות, היתוך וביקוע כורים, קרינה רדיואקטיבית.

 

0104.1405 מבוא למדעי העצב

סמ' ב', 3 ש"ס

פרופ' נתן דסקל, פרופ' אילנה לוטן

המנגנונים המולקולריים שבבסיס פעולת מערכת העצבים: תכונותיו החשמליות של תא העצב המאפשרות את תופעת העוררות (אקסיטביליות) והשלכותיהן לתפקודו הפיזיולוגי של הנוירון, תקשורת כימית בין תאית כבסיס לרשתות עצביות ולויסות פעולת מערכת העצבים, התמרת הפעלות החשמלית לפעילות מכנית המתבטאת בהתכווצות תא השריר, פעילות תגובתית ופעילות עצמונית במערכת העצבים. סימולציה של פעילות עצב במחשב ותרגילים.

 

0104.2008 שינוי חלבוני גרעין והשפעתו בתא

סמ' א, ב', 1 ש"ס

פרופ' מלכה ערמון

במשך הקורס נכיר את הפעילות של חלבוני PARP ונסקור את ההשפעות של polyADP-ribosylation על תפקודי התא, הזדקנות בתהליכי מוות תאי שעל בסיסו מפותחות תרופות לחיסול תאים ממאירים ומניעת גרורות. תיסקר השפעתו של ribosylation polyADP על ביטוי גנים ומעורבות של היסטונים וגורמי שיעתוק בשינויים במבנה הכרומטין במצבים פיזיולוגיים ופתולוגים. יסקרו תהליכי העברת סיגנים מממברנת התא להפעלת החלבוני PARP בגרעין.

 

0104.2502 נוירופיזיולוגיה לתלמידי התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה

סמ' א', 3 ש"ס

מרכז: פרופ' איתן רופין

מטרות הקורס היא להציג את עקרונות הפעולה של מערכת העצבים המרכזית ברמה המערכתית.

במסגרת זאת ייסקרו המערכות המוטוריות ומערכות הקשורות ל"תפקודים קוגניטיביים גבוהים" (כמו למידה וזיכרון). כן יידונו בקצרה מספר תהליכים פתולוגיים שמוליכים למחלות מוחיות (כמו אלצהיימר וסכיזופרניה). יושם דגש לא רק על הצגת הידע הקיים, אלא, בעיקר, על הדרכים והשיטות המחקריות השונות בהם הוא מושג.

 

0104.2503 מיקרוביולוגיה כללית לתלמידי התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה

סמ' ב', 7 ש"ס

מרכז: פרופ' אליעזר פלשר

הקורס יכול לשמש גם קורס בסיסי במיקרוביולוגיה לתלמידי המדרשה.

הקורס במיקרוביולוגיה כולל ארבעה תתי מקצועות: בקטריולוגיה, וירולוגיה, מיקולוגיה ופרזיטולוגיה. בקטריולוגיה: פילוגנזה, מבנה התא הפרוקריוטי, מטבוליזם, בקטריופאג'ים, ארגון הגנום החיידקי, בקרת ביטוי הגנום, טרנספורמציה קוניוגציה, יחסי טפיל מאכסן, רעלנים של

חיידקים ועקרונות באנטיביוטיקה , פלורה נורמצית , אופורטוניסטים, ביופילם ו Quorom Sensing.

וירולוגיה: כולל מבוא לתורת הנגיפים, מבנה ומיון נגיפים, שלבים בהתרבות נגיפים, ביוסינטיזה של נגיפי RNA ו- DNA , יחסי גומלין נגיף- מאכסן, מנגנוני הגנה של מאכסן ומנגנוני התמיינות של נגיפים. מספר נגיפים גורמי מחלה באדם ילמדו ביתר הרחבה לגבי היבטים גנטיים, מבניים , פתוגנזה של המחלה, אפידמיולוגיה מניעה וריפוי. הנגיפים שילמדו הם נגיף הpolio- , נגיפי ה- hepatitis , נגיפי משפחת herpes , נגיף ה- AID (HIV) , ונגיפים גורמי סרטן. ילמדו גם מנגנוני ההופעה של נגיפים חדשים.

מיקולוגיה: מבוא לפטריות, פתוגנזה בעולם הפטריות (כללי), מחלות הנגרמות על ידי דרמטופיטים, קנדידה, קריפטוקוקוס, אספרגילוס, זיגומיצטים, תרופות אנטי- פטריתיות, שימוש ומנגנוני פעולה.

פרזיטולוגיה: יחסי גומלין בין אורגניזמים וביטויים הקליני במחלות הנגרמות על ידי יצורים מממלכת בעלי החיים:חד תאיים, תולעים ופרוקי רגליים.

הבחינה מתקיימת בשני חלקים. חלק א': בקטריולוגיה, מיקולוגיה, חלק ב': וירולוגיה, פרזיטולוגיה יש לעבור כל חלק בציון עובר 60.

 

 

0104.2504 מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר

לתלמידי התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה ­­­­­­­­­­­­­­­­­

סמ' א', 3 ש"ס

פרופ' אורי גולדבורט, ד"ר יריב גרבר

הקורס נועד להסביר את הדרכים לחישוב אומדני שכיחויות תחלואה ומפגעים בארצות, בתקופות ובקבוצות אוכלוסיה שונות , וזיהויים של גורמי סיכון למחלות ומה הושג בעזרת התערבות להמעטתם. הקורס שם את הדגש על האדם כיחידה וכמכלול ועל ההבדל במוצאות אותו מול ממצאים מעבדתיים במערכות גוף שונות. נושאים עיקריים שילמדו בקורס: הגדרת מטרות המחקר האפידמיולוגי ומאפייניו, תפוצת מחלות וממצאים במקום ובזמן, מחקרים תיאוריים מול מחקרים אנליטיים, מדדים כמותיים לתיאור התרחשות מחלות , אומדן של שיעורי תחלואה או פטירות גולמיים, סגוליים ומתוקננים, מהם גורמי סיכון למחלות?, סוגי מחקרים תצפיתיים: מחקרי עוקבה (cohort) , מחקרי מקרה-ביקורת (control-case) ומחקרי חתך (cross-sectional), יחס סיכונים ומדדי קשר נוספים המחושבים במחקרים אפידמיולוגיים, תוקף ומהימנות, מהו קשר סיבתי ?,עקרונות ניסויים קליניים מבוקרים, הערכת מבחנים אבחנתיים ותכניות סיקור, ניתוח נתוני מחקר:מודלים חד- משתניים ורב-משתניים, שיטות תקנון נתונים:באמצעות ריבוד או באמצעות רגרסיה, ניתוח-על כדרך לאיחוד תוצאות מחקרים שונים בשאלות דומות וכמכשיר עיקרי בעריכת סקירה שיטתית של ממצאים העוסקים בהערכת יעילות של טיפולים ושל התערבויות, הערכת תפקידי התורשה והסביבה/התנהגות בגרימת מחלות. במהלך הקורס יציגו התלמידים דיון במאמר מדעי נבחר בפני הכיתה, בקבוצות של כ-3 איש, ויגישו בכתב תרגיל נוסף בכתב. הציון יקבע על פי מבחן רב ברירה ושני תרגילים.

 

0104.2505 מבוא לפרמקולוגיה בסיסית ומולקולרית

סמ' ב, 6 ש"ס

מרכז: פרופ' יורם אורון

עקרונות בסיסיים בפרמקוקינטיקה ובפרמקודינמיקה. זמינות ביולוגית, ספיגה, פיזור וסילוק של

תרופות. מטבוליזם של תרופות ואינטראקציות ביניהן. ניתוח אינטראקציה של תרופות עם קולטנים. מנגנוני איתות תאי ותעלות יוניות. פרמקולגיה של מערכת אוטונומית כולל השפעות כולינרגיות, נוראדרנגיות וחסימתן. מבוא לפרמקולוגיה של מערכת העצבים המרכזית בהדגש על תרופות אנטידיכאוניות ואנטיפסיכוטיות. טיפול כימי אנטי מיקרוביאלי ואנטי סרטני. עקרונות הפרמקולוגיה של מערכת הלב וכלי הדם,פרמקולוגיה של מערכת הקרישה.

 

0104.2506 ביולוגיה של ההתפתחות ואמבריולוגיה הומנית

לתלמידי התכנית לתלמידי התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה

סמ' א', 2 ש"ס

פרופ' רות שלגי, ד"ר שושנה סביון

זרע, אשך וספרמטוגנזה; ביצית, שחלה, אואוגנזה ופוליקולוגנזה; הבשלת הגמטות, ביוץ והפריה; אקטיבציה של הביצית וטכנולוגיות חלופיות ליצירת עוברים; תאי גזע במחקר וברפואה; התפתחות העובר מזיגוטה לבלסטוציסט; השבוע השני - תהליך ההשרשה; תהליך הגסטרולציה והתמיינות שכבות הנבט; קיפול העובר והתארגנות המערכות; השליה - מבנה ותפקוד; עקרונות הטרטולוגיה ומומים מולדים; תהליך האפופטוזיס בהתפתחות העוברית התקינה והבלתי תקינה; העובר כשתל; תהליכי אינדוקציה.

 

0104.2507 אימונולוגיה כללית וקלינית

לתלמידי התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה

סמ' א', 4 ש"ס

מרכז: פרופ' יונה קיסרי

מבוא לאימונולוגיה: חסינות מוטבעת וחסינות נרכשת: תאים ואברים בתגובה החיסונית: זיהוי אנטיגנים ע"י התגובה החיסונית: רצפטורים לאנטיגן של תאי B ן- T : תאים מציגי אנטיגן: מנגנוני הבקרה של התגובה החיסונית: שתוף פעולה בין תאים בתגובה החיסונית: ציטוקינים וכמוקינים: התמיינות של לימפוציטים ופגוציטים: תגובת חיסון הורמונלית ויצירת נוגדנים: מבנה ותפקיד של נוגדנים: אינטראקציות אנטיגן נוגדן: מערכת המשלים: לימפוציטים דיטוטוקסיים תאי הקטלן הטבעי: תהליכי דלקת חריפה וכרונית: פגוציטים פולימורפונוקלארים: מונוציטים ומקרופאגים, ציטוקינים בתגובה הדלקתית, תגובות יתר רגישות מיידית ומאוחרת, תגובות אלרגיות, אנטיגנים של תאום הרקמות, אימונולוגיה של דחיית שתלי רקמה, אינטראקציה בין גידולים סרטניים ומערכת החיסון, מחלות אוטואימוניות, מחלות של כשל חיסוני מולד ונרכש, תבחינים חיסוניים, נוירואימונולוגיה.

 

0104.2508 פיזיולוגיה של המערכות

סמ' א', 5 ש"ס

מרכז: פרופ' יוסי סרנה

מבוא לפיזיולוגיה; לב וכלי דם: פעילות חשמלית בלב, קוצבים, הולכת הסיגנל, האלקטרוקרדיוגרם, שריר הלב, הלב כמשאבה, בקרת תפוקת הלב, המודינמיקה, מנגנוני בקרה, תרגיל מחשב- המערכת הקרדיו-ווסקולרית; נשימה: ריאות ונשימה, מכניקה של הנשימה, זרימת האוויר, חילופי גזים, העברת גזים, צירקולציה פולמונרית; כיליה: תפקיד הכיליה, אולטורה פילטרציה גלומרולרית, ספיגה אקטיבית, תהליכי ריכוז ודילול השתן, הפרשה פסיבית ואקטיבית, מאזן חומצי-בסיסי; השתתפות הכיליה ומערכת הנשימה במאזן חומצי-בסיסי; אינטראקציות בין-מערכתיות: תרגיל מאזן חומצי-בסיסי;השתתפות הכיליה ומערכת כלי-הדם בויסות לחץ הדם; פיזיולוגיה של הלב והריאות במאמץ;פתופיזולוגיה של אי-ספיקת לב; מבוא לאנדוקרינולוגיה; נוירוסקרציה; תירוקסין: הציר היפותלמו-היפופיזה- תירואיד; ויסות הורמונלי של משק הסידן; סרואידים בויסות מטבולי ומשק המינרלים; הורמוני מין זכריים; הורמוני מין נקביים;פיזיולוגיה של הרביה.

 

0104.3501 קריאת טקסט מדעי

סמ' א', 2 ש"ס

מרכז: פרופ' יוסף סרנה

קריאת מאמרים מדעיים, ביקורת הטקסט, ניתוח התוצאות ודיון במשמעותן, התיחסות הטקסט לגוף הידע הכללי, מעקב אחר התפתחות תפיסה מחקרת בשורת טקסטים.

 

0111.0001 משאבי הספרייה למדעי החיים ולרפואה

הקורס יתקיים בלמידה מרחוק באמצעות האינטרנט ויפתח עם תחילת שנת הלימודים. ניתן יהיה להיכנס לקורס מכל מחשב המחובר לאינטרנט: בקמפוס - בספרייה ובכתות המחשבים; מחוץ לקמפוס ניתן להיכנס לקורס בכל שעות היממה. כתובת הקורס היא: http://virtual.tau.ac.il ..

הקורס הוא חובה לתלמידי שנה א', ועליהם לסיימו עד לתאריך 29.11.09. בסיומו תיערך בחינה.

סטודנטים הזקוקים לסיוע בקורס יכולים לפנות לספרני ההדרכה בספרייה, בטלפון 03-6407975 או בדוא"ל מתוך הקורס הוירטואלי עצמו. תכני הקורס: הכרת מקורות מידע שונים; איתור מאמרים מכתבי עת; טכניקות לחיפוש מידע בקטלוג הספרייה ובמאגרי מידע; הערכת מידע.

 

0111.1110 אנטומיה בדימות

סמ' א'+ב',

מרכזת: ד"ר מיה כהן

תכנית הקורס "אנטומיה בדימות" תהיה מקבילה לנושאים הנלמדים בקורס לאנטומיה במשך שני הסמסטרים. בסוף כל סמסטר תתקיים בחינה.

 

0111.1200 חינוך רפואי ותקשורת א'

סמ' א'+ב', 2 ש"ס

ד"ר מרק ביודו, ד"ר אהרון אלכסנדרוביץ

קורס חובה במסגרת לימודי מדעי ההתנהגות לתלמידי רפואה שנה א' בלבד.

הנושא המרכזי המלווה את הקורס הינו נקודת המבט של המטופל. מרכיבי התכנית הם: התנסויות קליניות וקבוצות חניכה . ההתנסויות יהיו בנושאים: תחילת חיים , מרפאה קהילתית, קשישים ומסגרות כגון מעון לנשים מוכות, מקלט לדרי רחוב ומרכזי גמילה מהתמכרויות. על הסטודנט להגיש במהלך הקורס דוחות על ההתנסויות הקליניות. הנוכחות בקורס חובה.

 

0111.1201 קשר טיפולי בהקשר חברתי

סמ' א'+ב', 4 ש"ס

מרכזים:ד"ר גילי עופר-ביאלר, ד"ר אילן בן בסט

הקורס יעסוק ב התנסות בקשר טיפולי והתנסות במתן תמיכה ועזרה למטופל.

יעדי הקורס: יציאת תקשורת בין אדם לאדם, הגדרת ציפיות וגבולות לקשר, התבוננות עצמית להכרת נקודות חוזק ונקודות חולשה כמטפל, זיהוי המרכיבים הרגשיים הפועלי בקשר.

הסטודנט יתנסה במתן תמיכה ועזרה למטופל על ידי התבוננות על המטופל בסביבתו הטבעית, הבנת מערך בעיותיו מתוך צרכיו והתאמת תמיכה ועזרה מתאימה בהתאם ליכולות.

הקורס הוא קורס תהליכי המפגיש את הסטודנט עם הצדדים הביו-פסיכו-סוציאליים של הטיפול הרפואי, ורואה בסטודנט "לומד בוגר" . הלמידה בקורס מתבצעת באופן אישי על ידי התנסות קלינית. כל סטודנט מתווה את תהליך הלמידה שלו בהתאם למטופל שקיבל ובגיבוי הנעשה בקבוצות קטנות. מקור לימדה נוסף הוא רופא המשפחה של המטופל. הסטודנט יגיש למנחה הקבוצה פעם בחודש דוחות על ביקוריו אצל המטופל. בסוף השנה יגיש הסטודנט עבודה המסכמת את תקופת ההתנסות.

ציון בקורס יינתן עפ"י מילוי חובת נוכחות , השתתפות פעילה בקבוצת הדיון ועבודה מסכמת. הנוכחות בכל המפגשים עם המטופל ומפגשי ההנחיה הקבוצתיים הם חובה ותנאי למעבר הקורס לאורך השנה, ישתתף הסטודנט בקבוצה בהנחיית רופא משפחה. הקבוצה תפגש עוד לפני כניסת הסטודנט להתנסות על מנת ללבן את הצפיות, וההכנה למפגש. במהלך השנה הקבוצה תפגש אחת לחודש, וידונו בה הנושאים שפורטו לעייל.

במהלך השנה יתקבל משוב מתמשך מהמטופלים, הרופאים המלווים, והסטודנטים .

הערכה בקורס: נוכחות והשתתפות- 50%, כתיבת עבודה ודוחות- 50%.

 

0111.1207 מבוא לסטטיסטיקה

סמ' א', 4 ש"ס

ד"ר רוני בראונשטיין

סטטיסטיקה ברפואה- סקרים רפואיים, מחקרים תצפיתיים, ניסויים קליניים, סטטיסטיקה תיאורית, עקרונות בסיסיים של תורת ההסתברות, משנים מקריים, ההתפלגות הבינומית וההתפלגות הנורמלית, שיעורים ופרופורציות, מושגי יסוד בבדיקת השערות, הסקה סטטיסטית לממוצעים, השוואת יותר משתי קבוצות על ידי ניתוח שונות, מתאם ורגרסיה, מגבלות של בדיקת השערות, ניתוח השרדות.

 

0111.1209 שימושי מחשב בסטטיסטיקה - spss

סמ' ב', 1 ש"ס

ד"ר רוני בראונשטיין

הקורס יקנה מושגי יסוד בשימוש בתוכנה סטטיסטית, לימוד והבנה של פקודות ופרוצדורות סטטיסטיות בסיסיות בתוכנת spss , כמו גם תרגול מעשי של החומר הנלמד בקורס התיאורתי בשנה א'. במהלך הקורס יתרגלו הסטודנטים את תוכנת ה-spss כדגם לשימוש בתוכנה סטטיסטית, יגישו תרגילי בית בכל שיעור וכן תרגיל מסכם על החומר הנלמד בקורס. ציון הקורס יקבע על פי ציוני התרגילים.

 

0111.1210 מבנה הגוף ותפקודיו- אנטומיה א'

מרכזות: ד"ר אלה בין, גב' רגיטה יקר

סמ' א' , 6 ש"ס ,שו"מ

הקורס מקנה ידע במבנה גוף האדם ולימוד אספקטים פונקציונליים של הגוף החי. הקורס באנטומיה א' ילמד בסמסטר א', והקורס באנטומיה ב' ילמד בסמסטר ב' של השנה הראשונה ללימודי הרפואה. כל קורס כולל הרצאות פרונטליות ולימוד במעבדה לאנטומיה (ראה כללי התנהגות במעבדה בפרק "לימודים לקראת התואר דוקטור לרפואה") . הלימוד במעבדה מלווה בניתוחי גופות (דיסקציה) ולימוד בעזרת פרפרטים מוכנים, סרטי וידאו וחוברות הדרכה.ההדרכה במעבדות

מתבצעת על ידי חברי סגל החוג לאנטומיה. כמו כן יידרש הסטודנט להשלמת חומר בלימוד עצמי. פירוט נושאי ההרצאות והמעבדות, לפי ימים ושעות, יחולק עם פתיחת שנת הלימודים.

במהלך הקורס יעשה שימוש באמצעי עזר אודיו ויזואליים: סרטים, טלויזיה, שיקופיות ומצגות.

לימודי הדמיה (אנטומיה רנטגנית) - יערכו על ידי רופאים מהחוג להדמיה במסגרת המעבדה לאנטומיה, על מנת ללמוד את מבנה הגוף כפי שנראה בצילומי ההדמיה.

בסוף כל קורס תערך בחינה סופית.הבחינה מורכבת משני חלקים: בחינה בכתב, ובחינת זיהוי מבנים אנטומיים במעבדה. הציון באנטומיה מורכב מממוצע שני חלקי הבחינה .נדרש ציון עובר לכל קורס בנפרד. הנוכחות בשיעורי מעבדה היא חובה ומהווה תנאי לקבלת הציון הסופי. סטודנט שייעדר משלושה שיעורי מעבדה ללא סיבה לא יוכל לגש ת לבחינה.

ספר חובה:K.L.Moore, Clinically Oriented Anatomy, 4th, ed. Williams and Wilkins, Baltimore, 1999.

אטלס: F.H.Netter, Atlas of Human Anatomy, 1 st.ec.Ciba-Geigy Corporation,1990 J.W.Rohen et al, Color Atlas of Anatomy, 4th ed. Williams and Wilkins, 1998

ספרים מומלצים:

Color Atlas and Textbook of Human Anatomy, Vol. 1, 2, 3, by Werner Platzer, Werner Kahle and Helmut Leopnhardt, 4th ed., Thieme Medical Publishers, 1992*

 

Pocket Atlas of Human Anatomy, by Heinz Feneis, 3rd ed., Thieme Medical Publishers, 1994*

0111.1211 מבנה הגוף ותפקודיו- אנטומיה ב'

סמ' ב', 6 ש"ס ,שו"מ

מרכזת: ד"ר אלה הימן

ראה קורס מספר 0111.1210- מבנה הגוף ותפקודיו- אנטומיה א'.

0111.1212 כימיה כללית ופיזיקלית

סמ' א', 6 ש"ס

ד"ר יורם זלצר, ד"ר שחר רכטר

מושגי יסוד בכימיה כללית ופיזיקלית; מבנה האטום: יחידות פיזיקליות, תורת האור, מודל אטום המימן, מושג האורביטול; הקשר הכימי: מאפייניו, אורך קשר, זוית קשר, הקשר היוני, הקוולנטי, וכוחות בימולקולרים; סטויכיומטריה: משוואת המצב של הגזים האידיאלים, חוק הלחצים החלקיים, התיאוריה הקינטית, משמעות מיקרוסקופית של הטמפרטורה, התפלגות בולצמן; נוזלים ותמיסות; שיווי משקל כימי; מלחים קשי תמס, מסיסות וקבוע מכפלת המסיסות; ריאקציות חימצון-חיזור ואקטרוכימיה; קינטיקה כימית; תרמודינמיקה.

 

0111.1213 כימיה אורגנית

סמ' א', 6 ש"ס

פרופ' יואל קשמן

קשר כימי; אלקאנים וציקלואלקאנים; תהודה מגנטית גקעינית (NMR), אלקנים; אלקיל הלידים; תרכובות ארומטויות; כהלים ואתרים; אפוקסידים; הקבוצה הקרבונילית; אלדהידים וקטונים; חומצות קרבוקסיליות ונגזרותיהן; סוכרים; חומצות אמינו.

 

0111.1215 יסודות ביוכימיים, גנטיים ומולקולריים - ביוכימיה חלק I

סמ' ב', 5 ש"ס

מרכז: פרופ' חיים ורנר

הקורס מיועד להקנות לסטודנט את היסודות הביוכימיים, המולקולריים והגנטיים עליהם מתבססת הרפואה. בקורס ילמדו בצורה אינטגרטיבית נושאים מתוך הביוכימיה הקלאסית, בצד נושאים מתוך הגנטיקה המולקולרית המודרנית. כמו כן, ישולבו מספר הרצאות רקע בביולוגיה של התא. ברוב הנושאים הנלמדים יובאו דוגמאות מהקליניקה.

חלק I של הקורס מתמקד בהכרת המרכיבים הביוכימיים של התא, כולל חומצות אמינו, חלבונים, סוכרים וליפידים. כמוכן, הקורס עוסק בתהליכים המטבוליים של התא ובהיבטים נבחרים בתזונה. למידה בקבוצות קטנות בשיטת ה-PBL הינה מרכיב חשוב בקורס.

 

0111.1216 יסודות ביוכימיים גנטיים ומולקולריים - ביולוגיה מולקולרית וגנטיקה חלק I I

סמ' ב', 4 ש"ס

מרכז: פרופ' חיים ורנר

הקורס מיועד להקנות לסטודנט את היסודות הביוכימיים המולקולריים והגנטים עליהם מתבססת הרפואה. בקורס ילמדו בצורה אינטגרטיבית נושאים מתוך הביוכימיה הקלאסית, בצד נושאים מתוך הגנטיקה המולקולרית המודרנית. כמו כן, ישולבו מספר הרצאות רקע בביולוגיה של התא. ברוב הנושאים הנלמדים יובאו דוגמאות מהקליניקה. חלק II של הקורס מתמקד בהבנת התהליכים המולקולריים המתרחשים בתא. תהליכים אלה כוללים, בין היתר, הכפלת ה-DNA, שעתוק, שחבור,תרגום וכו'. כמו-כן, הקורס עוסק במגוון היבטים הקשורים לתורשה. הקורס יקנה לתלמיד ראייה של הרפואה בעידן הפוסט-גנומי. בנוסף, חלק מהנושאים ילמדו בקבוצות קטנות בשיטת ה-P.B.L .

 

0111.1219 מבוא לביופיזיקה

סמ' ב', 3 ש"ס

פרופ' יורם לס, פרופ' רפי קורנשטיין , פרופ' מיכאל קוזלוב

פיזיולוגיה כללית

מבנה כימי של גוף האדם - מים, מדורי מים, חומרים מסיסים במים, חומרים מסיסים בשומן. תהליכי העברה (טרנספורט), סיווג, כוחות מניעים וחשיבות ביולוגית. דיפוזיה, חוק פיק ודיפוזיה פסיבית דרך ממברנות. אוסמוזה, לחץ אוסמוטי, תהליכי ריכוז ומיהול בגוף. שיווי משקל יוני: פוטנציאל אלקטרו כימי, משוואת נרנסט, מערכת דונן, לחץ קולואיד אוסמוטי. תהליכי העברה בתוך ממברנות: העברה מזורזת, תהליכי העברה אקטיבית. פוטנציאל מנוחה ותלותו בריכוזי יונים. ראולוגיה-זרימת דם בצינורות. תכונות מכניות של נוזל הדם. תכונות מכניות של תאי הדם. חוקי זרימה. פתרון שאלות חישוב בפיזיולוגיה כללית. מעבדה בפיזיולוגיה כללית.

ספרות (מהדרוה אחרונה): Berne R.M. Levy M.N., Phsyiology, C.V. Mosby Co.

 

0111.1220 מבוא למדעי העצב

סמ' ב', 3 ש"ס

פרופ' נתן דסקל, פרופ' אילנה לוטן

המנגנונים המולקולריים שבבסיס פעולת מערכת העצבים: תכונותיו החשמליות של תא העצב המאפשרות את תופעת העוררות (אקסיטביליות) והשלכותיהן לתפקודו הפיזיולוגי של הנוירון, תקשורת כימית בין תאית כבסיס לרשתות עצביות ולויסות פעולת מערכת העצבים, התמרת הפעלות החשמלית לפעילות מכנית המתבטאת בהתכווצות תא השריר, פעילות תגובתית ופעילות עצמונית במערכת העצבים. סימולציה של פעילות עצב במחשב ותרגילים.

 

0111.1319 היבטים הומניים ברפואה א'

סמ' א',ב' , 5 ש"ס

גב' קרן פרידמן פלג, ד"ר עידית גוטמן, ד"ר מיכל רז, ד"ר יחיאל בר-אילן, מר עדי ניב-יגודה

הקורס "היבטים הומאניים ברפואה-א" יציג במשך ארבעה סמסטרים ארבעה נושאים העומדים בלב העשייה הרפואית. בקורס ידונו הנושאים של בריאות וחולי והמעבר ביניהם, קשרי גוף-נפש, הקשרים חברתיים של בריאות וחולי, קשרי רופא וחולה, חיים ומוות, ורפואה וחברה- הרפואה כמוסד חברתי.

 

0111.2118 ביולוגיה של התא

סמ' א', 3 ש"ס

מרכז:פרופ' רונית שגיא-אייזנברג

מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי בביולוגיה של התא. דגש יינתן על הכרות עם מרכיבי התא ותהליכי תנועה תוך-תאית, איתות, שגשוג, הזדקנות ומוות תאים. ההשלכות הקליניות יילמדו ויודגמו. הנושאים שיילמדו במהלך הקורס ייכללו: קרומים, גרעין התא, מיטוכונדריה, סינטתיזה והכוונת חלבונים וקרומים, שלד התא, אנדוציטוזה, פירוק חלבונים תוך-תאי, רצפטורים וחלבוני G שליחים שניונים וזרחון חלבונים, מחזור חלוקת התא, מנגנוני שגשוג תאים, מוות תאים, התא הסרטני, תאחיזה בין תאים, הזדקנות תאים, תאי אם והתמיינות.

 

0111.2119 היסטולוגיה של רקמות

סמ' א',3 ש"ס

מרכז:פרופ' צבי פישלזון

קשר בין מבנה לתפקיד רקמות הגוף השונות: אפיתלים ובלוטות הפרשה, ריקמת חיבור,כלי דם, רקמת עצם, סחוס, העור, רקמה לימפטית, תאי דם, רקמת השריר,מערכת העצבים, כבד, ריאות.

 

0111.2121 ביולוגיה של ההתפתחות ואמבריולוגיה הומנית

סמ' א' , 3 ש"ס

פרופ' רות שלגי,ד"ר שושנה סביון

זרע, אשך וספרמטוגנזה; ביצית, שחלה, אואוגנזה ופוליקולוגנזה; מעבדה - זרע וביצית; ביוץ, מנגנוני הכרה בין הזרע לביצית והפריה; תאי גזע במחקר וברפואה; התפתחות עובר האדם מזיגוטה לבלסטוציסט; תהליך ההשרשה ויחסי הגומלין בין העובר לרחם; תהליך הגסטרולציה והתמיינות שכבות הנבט; קיפולי העובר והתפתחות חללי הגוף; מהלך האורגנוגנזה בעובר האדם; השליה - מבנה ותפקוד; עקרונות הטרטולוגיה ומומים מולדים; תהליך האפופטוזיס בהתפתחות העוברית התקינה והבלתי תקינה; תהליכי אינדוקציה; העובר כשתל.

 

0111.2122 אימונולוגיה בסיסית וקלינית

סמ' א', 4 ש"ס

מרכזת: פרופ' נורית הולנדר

מבוא לאימונולוגיה; תאים ואיברים בתגובה החיסונית;מערכת ה- MHC, תהליכי הזיהוי של אנטיגנים; שיתוף פעולה בין תאים בתגובה החיסונית; ציטוקינים בתגובה החיסונית; תגובות חיסון הומורליות; מבנה תפקוד של אימונוגלובולינים; רצפטורים לאנטיגן בתאי B ובתאי T; התמיינות תאי B; אינטראקציות אנטיגן-נוגדן; מערכת המשלים; תבחינים חיסוניים; תאים פגוציטרים; תגובות דלקת, ציטוקינים בתגובה הדלקתית; תגובות אלרגיות; חיסון תאי; תאים ציטוטוקסים בתגובה החיסונית; מערכת התיאום הרקמות; אימונולוגיה של השתלות; אימונולוגיה של גידולים סרטניים; תגובות אוטואימוניות; כשל חיסוני, השפעת הגיל על מערכת החיסון, תרכיבי חיסון.

 

0111.2123 פיזיולוגיה של המערכות

סמ' א',5 ש"ס

פרופ' יוסף סרנה

מבוא לפיזיולוגיה; לב וכלי דם: פעילות חשמלית בלב, קוצבים, הולכת הסיגנל, האלקטרוקרדיוגרם, שריר הלב, הלב כמשאבה, בקרת תפוקת הלב, המודינמיקה, מנגנוני בקרה, תרגיל מחשב- המערכת הקרדיו-ווסקולרית; נשימה: ריאות ונשימה, מכניקה של הנשימה, זרימת האוויר, חילופי גזים, העברת גזים, צירקולציה פולמונרית; כיליה: תפקיד הכיליה, אולטורה פילטרציה גלומרולרית, ספיגה אקטיבית, תהליכי ריכוז ודילול השתן, הפרשה פסיבית ואקטיבית, מאזן חומצי-בסיסי; השתתפות הכיליה ומערכת הנשימה במאזן חומצי-בסיסי; אינטראקציות בין-מערכתיות: תרגיל מאזן חומצי-בסיסי;השתתפות הכיליה ומערכת כלי-הדם בויסות לחץ הדם; פיזיולוגיה של הלב והריאות במאמץ;פתופיזולוגיה של אי-ספיקת לב; מבוא לאנדוקרינולוגיה; נוירוסקרציה; תירוקסין: הציר היפותלמו-היפופיזה- תירואיד; ויסות הורמונלי של משק הסידן; סרואידים בויסות מטבולי ומשק המינרלים; הורמוני מין זכריים; הורמוני מין נקביים;פיזיולוגיה של הרביה.

אנדוקרינולוגיה: תפקיד ההורמונים בויסות מטבוליזם והתפתחות , כולל בפיזיולוגיה של הרבייה.

 

0111.2124 מבוא לאפידמיולוגיה וחשיבה כמותית ברפואה

סמ' א', 3 ש"ס

ד"ר סיגל סדצקי, ד"ר ליאת לרנר גבע, פרופ' תמי שוחט

מבוא לשיטות מחקר; נורמלי ופתולוגי ברפואה; מבחנים אבחנתיים-תרגיל; מבנה מחקרי רפואי והגדרת שאלות מחקר; הגדרת אוכלוסיית יעד ושיטות דיגום; מדדי תוקף ומהימנות של שאלונים ובדיקות; כתיבת הצעת מחקר; סוגי מחקרים ברפואה; ניסויים קליניים;סוגי הטיות במחקרים; ערפלנים- הגדרה וגישות לטיפול בהם; תרגיל בערפלנים.

 

0111.2125 מבוא למיקרוביולוגיה

שנתי, 7 ש"ס

סמס' א': וירולוגיה, סמס' ב': בקטרעולוגיה, מיקולוגיה, פרזיטולוגיה

מרכזים: ד"ר ניר אושרוב, פרופ' אליעזר פלשר, פרופ' לבנה שרמן

תלמידי התכנית למדעי הרפואה פטורים מהשתתפות במעבדות .

וירולוגיה: מיון ומבנה של נגיפים; התרבות וגנטיקה של נגיפים;פתוגנזה של נגיפים; שיטות לגידול וזיהוי נגיפים; שיטות סרולוגיות לאבחנה של מחלה נגיפית; מנגנונים להופעת נגיפים חדשים,תרכבים וחומרים אנטי נגיפיים. מספר נגיפים ילמדו כמודלים: נגיפי herpes, מודל להדבקה חבויה, נגיפי hepatitis מודל להדבקה כרונית, נגיף ה HIV מודל להדבקה איטית, נגיף ה Influenza דוגמה לנגיף הגורם למגפות. נגיפי RNA ו DNA המעורבים בהתפתחות סרטן באדם, כמו כן ילמדו פריונים.

בקטריולוגיה: מבוא כללי וגנטיקה של חיידקים.;יחסי טפיל מאכסן בזיהומי חיידקים; הפלורה הנורמלית; אנטיביוטיקה; טוקסינים בקטריאליים; חיידקים פיוגניים; חיידקי מעיים; המופילוס, בורדתלה וקרינובקטריה; חיידקים אופורטוניסטים; מיקרובקטריה (לג'יונלה ומיקופלסמה);

חיידקים ממקורות טבעיים; מתגים גרם שלילי וחיידקי מעיים; חיידקים אנארובים;טיפול ואפיון בדגימות לזיהוי חיידקים. מיקולוגיה: מאפינים של פטריות; זיהומים פטריתיים לא פולשניים; שמרים פתוגניים; זיהומים אופורטוניסטים; חומרים אנטימיקוטיים. פרזיטולוגיה: מבוא לחד-תאיים, אמבות ושוטניים; טפילות תוך תאית; מבוא לטפילים רב תאיים; תולעים שטוחות, עלוקות ושרשורים; תולעים גליליות; הדגמות של טפילים. בתום כל סמסטר תתקיים בחינה. יש לעבור כל חלק בציון עובר 60.

 

0111.2126 מבוא לפרמקולוגיה

סמ' ב', 6 ש"ס

מרכז: פרופ' משה רכבי

פרמקוקינטיקה: דרכי מעבר של תרופה בגוף; קצב כניסה ופינוי;משטר מינון; אינטראקציות בין תרופתיות.

פרמקודינמיקה: מנגנוני פעולה של תרופות; אגוניסטים ואנטאגוניסטים; רצפטורים ודרך פעולתם.

התערבות תרופתית במערכת העצבים האוטונומית: מערכת פארהסימפתטית- רצפטורים כולינרגיים, אגוניסטים ואנטגוניסטים כולינרגיים; מערכת סימפתטית- רצפטורים אדרנגיים, אגוניסטים ואנטאגוניסטים אדרנרגיים.

תעלות יוניות.

מבוא לפרמקולוגיה של מערכת העצבים המרכזית: נוירוטרנסמיטרים במערכת העצבים המרכזית; חומצות אמינו כנוירוטרנסמיטרים.

אוטוקואידים ופרוסטגלנדינים.

התערבות תרופתית במערכת ההורמונלית.

עקרונות הטיפול האנטימיקרוביאלי: עקרונות הטיפול בזיהומים ויראלייים ופטרייתיים.

כימותרפיה בסרטן. פרמקוגנומיקה.

 

0111.2127 מבוא לפתולוגיה

סמ' ב', 5 ש"ס

מרכז: פרופ' אילן המל

הסתגלות התאים; נזק תאי-גורמים ומנגנונים; הצטברות פגמנטים; היסטוכימיה; בצקת, גודש; המוסטזיז, טרומבוזיס; אינפרקט ושוק; הסתיידויות והצטברויות; מעבדה ראשונה; עקרונות באבחון פתולוגיה של מחלות גנטיות; דלקת; דלקת כרונית, מחלות גרנולומטוטויות; נוהל נתיחות לאחר המוות; גידולים;ציטולוגיה; מעבדה שלישית; נזקי קרינה; מערכת האימונולוגיה ורגישות יתר; מחלות אוטואימוניות; מחלות סביבתיות; עמילואידוזיס; מחלות כשל חיסוני ראשוני ונרכש; סוכרת- דוגמא לפתולוגיה של מחלה רב-מערכתית; תגובת הרקמות למיקרואורגניזמים;

מחלות הנגרמות ע"י תרופות וע"י תזונה; ארטריוסקלרוזיס; דחיית שתל-חי מנגנונים ופתולוגיה; מיקורסקופיה אפלקטרונית אבחנתית; פרקים נבחרים בפתולוגיה משפטית ; CPC.

הקורס כולל תרגול במעבדה ובבתי חולים.

 

0111.2128 הבסיס המולקולרי של המחלות

סמ' ב', 6 ש"ס

מרכזת: פרופ' אילנה גוזס

בריאות וחולי: מגנטיקה להפרעה ביוכימית; השונות של מחלות גנטיות; כרומוזומים ומחלות כרומוזומיות; הפרעות בכרומוזומי המין; השונות של הגנום האנושי ושימושיה הקליניים; תורשה לא מנדלית, הטבעה, חזרות טרינוקלאוטידיות; הגנום המיטוכונדריאלי ומחלות באדם; גנטיקה של אוכלוסיות; גנטיקה של מחלות שכיחות וטיפולים גנטיים; גנטיקה של מחלות ממאירות; פחמימות וסוכרת; תזונה והשמנה; טרשת עורקים; מטבוליזם של מלחי מרה ובילירובין; חלבוני הדם; פורפיריות; ויטמינים; חילוף החומרים של סידן והסיבות להיפרקלצמיה; היפוקלצמיה; היפרמגנזמיה והיפומגנזמיה; מחלות קרישת הדם; תלסמיות והמוגלובינופתיות; אנמיות מגלובלסטיות; מחלות רקמות חיבור. חיבור; הקדמה לבסיס המולקולרי של המחלות הנוירודגנרטיביות, אלצהיימר ופרקינסון.

 

0111.2130 ביקורים במעבדות

סמ' ב' , 1 ש"ס

מרכזת: ד"ר חנה קנטי

מטרות הביקורים הם לימוד המעקב אחר תהליך ביצוע בדיקות במעבדות בבתי החולים והבנת היישום הקליני של הידע התיאורטי. התלמידים ידרשו להגיש דוח קצר בתום כל הביקורים במעבדה, וכמו כן תתקיים בחינה. ההשתתפות בכל הביקורים והגשת הדוחות הם חובה ותנאי מעבר בקורס.

 

0111.2131 היבטים הומניים ברפואה ב'

סמ' א', ב', 5 ש"ס

גב' קרן פרידמן-פלג, ד"ר עדנה כצנלסון, ד"ר יחיאל בר אילן, עו"ד עדי ניב יגודה

הקורס "היבטים הומאניים ברפואה ב'" הנו המשך של הקורס "היבטים הומאניים ברפואה א", והוא מבקש להציג בפני הסטודנטים שתי צמתים של מפגש הממשיכות את אלה שהוצגו בשנה א': בין חיים ומוות ובין הרפואה והחברה. הצומת הראשונה היא המפגש שבין החיים והמוות. הצומת השנייה היא המפגש שבין הרפואה והחברה. צומת זו מבקשת לבחון את הזיקות המשתנות המתקיימות בין הרפואה כמוסד חברתי לבין החברה כולה כקהילה חברתית, תרבותית ולאומית; ובין מוסד הרפואה למוסדות חברתיים אחרים.

הערכה תתבצע בסופו של כל סמסטר, והיא תכלול הגשת עבודה ( 50%) וכתיבת מבחן (50%).

 

 

0111.2200 חינוך רפואי ותקשורת ב'

סמ' א'+ ב',2 ש"ס

ד"ר מרק ביודו, ד"ר תמי קרני

הנושא המרכזי שילווה את תוכן הקורס הינו "לחיות עם מטופל". יושם הדגש על אופנים שונים של התמודדות עם לקות בתוך הקהילה. התכנית תיושם באמצעות ארבעה מרכיבים: קבוצות חניכה, התנסות קלינית, תקשורת רופא-חולה וליווי משפחה לאורך השנה. ההתנסות הקלינית תתקיים בנושאים:שיקום, העדר תמיכה חברתית, והתנסות סוף החיים. במשך הקורס יגיש הסטודנט דוחות על כל התנסות קלינית ועבודה מסכמת בסוף נושא פרוייקט המשפחה. נוכחות בקורס חובה.

 

0111.2207 רפואה בשואה

סמ' ב', 2 ש"ס

ד"ר דניאל נדב

בקורס ילמדו קורות השואה מהיבט לא שגרתי - נסיונם של רופאים יהודים להציב אנטי-תיזה לכוונת ההשמדה של הנאצים.

ילמדו תורת הגזע והרפואה בשירותה של האידיאולוגיה הנאצית; התחיקה הנאצית ל"שיפור הגזע" ועיקורם של "פחותי הערך"; נישולם ורדיפתם של הרופאים היהודים; "המתת החסד" של חולי נפש ונכים "אריים" עם פרוץ המלחמה; פיתוח הטכניקה של המתה בגז; כיבוש פולין והקמתם של הגיטאות הראשונים (תואנת המגיפות); מערכת הבריאות בגיטו ורשה וה"פקולטה לרפואה" בתוככי הגיטו; מערכת הבריאות בגיטו לודז'; גיטו שאבלי ודילמות בשואה כגון הגזירות על לידות בגיטו (יומנו של ד"ר פיק); ה"מחנה לדוגמה" בטרזינשטאדט; מיתוס ומציאות - מחנות ההשמדה ושיתוף הפעולה הכפוי של רופאים יהודים; אישיותם של רופאים נאצים כגון מנגלה (התיאוריה של ליפטון); בית החולים היהודי בברלין (ד"ר לוסטיג כ"יודנראט" של איש אחד); משפטי הרופאים לאחר המלחמה ונסיונות הטשטוש וההדחקה של פשעיהם; סיכום ומבט עכשוי - הרופא כמחייה וממית.

ציון הקורס יקבע על פי הנוכחות בשיעורים וציון הבחינה.

ספרות חובה:

"רפואה ונאציזם", הוצאת האוניברסיטה המשודרת 2006.

ספרות מומלצת:

Robert J. Lifton, "The Nazi Doctors". New York, Basic, 1986.

Charles Roland, "Courage Under Siege". Oxford Uni. Pr., 1992

הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה לרפואה בלבד, והינו קורס בחירה כללי.

 

 

 

0111.2209 אימונולוגיה בסיסית

סמ' א',3 ש"ס (כולל 3 שעות מעבדה)

מרכז: פרופ' יונה קיסרי

מבוא לאימונולוגיה, תאים ואיברים בתגובה החיסונית, המערכת האדפטיבית, המערכת המולדת. אברי המערכת: ההרת (טימוס), מח עצם, טחול וקשרי הלימפה. תאים במערכת החיסונית: לימפוציטים, מקרופאגים, נויטרופילים. ציטוקינים ואינטרלאוקינים: מולקולות של תקשורת תאית.

תהליכי הזיהוי של אנטיגנים: רצפטורים לאנטיגן, מולקולות קוסטימולטוריות, שיתוף פעולה בין תאים בתגובה החיסונית, ציטוקינים בתגובה החיסונית.

תגובות חיסון הומורליות: רצפטורים לאנטיגן בתאי B, התמיינות תאי B. נוגדנים: מבנה, תכונות ותפקוד נוגדנים, ביוסינטזה של נוגדנים והמערכת הגנטית המבקרת את יצירתם, תגובות אנטיגן-נוגדן, תבחינים חיסוניים. מערכת המשלים: הכימיה והתכונות של מרכיבי המשלים ותוצרי המערכת.

תגובת החיסון התאית: לימפוציטים T ציטוטוקסיים, לימפוציטים T עזר ומקרופאגים.

תגובת החיסון המולדת: תאים פגוציטרים, תגובות דלקת, NATURAL KILLER CELLS, ציטוקינים בתגובה הדלקתית, פרוסטגלנדינים, ACUTE PHASE RESPONSE.

הנוכחות בשיעורי מעבדה והגשת דו"ח מעבדה- חובה.

 

0111.2210 אימונולוגיה קלינית

סמ' ב', 2 ש"ס

מרכז: פרופ' יונה קיסרי

ביטויי התגובה החיסונית: תנגודת לזיהומים וטוקסמיה, תרכיבי חיסון.

מנגנונים ומחלות כשל חיסוני: היבטים קליניים של פגמים בתגובה החיסונית, אבחנה ועקרונות טיפול של מחלות חסר אימונולוגי. מחלות אוטואימוניות: מנגנונים, דוגמאות קליניות. תגובות רגישות יתר מיידית: תגובות אלרגיות, מחלת נסיוב. תגובות יתר רגישות מושהית,.

אימונולוגיה של השתלות: תגובת דחיית שתל, אנטיגנים רקמתיים, מערכת תיאום הרקמות, פעולת לימפוציטים ונוגדנים, תגובות שתל כנגד מאכסן; סבילות אימונולוגית.

אימונולוגיה ואימונותרפיה של גידולים סרטניים: אנטיגנים הנלווים לגידולים סרטניים; התגובה החיסונית כנגד גידולים סרטניים.

 

0111.2211 מבוא לבקטריולוגיה א'

סמ' א', 1 ש"ס

מרכז: פרופ' אליעזר פלשר

מורפולוגיה, פיזיולוגיה,גנטיקה של חיידקים, השפעת הסביבה על התרבות ותמותת חיידקים - העברה של חומר גנטי בין חיידקים: קוניוגציה, ותרנסדוקציה התרבות חיידקים במרבד ביולוגי. מנגנוני פעולה ועמידות של סוגי אנטיביוטיקה.

 

0111.2212 וירולוגיה

סמ' א', 3 ש"ס

מרכז: ד"ר אילן צרפתי

מיון ומבנה של נגיפים, התרבות וגנטיקה של נגיפים, שיטות לגידול וזיהוי נגיפים, נגיפי מערכת הנשימה בדגש על נגיף השפעת, נגיפי herpes כדוגמה להדבקה חבויה, נגיפי hepatitis כדוגמה להדבקה כרונית, נגיפי RNA ו - DNA מסרטנים, נגיף ה HIV , מנגנונים להופעת נגיפים חדשים, תרכיבים וחומרים אנטי-נגיפיים.

הציון בקורס: בחינה בכתב

 

0111.2213 מבוא למיקרוביולוגיה רפואית

סמ' ב', 5 ש"ס

מרכזים: פרופ' אליעזר פלשר, ד"ר ניר אושרוב

הקורס כולל את התחומים: בקטריולוגיה, מיקולוגיה, פרזיטולוגיה

בקטריולוגיה רפואית: שעורים ומעבדות. נוכחות במעבדה - חובה.

השפעה של גורמים כימיים ופיזיקליים - סטריליזציה, חיטוי, הפלורה ה"נורמלית" של חיידקים באדם, יחסי גומלין בין מחולל המחלה והמאכסן: מנגנוני הגנה של המאכסן, גורמי אלימות ותוקסינים של חיידקים. פתוגנזה של מחלות בקטריאליות-השריה של מחלה. זיהום, מחלה סמויה, נשיאת טפילים ומחלה קלינית חיידקים המועברים לאדם ע"י בעלי חיים. אספקטים אפידמיולוגיים של מחלות בקטריאליות, אבחנה מעבדתית של מחלות בקטריאליות.

מיקולוגיה רפואית: מבוא לעולם הפטריות (מיון, מורפולוגיה, צמיחה, מחזורי חיים)

מבוא לפטריות פתוגניות באדם, דרמטופיטים (מיון, צורות הדבקה, טיפול), טיניה וורזיקולור ובהרות עור, קנדידה (מיון, מורפולוגיה, צורות הדבקה, טיפול), קריפטוקוקוס, עובשים פתוגניים (אספרגילוס, זיגמוציטים), תרופות אנטי פונגליות.

פרזיטולוגיה רפואית: טפילים מממלכת בעלי החיים כוללים חד תאיים, תולעים ופרוקי רגליים. הם גורמים למחלות במגוון אזורים אנטומיים ואחראיים לתחלואה ומוות של מיליוני בני אדם, במיוחד בעולם השלישי.

הסטודנט יכיר את מגוון צורות החיים הטפיליים. הסטודנט יבין את מנגנוני התנועה של טפילים חד-תאיים. הסטודנט יקשר בין ידע מתחום הביולוגיה התאית לתחום הטפילות התוך-תאית. הסטודנט יבין את מורכבות מחזורי החיים של טפילים רב תאיים. הסטודנט יקשר בין מחזור חיי הטפיל לדרכי ההדבקה בו.

הנושאים שילמדו: חד תאיים - אמבות, שוטניים, רסניים ונבגיים כולל התרבות מינית ולא מינית, מלריה והדבקות בחולים מדוכאים חיסונית. תולעים - עלקות (כולל שיסטוזומה), שרשורים ונמטודות, כולל תולעי מעיים, נזקים ע"י דרגות צעירות ואימונופתולוגיות. פרוקי רגליים - כולל חרקים כוקטורים וכגורמי מחלה, זבובים, יתושים, כינים, פשפשים, קרציות וקרציונים.

נוכחות במעבדות והגשת דו"ח מעבדה הינם חובה. ציון בקורס: דו"חות מעבדה ובחינה בכתב.

 

0111.2701 *עדות המאובנים לאבולוציית האדם

סמ' א', 2 ש"ס

פרופ' יואל רק

הכרות ראשונית עם המאובנים המתעדים את האבולוציה של האדם מנקודת הפיצול שבין האדם והקופים הגדולים ועד ימינו: רצף המאובנים נדון בקונטקסט כרונולוגי, מורפולוגי לאור התאוריות השונות בדבר הצורה וקצב ההתפתחות. קורס בחירה כללי.

 

0111.2703 הזקנה כהישג אנושי

סמ' ב' , 2 ש"ס

ד"ר יצהל ברנר

מטרת הקורס היא הכרת תהליך ההזדקנות והעקרונות הביולוגיים הקשורים להזדקנות ומשמעות התהליך על חיי הפרט והחברה. בין הנושאים שילמדו בקורס: הגדרת ההזדקנות, השינויים באדם המזדקן:שינויי מערכות ומבנה הגוף, ההזדקנות בראי האמן- רמברנדט, התורשה הסביבה וקצב ההזדקנות, אורחות חיים והזדקנות:ניצחון הרוח על החומר, דמוגרפיה של הזדקנות, התמודדות מוצלחת עם אבדן, השפעת ההזדקנות על תפקוד וחולי, גישת החברה לזקן, האם ניתן וצריך לעכב ולמנוע את ההזדקנות, הגישה לזקן הבריא והחולה במרכז הרפואי.

הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה לרפואה בלבד, והינו קורס בחירה כללי. נוכחות חובה.

 

0111.2704 חינוך לבריאות

סמ'ב', 2 ש"ס

ד"ר יהודית שחם

לימוד מושגי יסוד (רמות,נמיעה וסיקור), הכרת גורמי סיכון למחלות כרוניות שכיחות תוך הדגשת חשיבות הרגלי החיים למניעתם. הכרת מודלים ותכניות התערבות לחינוך וקידום בריאות בקהילה.

החלק המעשי יתבסס על החלק התיאורטי, ויכלול הצגת מקרים קליניים כולל ניתוח גורמי הסיכון ודרכי מניעתם, תכנון מסרק בריאות , ניתוח תוצאות והצעות לשיפור.

עבודת הסיכום: בניית תכנית לחינוך וקידום בריאות, המבוססת על נתונים דמוגרפיים ונתוני תחלואה ותמותה ברובע נתון.

הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה לרפואה בלבד, והינו קורס בחירה כללי.

 

0111.2706 אמנות בהיסטוריה של הרפואה- חולי ויצירה

סמ' א, 2 ש"ס

פרופ' ברוך וולוך

בקורס ילמדו הנושאים הבאים: העיוורון שפתח על עיניו של גויה, היבטים ביופסיכולוגיים של אמנות ויצירתיות, יצירות אמנות המשקפות תפיסות רפואיות, המסלול השמיעתי: יצירות בטהובן המלחין לפני ואחרי החירשות, אמנות ותפיסת הרפואה בעמים הפרימיטיבים - מצרים העתיקה,יוון ורומא, הרפואה בימי בית שני, איורים ברפואה שבמעשי טוביה הכהן- תפיסה יהודית?, הרפואה בספרות העולמית, הרפואה בא"י בימי נפוליאון, תולדות הרפואה הצבאית והשתקפותה באמנות, התפיסה הסינית- אמנות ורפואה, נכויות באמנות לאורך ההיסטוריה.

הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה לרפואה בלבד, והינו קורס בחירה כללי. נוכחות בשיעורים-חובה.

 

0111.2708 חשיבה יצירתית והומור בקשר בין רופא ומטופל

סמ' ב', 2 ש"ס

ד"ר אריק שטיינברגר

הקורס יעניק כלים אשר יסייעו לרופא לעתיד בהתמודדות עם רגשות מטופליו חרדה, כעס, בדידות, חוסר שליטה, והפיכתם לאמצעי לתמיכה ויצירת אמון. שימוש בעולם התוכן של המטופל ליצירת קשר אישי ואמין עם החולה. הקורס יתנהל כסדנא התנסותית בה יחוו המשתתפים עבודה בשילוב אמנויות והומור. כמו כן יילמדו תיאוריות ומבואות לנושאים הבאים: ריבוי אינטיליגנציות- הווארד גרדנר, מודל האדם- אלפרד אדלר, שילוב אמנויות כשפה, המורות כמנגנון הגנה, ליצנות רפואית- התפתחות הליצנות הרפואית בעולם תוך בחינת המודלים השונים, הליצנות הרפואית בארץ על צורותיה ומאפייניה.

דרישות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת חומר ביביליוגרפי והגשת פרוייקט סיום .

הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה לרפואה בלבד, והינו קורס בחירה כללי.

 

0111.2709 מודעות רפואית לפעילות גופנית

סמ' ב' ,2 ש"ס

ד"ר ברק ירוחם , ד"ר איתי זיו

מטרת הקורס היא הגדלת המודעות הגופנית והעקרונות הפיזיולוגיים,והביומכניים הקשורים בהפעלת גופנית. משמעות הפעילות הגופנית על המתאמן, עקרונות הכושר הגופני , תזונה , ופעילות גופנית לאוכלוסיות מיוחדות. בין הנושאים שילמדו בקורס : עקרונות הכושר הגופני לאוכלוסיות השונות, הסתגלות הגוף לאימון /עקרון העמסה, קינזיולוגיה

השלכות האימון האירובי ואנאירובי על מערכות הגוף השונות והפחתה אחוזי השומן, פציעות ספורט התאוששות ושיקום , עקרונות בבניית תוכנית אימונים למתאמן מתחיל, השמנה, אחוזי שומן, עקרון העמסת היתר ועוד.

סטודנטים שיירשמו לקורס זה יחויבו לעמוד בנוסף לבחינה עיונית בסיום הקורס ב- 6 שעורי חובה מעשיים במסגרת שעורי הספורט הניתנים במרכז הספורט באוניברסיטת ת"א על פי בחירתם ולפחות מ-3 נושאים שונים הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה לרפואה בלבד, והינו קורס בחירה כללי. הנוכחות בשיעורים חובה.

 

0111.2801 תולדות הרפואה בראי מחלותיהם של מלחינים

סמ' א' ,2 ש"ס

ד"ר אמיר פוקס

מטרת הקורס: לימוד תולדות הרפואה דרך המחלות של מלחינים.

העובדה שמלחינים משכו ועדיין מושכים את תשומת ליבם של היסטוריונים וביוגרפים, במיוחד של אלה שחיו בראשית הרפואה המודרנית פותחת בפנינו חלון הזדמנויות ייחודי להבנת תולדות הרפואה דרך מחלותיהם. דרך לימוד זו מאפשרת גם ללמוד על האדם שמאחורי המחלה תוך שימוש בפן אומנותי מעולם המוזיקה. בכל מיפגש, יוצג מלחין נבחר, תוצג עבודתו המוזקלית, חלקים פיקנטיים מחייו וישמעו יצירות אותן חיבר. נסקור את מחלותיו בתקופה בה חי, מה הבינו הרופאים וחשבו אודות מחלותיו מול מסקנות הרפואה המודרנית כולל הצגת מסקנות ממאמרים עדכניים. בכך ניתן יהיה לבחון את הדינאמיקה בהתפתחות הרפואה מאז ועד ימנו במלל ובצליל.

הקורס מיועד לתלמידי הפקולטה לרפואה בלבד, והינו קורס בחירה כללי.

 

0111.3200 מערכת העצבים

מרכזים: פרופ' יואב צ'פמן , פרופ' חיים (חגי) פיק

הקורס בנוי מהרצאות פרונטליות, מעבדות הדגמה ומעבדות הדרכה ללימוד עצמי. נושאים קליניים יודגמו במהלך הביקורים בבתי החולים. הנושאים ילמדו בצורה אינטרדיסצפלינרית כאשר בכל נושא יודגמו:התפתחות התקינה והבלתי תקינה; מבנה המקרו והמיקרו והתפקוד התקין והבלתי תקין;הגורמים לאי תקינות ודרכי הטיפול. מספר דוגמאות לנושאים שיילמדו: מוחות, המערכת המוטורית, בקרת התנועה, שבץ מוחי, חושים מיוחדים, זיכרון, שינה, גידולי מוח,גוף ונפש.

בבחינה שני חלקים: בחינה במעבדה ובחינה בכתב. יש לעבור את שני חלקי הבחינה בציוד עובר (60 לפחות).

 

0111.3201 מערכת הנשימה

5 ש"ס

מרכזים : פרופ' אסתר סגל, פרופ' אילן המל, ד"ר ברוך חן

הקורס בנוי מהרצאות פרונטליות, מעבדות הדגמה ומעבדות הדרכה ללימוד עצמי. נושאים קליניים יודגמו במהלך הביקור בבתי החולים. הנושאים ילמדו בצורה אינטרדיסצפלינרית כאשר בכל נושא יודגמו:התפתחות התקינה והבלתי תקינה; מבנה המקרו והמיקרו והתפקוד התקין והבלתי תקין;הגורמים לאי תקינות ודרכי הטיפול. מספר דוגמאות לנושאים שיילמדו:ריאות ודרכי אויר, המודינמיקה של המחזור הקטן, זיהומים, דלקות ומחלות ריאה, אי ספיקה נשימתית, הפרעות נשימה בשינה, שיטות ריפוי גנטיות במחלות ריאה.

בסיום הקורס תיערך בחינה בכתב (שאלון רב ברירה).

 

0111.3202 מערכת הכליה

5 ש"ס

מרכז: פרופ' עוזי גפטר

הקורס בנוי מהרצאות פרונטליות. נושאים קליניים יודגמו במהלך הביקור בבתי החולים. הנושאים ילמדו בצורה אינטרדיסצפלינרית כאשר בכל נושא יודגמו:התפתחות התקינה והבלתי תקינה; מבנה המקרו והמיקרו והתפקוד התקין והבלתי תקין;הגורמים לאי תקינות ודרכי הטיפול. מספר דוגמאות לנושאים שיילמדו:הכליה ודרכי השתן, כוחות פיזיקליים, סינון, ויסות מים ומלחים, זיהומים בדרכי השתן,בצקות, אי ספיקת כליה, יתר לחץ דם, השתלת כליה.

בסיום הקורס תיערך בחינה בכתב (שאלון רב ברירה).

 

0111.3203 מערכת הלב

7 ש"ס

מרכז: פרופ' מיכה אלדר

הקורס בנוי מהרצאות פרונטליות. נושאים קליניים יודגמו במהלך הביקור בבתי החולים. הנושאים ילמדו בצורה אינטרדיסצפלינרית כאשר בכל נושא יודגמו:התפתחות התקינה והבלתי תקינה; מבנה המקרו והמיקרו והתפקוד התקין והבלתי תקין; הגורמים לאי תקינות ודרכי הטיפול. מספר דוגמאות לנושאים שיילמדו:לב, מסתמים, אלקטרופיזיולוגיה של הלב, א.ק.ג., אי ספיקה, תעוקת חזה, לב במאמץ.

בסיום הקורס תיערך בחינה בכתב (שאלון רב ברירה).

 

0111.3204 מערכת אנדוקרינית

5 ש"ס

מרכז: פרופ' משה פיליפ, פרופ' חיים ורנר, ד"ר ליאת דה פריס

הקורס מיועד ללימוד המערכת האנדוקרינית על מרכיביה השונים. הקורס בנוי מהרצאות פרונטליות,מעבדות להיסטולוגיה ופתולוגיה, וכן יום קליני, בו ייחשפו הסטודנטים למגוון מקרים באנדוקרינולוגיה וסוכרת (ההשתתפות ביום הקליני הינה חובה). בקורס יילמדו המבנה המקרו והמיקרו של האיבר האנדוקריני, הפיסיולוגיה והפתולוגיה הן במופעה ההיסטולוגי והן במופע הקליני. יינתן דגש על הקשר בין המערכות האנדוקריניות השונות וכן על הקשר בין המערכת האנדוקרינית ומערכות אחרות. בנוסף יוצגו השינויים במערכת האנדוקרינית בתקופות חיים שונות: ינקות, התבגרות והריון. הנושאים העיקריים כוללים: ציר היפותלמוס-היפופיזה-אדרנל, הבקרה האנדוקרינית על משק המים והמלחים, הורמוני המין, ציר התירואיד, הורמון הפרולקטין, ציר הורמון הגדילה, סוכרת, השמנה, הבקרה האנדוקרינית על משק הסידן.

בסיום הקורס תיערך בחינה בכתב (שאלון רב ברירה).

 

0111.3206 מערכת הרביה

3.5 ש"ס

מרכזים: פרופ' רות שלגי, פרופ' רומליה קורן, ד"ר אריאל וייסמן

הקורס בנוי מהרצאות פרונטליות ומעבדות הדגמה. נושאים קליניים יודגמו במהלך הביקור בבתי החולים. הנושאים ילמדו בצורה אינטרדיסצפלינרית כאשר בכל נושא יודגמו:התפתחות התקינה והבלתי תקינה; מבנה המקרו והמיקרו והתפקוד התקין והבלתי תקין;מספר דוגמאות לנושאים שיילמדו: התפתחות ומומים מולדים, פריון ואי פריון, השיליה, הריון תקין, ובלתי תקין, זיהומים, שד, אבחון גנטי טרום לידתי, תפקוד מיני, אין אונות.

בסיום הקורס תיערך בחינה בכתב (שאלון רב ברירה).

 

0111.3207 מערכת העיכול

5 ש"ס

מרכזים: פרופ' ז'ואל ברנהיים, פרופ' אליעזר פלשר, ד"ר אלון לנג

הקורס בנוי מהרצאות פרונטליות,מעבדות הדגמה והדרכה ללימוד עצמי. נושאים קליניים יודגמו במהלך הביקור בבתי החולים. הדגש יהיה על הבנת הפיזיולוגיה, הביוכימיה, המיקרוביולוגיה והפתולוגיה של מערכת העיכול. דוגמאות לנושאים שילמדו: ושט-מנגנון הבליעה ותנועתיות, קיבה- הפרשה, חומציות והתפתחות כיבים, אימונולוגיה של מערכת העיכול, ספיגה והפרשה במערכת העיכול, ביוכימיה של הכבד, זיהומים חידקיים וירלים וטפילים במערכת העיכול.

בסיום הקורס תיערך בחינה בכתב (שאלון רב-ברירה).

 

0111.3208 מערכת שריר שלד עור

5 ש"ס

מרכזים: ד"ר דרור רובינסון, ד"ר מאורה פיינמסר, ד"ר אלה בין

הקורס בנוי מהרצאות פרונטליות ובמסגרתו ייסקרו התחומים של אמבריולוגיה, אנטומיה והיסטולוגיה של הסחוס, העצם, השריר והמפרק. בנוסף יוקדש זמן לסקירת הפיזיולוגיה של עצם שריר וסחוס, וכן תבנית הליכה תקינה וחולנית. יינתן בסיס מדעי לפתולוגיות שכיחות של מערכת השלד כולל תסמיני לכידת עצבים , פתולוגיות של עמוד השדרה, מפרקים, כף היד וכף הרגל. כמו כן ייסקרו הגידולים השכיחים של עצם ושריר כולל סרקומות של רקמות קשות, רכות וגרורות.

במסגרת הקורס במערכת העור יינתנו כנדבך ראשון הנושאים הבסיסיים הכוללים ממצאים קלינים כלליים, היסטולוגיה והיסטופתולוגיה של העור . לאחר מכן יינתנו הרצאות בנושאים של מחלות עור קונגניטליות, דלקתיות, זיהומיות וגידוליות (שפירות וממאירות). החומר המחייב הינו ההרצאות. בסיום הקורס תיערך בחינה בכתב (שאלון רב-ברירה).

 

0111.3209 רפואה נסמכת הוכחות

סמ' ב', 1 ש"ס

מרכזת: ד"ר דלית בלום

הקורס נועד להקנות כלים לקריאה ביקורתית של מאמרים רפואיים העוסקים בנושאי טיפול , הערכת תוקפם והבנת תוצאותיהם. הקורס יתקיים במשך 12 ש"ל שירוכזו ב- 6 מפגשים .

הקורס בנוי מהרצאות פרונטאליות, תירגול בקבוצות קטנות במעבדות מחשבים (שההשתתפות בהן חובה), ותרגול עצמי בבית דרך אתר הקורס.

בין הנושאים שיילמדו : ניסוח שאלה קלינית מוגדרת, חיפוש יעיל במאגרי מידע, מחקרים אקראיים מבוקרים, סקירה שיטתית ומטאנליזה.

סילבוס מפורט ומועדים ניתן למצוא באתר הקורס.

בסיום הקורס תתבצע עבודה מסכמת באמצעות מערכת ה Virtual TAU שתיישם את הנלמד בקורס.

 

0111.3300 חינוך רפואי ותקשורת ג'

סמ' א', ב', 2 ש"ס

מרכז: ד"ר אהרון אלכסנדרוביץ

הקורס עוסק בהיבטים פסיכוסוציאליים ונורמטיביים (אתיים ואחרים) הקשורים בחולה, על פי מערכות הגוף השונות. הלימוד מתבצע בקבוצות מונחות ומבוסס על ניתוח בעיות שונות. הנוכחות בקורס חובה.

 

0111.4104 מבוא לרפואה פנימית

18 ש"ס

מרכז: ד"ר חנן גוזנר-גור

קורס היק"ר- יסודות קליניים ראשוניים מקדים את הקלרקשיפ ברפואה פנימית, ומטרתו להקנות לתלמיד את היסודות התיאורטיים והמעשיים ברפואה פנימית לפני כניסתו למחלקות בבתי החולים. תכנית ההרצאות מורכבת מחמישה עשר תחומים עיקריים ברפואה פנימית: קרדיולוגיה, נפרולוגיה, המטולוגיה, גסטרואנטרולוגיה, כבד, פולמונולוגיה, ראומטולוגיה, אנדוקרינולוגיה, פרמקולוגיה קלינית, אונקולוגיה, גריאטריה, מחלות זיהומיות, אלרגיה ואימונולוגיה קלינית, כאב, דימות.

כל הרצאה כוללת מקרה קליני לצורך המחשה. כמו כן נכללות השנה פגישות לצורך ניתוח מקרים קליניים . בסיום הקורס תתקיים בחינה בכתב.

 

 

 

0111.4105 קלרקשיפ ברפואה פנימית (14 שבועות)

ההתנסות ברפואה פנימית היא המפגש הראשון לאורך זמן עם חולים וחולי במסגרת אשפוזית. קוים מנחים לתוכניות לימודים ברפואה פנימית: הנושאים הבסיסיים והשכיחים מוגדרים כידע בסיסי. להקנות לסטודנט ידע ברפואה פנימית ובמקצועות העל "הפנימיים" על מנת שיוכל לשאול שאלות קליניות מתאימות, למצוא מידע הקשור למחלה ולנתח בהמשך את התוצאות, ולהמליץ על טיפול רפואי נאות.

להטמיע בקרב הסטודנט גישה אמפטית לחולים, יחסי עבודה ראויים וכן לאפשר להם להחשף לבעיות אתיות.

לצייד את הסטודנט בטכניקות הבדיקה הגופנית, לקיחת אנמניזה, החשיבה באשר לבדיקות המעבדה וההדמיה, ותהליך קבלת ההחלטות באשר לטיפול בחולה.

הערכת הקלרקשיפ תהיה שילוב של הערכת המחלקה את תפקודו של הסטודנט במהלך כל

הקלרקשיפ, התרשמות צוות הבוחנים של המחלקה: טיוטור,מנהל המחלקה ורופא בכיר נוסף, על

יכולתו של הסטודנט. בסיום הקלרקשיפ תיערך בחינה מסכמת במחלקה שלא בה למד הסטודנט ע"י צוות בוחנים בלתי תלוי.

ספרות חובה (מהדורה אחרונה):

1. Bates, B.A., A Guide to Physical Examination and History Taking,

Lippincott.

2. Kurt, L., Isselbacher, Ed., et al., Harrison's Principles of Internal Medicine,

New York, McGraw-Hill.

3. Cecil Loeb, Textbook of Medicine, McDermott.

 

ספרות מומלצת (מהדורה אחרונה):

 

1. DeGowin, Elmar L. and DeGowin, Richard L., Bedside Diagnostic

Examination, New York, MacMillan Publishing Co.

2. Delp, Mahlon H., Manning, Robert T. Eds. Major's Physical Diagnosis,

Philadelphia, W.B. Saunders.

3. Mark Swartz, Textbook of Physical Diagnosis, Saunders Co.

 

0111.4231 קלרקשיפ ברפואת ילדים (9 שבועות)

בשבוע הראשון יתקיים קורס מבוא לרפואת ילדים.

תינתנה הרצאות שיטתיות על נושאים עיקריים ברפואת ילדים, כהשלמה להרצאות שניתנו במבוא, ויערך ביקור יומי מודרך במחלקות לתלמידים ופגישת לימודים, בהשתתפות מורים מצוות המחלקה ומורים מן החוץ.

כל תלמיד יהיה אחראי למספר חולים במחלקה. עליו לקבל מהם אנמנזה, לבדוק אותם ולעקוב אחרי מצבם בהדרכת רופאי המחלקה. הוא ישתתף במטלות הקבלה והמיון, ויהיה תורן בחדר מיון. יוקצב זמן לקריאה, לעבודה עצמית, והתלמידים יידרשו להכין סמינריונים.

בקלרקשיפ ילמדו גדילה והתפתחות גופנית, רגשית ורוחנית נורמלית פתולוגית.הילוד והפג הנורמלים ומחלותיהם. תזונה: דרישות תזונתיות, הזנת הילד, תת-תזונה, מצב חסר. מנגנון החיסון התקין, הפרעות מולדות ונרכשות. מחלות זיהומיות: זיהומים בקטריאלים, זיהומים וירליים כגון חצבת, אדמת, אבעבועות. פרזיטולוגיה: אמביאזיס, מלריה, טוקסופלסמוזיס וכו'. גישה לילד עם חום. מחלות זיהומיות של המערכות השונות כגון: מחלות דרכי העיכול, דרכי הנשימה, דרכי השתן, פרקים ועצמות, דלקת קרום המוח. מחלות של דרכי העיכול: ליקויים מולדים, שלשולים והפרעות ספיגה, עקרונות תזונה תוך ורידית, מחלות כבד מולדות מטבוליות נרכשות וזיהומיות. דרכי נשימה: הפרעות מולדות, זיהומים תכופים של דרכי הנשימה העליונות כגון דלקת גרון, לרנגיטיס. זיהומים בדרכי נשימה תחתונות כגון דלקת ריאה, שאיפת גופים זרים. מחלות כרוניות של דרכי הנשימה כגון אסתמה, ציסטיק פיברוזיס. דרכי השתן והכליות: מומים מולדים, זיהומים בדרכי שתן, דלקות כליות ותסמונת נפרוטית, אי ספיקת כליות חריפה וכרונית. המטולוגיה ואונקולוגיה: חוסר דם, הפרעות קרישה. תהליכים גידוליים: לאוקמיה, לימפומה, גידולים מוצקים. קרדיולוגיה: מחלות לב מולדות כחלוניות ולא כחלוניות, מחלות לב נרכשות, אי ספיקת לב, הפרעות קצב. נוירולוגיה: הפרעות קונבולסיביות, שיתוק מוחי, מומים מולדים במערכת העצבים, מחלות ניווניות, מחלות שריר, פיגור שכלי. אנדוקרינולוגיה: הפרעה של גדילה והתבגרות, תפקוד תקין ופתולוגיה של יותרת המוח, בלוטת התריס, יותרת הכליה גונדות; סוכרת.

מחלות פרקים ועצמות: הפרעות מולדות, דלקת פרקים, קדחת שגרון. גנטיקה והפרעות מטבוליות: עקרונות התורשה, הפרעות מולדות במטבוליזם של ח. אמינו, פחמימות; מחלת אגירת-קולגן, גושה, טאי זקס וכו'. הפרעות כרומוזומליות כתסמונת דאון, עקרונות לאבחון טרום לידתי, בדיקות סקר למחלות גנטיות, משק המים ואלקטרוליטים. רפואת מתבגרים: הגישה למתבגר, הפרעות אכילה, כגון אנורקסיה נברוזה, בעיות מין, הריון בגיל הנעורים, הפרעות התנהגות, בעיות לימוד ובעיות פסיכיאטריות, נסיון להתאבדות. רפואת ילדים אמבולטורית: רפואה מונעת, חיסונים. בעיות התנהגות: אוכל, שינה. הגישה למחלות שכיחות: דלקות חוזרות בדרכי הנשימה העליונות, דלקות אוזנים, שלשולים, הקאות, הרטבות לילה. מחלות עור שכיחות. הילד המוכה. פדיאטריית חרום: חבלות, תאונות, אי ספיקה חריפה נשימתית. עקרונות של פרמקולוגיה פדיאטרית. שיטות הדמיה שונות ברפואת ילדים: רנטגן, אולטראסאונד, טומוגרפיה ממוחשבת, MRI, איזוטופים.

ספרות חובה (מהדורה אחרונה):

Vaugham, Victor C. Ed., Nelson Textbook of Pediatrics, Philadelphia, W.B. Saunders.

הרכב ציון הקלרקשיפ:

34% - הערכת קלרקשיפ (25% - שנה ד' כולל קולוקוויום + 9% שנה ו' (Subinternship, 33% - בחינה קלינית (בע"פ), -33% בחינה ארצית בכתב (שאלון רב ברירה).

 

0111.5151 קלרקשיפ בכירורגיה (15 שבועות)

הרצאות מבוא - יינתנו במשך שבועיים בימים א'-ו'. (מבוא בכירורגיה כללית- שבוע ובמקצועות הנילווים - שבוע), ומטרתן הכנת התלמיד לקראת הקלרקשיפ בכירורגיה ולימוד נושאים כירורגיים כלליים כגון: הכנת החולה לניתוח, מאזני נוזלים ואלקטרוליטים, מאזן חומצי בסיסי, הזנת על, הלם היפוולמי, מצבי חירום (בטן חדה, דימומים ממערכת העיכול וכד').

המקצועות הכירורגיים הנכללים בקלרקשיפ: אורולוגיה,נוירוכירורגיה,כירורגיית חזה ולב כירורגיה פלסטית ,כירורגיית ילדים- כל נושא ילמד במשך שבוע, והרדמה וטיפול נמרץ- ילמד במשך שבועיים. נושא כירורגיה כללית ילמד במשך ששה שבועות.

מטרות הקלרקשיפ הן לימודים אודות המחלות הכירורגיות, הפתופיזיולוגיה של מחלות אלה והמצבים הכירורגיים הדחופים והאלקטיביים.

התלמידים ילמדו הערכות לניתוח, הכנת החולה, טכניקה ניתוחית בקוים כלליים, הטיפול שלאחר הניתוח והסיבוכים. כן יודרכו התלמידים בפעולות כירורגיות אלמנטריות כגון: תפירת פצעים, שיטות עירוי שונות ואינטובציות. תכני הלימוד יועברו ע"י שילוב של ביקורים מודרכים ודיונים קליניים, סמינריונים והרצאות פרונטליות. כל תלמיד יהיה אחראי על מספר חולים במחלקה, מקבלתם ועד שחרורם. עליו לקחת אנמנזה, לבצע בדיקה פיסיקלית, ובדיקות נוספות המבוצעות במחלקה. עליו להציע בדיקות עזר שונות, לעיין בתוצאות, להציע טיפול, לעקוב אחרי מהלך המחלה ולסכם את התוצאות, וזאת בהדרכת הטיוטור של הקבוצה.התלמידים ישתתפו בביקורי הרופאים במחלקה, ולפחות פעמיים בשבוע ישתתפו בביקור מודרך ע"י רופא בכיר. הם יציגו את נתוני החולים שבאחריותם בדיון מודרך ע"י רופא בכיר.התלמידים ילוו את הצוות בניתוחי החולים שבטיפולם במחלקה, ישתתפו בבדיקת חולים במרפאות חוץ ובבדיקת חולים בחדר המיון.תלמידים ישתתפו בתורנויות המחלקה, בקבוצות קטנות הצמודות לרופא התורן במיון, במחלקה או בחדר הניתוח.התלמידים ישתתפו בכל הפגישות הקבועות של הצוות: פגישות שבועיות של הסגל הכללי, דיונים כירורגיים פנימיים, דיונים על מקרי מוות, פגישות שבועיות לדיון בנושאים כירורגיים, פגישות במכון הרנטגן ופגישות במכון הפתולוגי.

הרכב ציון הקלרקשיפ: הערכת קלרקשיפ- 1/3, בחינה קלינית (בע"פ) - 1/3, ובחינה בכתב (שאלון רב-ברירה)- 1/3. תתקיים בחינה משותפת למספר אוניברסיטאות.

 

0111.5152 קלרקשיפ בפסיכיאטריה (6 שבועות + שבוע חופשת בחינה)

השבוע הראשון יוקדש לפסיכופתולוגיה.

הקניית ידע, הבנה, כושר יישום ומיומנות מקצועית בתחומי הפסיכיאטריה, ופיתוח כושר הסתכלות, יכולת תאור והבנה של הפרעות התנהגות שונות ושל מחלות הנפש, הן במישור הסובייקטיבי אינדיבידואלי והן במישור היחסים הבין אישיים במשפחה ובחברה, על מנת שהתלמיד יוכל להגיע ליכולת הערכה כוללנית, לאבחנה מבדלת, לבחירת טיפול הולם בחולה במסגרת משפחתו, ולתפקוד כרופא בכל תחום התמחות רפואית. הלמידה מתבצעת באמצעות חשיפה קלינית ישירה לחולים בהדרכה צמודה של מורה. בתקופה הראשונה ירכוש התלמיד את יסודות הפסיכופתולוגיה והקלסיפיקציה ואת הטכניקה של ראיון פסיכיאטרי, ויכיר את מחלקתו. לאחר מכן יקבל כל תלמיד מספר קטן של חולים לטיפולו. עליו להכיר על בוריים את ההסטוריה, הרקע המשפחתי והמחלה של חוליו, לעקוב אחרי מצבם, ואחר הטיפול בהם ולבחון את הקשר שנוצר בינו לבינם.

ינתנו שני סמינריונים יומיים לכל הקבוצות במסגרת משותפת - תאורטי וקליני. בסמינר התאורטי יידונו נושאים קליניים, והתלמידים יידרשו לקרוא את הספרות המוצעת בפרקים הרלוונטיים כהכנה לדיונים; הסמינר הקליני מיועד לראיון ולדיון בחולים. כל תלמיד יידרש להציג מספר חולים בסמינר זה, בנוסף על התיאור הקליני, ולהכין את הרקע התאורטי של החולה.

התלמיד ילמד לקבל אנמנזה מפורטת עם דגש על תאור התפתחות המחלה, הסיבות להופעתה והקשר שבין חיי החולה לבין הופעת הסימפטומים הראשונים. יושם דגש בהוראה על הבנת המהלך הטבעי של המחלה והרצף ההדרגתי שבין הנורמלי לפתולוגי. חלק ניכר של הלימוד יעשה באמצעות הדגמה של יחסי רופא-חולה, ונכונות לדון בשיחות גלויות על התגובות הרגשיות שמתעוררות במטפל תוך כדי מגע עם חולי הנפש, ויחס המטפל לשאר אנשי הצוות. כדי לאפשר לתלמיד להתקשר לחולים מסוימים, ולתת לו הזדמנות לעקוב אחרי השינויים וההתפתחויות במצבם. התלמיד ישהה במחלקה אחת במשך כל הקלרקשיפ, ובמהלכו תתאפשר חשיפה חלקית למסגרות אחרות, כמו מרפאה ויחידות לנוער. זמן השהייה היומי במרכז הרפואי יחולק בצורה מאוזנת בין פעילויות מודרכות: ביקור במחלקה, ישיבת צוות, סמינריונים והרצאות, ופעילות עצמאית עם חולים. כל התלמידים ישתתפו בעבודת המרפאה באופן חלקי. שבוע מתוך הקלרקשיפ יוקדש לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. ספרות חובה (מהדורה אחרונה):

H.I. Kaplan, B.J. Sadkock, Modern Synopsis of Comprehensive Textbook of .1

Psychiatry, Baltimore, Williams and Wilkins.

2. "פרקים נבחרים בפסיכיאטריה", בעריכת: ח. מוניץ, א. אליצור, ש. טיאנו, מ. נוימן, הוצאת דיונון.

3. מאמרים נבחרים בפסיכיאטריה מעיתון "הרפואה".

הערכת קלרקשיפ- 1/3, בחינה קלינית (בע"פ) - 1/3, ובחינה בכתב (שאלון רב ברירה) - 1/3, הבחינה תתקיים בתום שנת הלימודים.

הבחינות תכלולנה חומר הנלמד בקורס לפסיכופתולוגיה בקלרקשיפ, ופרקים משלימים מהספרות.

 

0111.5154 קלרקשיפ באורתופדיה וטראומטולוגיה (3 שבועות (

בתחילת הקלרקשיפ יתקיימו הרצאות מבוא באורתופדיה.

מטרת הלימודים היא הקניית ידע בסיסי על חבלות ותחלואים אורתופדיים שכיחים, דרכי אבחנתם והטיפול בהם. לימוד עקרונות הבדיקה הפיזיקלית האורתופדית, והתמונה הרנטגנית הנורמלית והפתולוגית של מערכת השלד.

לכל קבוצה ימונה מדריך או מספר מדריכים מצוות המחלקה שינחו את התלמידים ויארגנו את שילובם בעבודות המחלקה. התלמידים ישמעו הרצאות וישתתפו בפעילויות המחלקה,ילמדו אבחנה פיזיקלית ובדיקה אורתופדית, הדרכה בקריאת צילומי רנטגן מהארכיון והצגת מקרים וביקורים במחלקות.

הרצאות המבוא יכללו את תכנית הלימודים הנדרשת באורתופדיה הכוללת: קלסיפיקציה של שברים, אבחנה טיפול וסיבוכים, בדיקה פיזיקלית באורתופדיה, כאבי גב תחתון אבחנה מבדלת וטיפול,מחלת הדיסק, ושברים בעמוד שידרה- סוגי מכניזם וטיפולים, זיהומים בעצמות ובמפרקים, שברים באוכלוסיה המזדקנת, מחלת אוסטיאוארטרוזיס תוך התרכזות במפרק הירך ומפרק הברך, פגיעות ספורט שכיחות בברך בקרסול ובכתף, חוסר יציבות של הכתף, תסמונת התפס בכתף, ידע כללי על גידולים של מערכת השלד, פריקה מולדת של מפרק הירך DDH ,מחלת פרטס- מחלת צניחת ראש הירך, שברים בילדים, צליעה וכאבי רגלים בילדים, תסמונת התפס של עצבים פריפרים בגפה עליונה, מחלות שכיחות בכף היד ובכף הרגל.

הקלרקשיפ יכלול בדיקת חולים מאושפזים ובדיקת חולים הנמצאים במעקב במרפאות. הסטודנטים יצטרפו לאורתופדים העובדים במרפאות בקהילה. בעת שהותם במחלקה יערכו הסטודנטים שלוש קבלות חובה של פצוע תאונת דרכים עם פגיעה אורתופדית, חולה מבוגר עם מחלה אורתופדית, וילד עם פציעה או מחלה אורתופדית. הסטודנטים ימלאו את פעילותם בפנקס המיומנויות שילווה את לימודיהם במחלקה וייחתם בסוף הקלרקשיפ על ידי הטיוטור.

הרכב ציון הקלרקשיפ: מבחן בכתב- 50%, הערכת הטיוטור ומנהל המחלקה 50%.

ספרות מומלצת:

  1. Apley, Solomon, Concise System of Orthopedics and Fractures

  2. R. Dee L.C. Hurst, M.A. Gruber et al., Principles of Orthopaedic

  3. Schwartz, Principles of Surgery

 

0111.5155 קלרקשיפ בנוירולוגיה (4 שבועות)

מטרת הלימודים היא לימוד ואימון בבדיקה נוירולוגית שיטתית, הפגנת מיומנות בטכניקה של הבדיקה, פירוש ושימוש בבדיקות עזר.

בקלרקשיפ ילמדו נוירואנטומיה יישומית, מערכות תפקודי המוח כגון מערכת התנועה, מערכת התחושה, חושים, הפרעות בהכרה, יתר לחץ תוך-גולגלתי, זיהומים. דגש מיוחד יושם על מצבי חירום בנוירולוגיה, על מנת להכשיר את התלמיד לעבודה עצמאית כרופא כללי או בחדר מיון.

השלמת החומר תיעשה ע"י הרצאות, סמינרים וקריאה עצמית.

באתר http://virtual.tau.ac.il - נוירולוגיה, ניתן למצוא את הסילבוס לחומר הנלמד. כניסה לאתר מחייבת הצגת שם משתמש וסיסמה שיפורסמו לקראת תחילת לימודי הקלרקשיפ.

בנוסף, ניתן לרכוש במזכירות החוג חוברת המסכמת את עיקר החומר במדעי היסוד והשלכותיו על ההבנה של מחלות נוירולוגיות: NEUROLOGY BASIC CLERKSHIP

ספרות מומלצת (מהדורה אחרונה):

1. Harrison, Principles of Internal Medicine.

 

2. Clinical Neurlogy, Roger P.Simon, Micbaely, Aminoff, David A. Greenberg

הרכב ציון הקלרקשיפ: הערכת קלרקשיפ - 1/3, בחינה קלינית (בע"פ) - 1/3, בחינה בכתב

(שאלון רב ברירה) - 1/3.

 

0111.5159 קלרקשיפ ברפואה דחופה (1 שבוע)

מטרת הלימודים היא ריענון, ארגון מחדש וקיבוע של נושאים תיאורטיים מרכזיים בתחום הרפואה הדחופה והטראומה וכן תירגול של פעולות מצילות חיים בתחום ההחייאה והטראומה. במהלך הקורס ילמד הסטודנט את הגישה למספר מצבים "פנימיים" כירורגיים וטראומטולוגיים מסכני חיים, את הרקע המעשי לתהליכי האבחון והטיפול בהם, ואלגוריטמים לטיפול. הקורס מורכב מהרצאות פרונטליות, תירגולי מקרים, תירגולים על בובות סימולציה ותירגולות שטח הכוללות עבודה עם אמבולנס של מד"א. בהדרכה משתתפים מומחים ברפואה דחופה, בטראומה וכן פאראמדיקים. לקראת הקלרקשיפ יקבלו הסטודנטים את הפרוטוקולים להחייאה מתקדמת . מקורות ספרות כוללים את הספר Tintinalli: Emergency Medicine (5th edition), או Rosen: Emergency Medicine (4th edition), וכן את הספר: Advanced Cardiac Life Support American Heart Association, 2000. בטראומה: Mattox et al: Trauma (4th edition). כמו כן יוכלו הסטודנטים לקבל את הטקסטים של שיקופיות המרצים, מודפסות או בצורה אלקטרונית .

 

0111.5161 קלרקשיפ בגינקולוגיה ומיילדות (7 שבועות)

מטרת הלימודים היא לימוד תוך כדי עבודה מעשית וחשיפה קלינית מירבית (אנמנזה, בדיקה גופנית, אבחנה והצעת טיפול).

יושם דגש על תרגולת של בדיקה פיזיקלית גינקולוגית. התחמיד ילמד לקבל לידות ולעזור בפעילויות מנואליות נוספות.

הקלרקשיפ כולל סמינריונים ועבודה מעשית במיילדות ובגינקולוגיה ובמהלכו ידרשו התלמידים לקחת חלק בעבודה מעשית, בביקורים, בלידות, ובסמינריונים. עליהם ללמוד באופן עצמאי מהספר "מיילדות גינקולוגיה ורבייה" שיצא לאור על ידי החוג. במהלך הקלרקשיפ, עובדים התלמידים בשלוש "תחנות", בכל אחת מהן שוהה התלמיד כ-10 ימים:

חדר לידה: התלמיד ישתתף באופן פעיל במעקב אחרי לידות ויקבל בעצמו לידות בלתי מסובכות.

בנוסף, יראו התלמידים יולדות בשלבים שונים של הריון בחדר מיון יולדות, ובמרפאות של מעקב אחר הריונות בסיכון גבוה.

גינקולוגיה: התלמיד ישתתף באופן פעיל בעבודה במחלקה הגינקולוגית (קבלת בדיקות, עזרה בניתוחים וכו'), ויחשף לבעיות גינקולוגיות שכיחות: דימומים בהריון, ובעיות אונקולוגיות גינקולוגיות. מרפאות כלליות ופריון: ילמדו סיבות לחוסר פוריות הזוג וטיפולים שונים, ובעיות גינקולוגיות שכיחות כגון: אמצעי מניעה, דלקות באברי האגן.

ספרות מומלצת (מהדורה אחרונה):

"מיילדות, גינקולוגיה ורבייה לתלמידי רפואה", נכתב ע"י מורי החוג. .1

עורך פרופ' א. גולן, דפוס האוניברסיטה, (מהדורה חדשה), 1997.

2. Kistner, R.W., Gynecology: Principles and Practice, Chicago: Year Book Medical Publishers.

3. Novak, E.M. et al., Textbook of Gynecology, Baltimore, Williams and Wilkins.

4. Lange Handbook of Obstetrics and Gynecology, Los Altos: Lange Medical Publications.

5. Page, E.W., Villee, C.A. and Villee, D.V., Human Reproduction: The Core Content of Obstetrics, Gynecology and Prenatal Medicine, Philadelphia: W.B. Saunders.

6. Hellman, L.M. and Pritchard, J.A., William's Obstetrics, New York: Appleton Century Crofts.

7. Danforth's Obstetrics and Gynecology.

הרכב ציון הקלרקשיפ: הערכת קלרקשיפ - 1/3, בחינה קלינית בע"פ שתתקיים בתום תקופת הקלרקשיפ- 1/3, בחינה בכתב המשותפת למספר אוניברסיטאות (שאלון רב ברירה) - 1/3.

 

0111.6103 בשורה מרה

סמ' א', ב', 2 ש"ס

ד"ר דפנה מיתר

סדנא לרכישת כלים להתמודדות עם הקושי והקניית מיומנויות במסירת הבשורה המרה. הכרות עם התיאוריות הקשורות בתהליכי התמודדות עם המוות, אבל ושכול. חשיפה לחולים ובני משפחה שקיבלו מידע קשה , והיכרות עם צורות התמודדות שונות של רופאים.

דרישות הסדנא: נוכחות בכל המפגשים, בחינה ודוחות ראיון עם חולים.

 

0111.6147 קלרקשיפ באונקולוגיה (1 שבוע)

במסגרת הקורס ילמד הסטודנט את מהות הטיפול והמעקב אחר החולה במסגרת מרפאת המעקב במכון האונקולוגי. הסטודנט יעמוד על מורכבות מקצוע האונקולוגיה באמצעות דיונים במסגרת מחלקות האשפוז על טיפול שניתן לחולה, ודיון בתוצאה הפתולוגית המתקבלת. כמו כן יחשף הסטודנט לאמצעי ההדמיה, הטיפול התומך והמולטי-דיסיפלינרי בחולה. הדבר יעשה על ידי חשיפת הסטודנט לישיבות דיון על החולה. הסטודנט יעמוד על פוטנציאל המחקר הקליני והבסיסי של האונקולוגיה .

בקורס יוצגו הטכנולוגיות המודרניות והמיכשור המתקדם במסגרת הטיפול הקרינתי. הדבר יעשה על ידי חשיפת הסטודנט לסימולציה תלת מימדית במסגרת מכון הקרינה. יוצגו גם הכלים הפרמקולוגיים מקטיני תופעות הלואי של הכימותרפיה.

בסוף הקורס יתקיים קולוקיום ויינתן ציון עבר/נכשל.

 

0111.6148 קלרקשיפ בקרדיולוגיה (1 שבוע)

מטרת הקורס היא להכין את הסטודנט לעבודה הקלינית אותה יבצע בתקופת הסטאז' ובהתמחויות השונות. בהתאם לכך יושם דגש על עבודה מעשית בקבלת חולים ביחידות האשפוז הקרדיולוגיות תוך שימוש באבחון וטיפול בשיטות מתקדמות פולשניות ולא- פולשניות. הסטודנטים ילמדו לזהות מצבים דחופים בקרדיולוגיה ובמיוחד בחולים עם תסמונות כליליות חריפות, אי ספיקת לב, הפרעות הולכה וקצב, ומחלות של שריר הלב והמסתמים. כמו כן יקחו הסטודנטים חלק בבדיקת חולים אמבולטוריים במרפאות הקרדיולוגיה ובהכרת שיטות הבדיקה השונות. במהלך הקורס ישאר הסטודנט ערב אחד עם תורן יחידת טפול לב נמרץ.

 

0111.6151 Subinternship ברפואת ילדים (4 שבועות)

בתקופה זו ישתתף הסטודנט בעבודה השוטפת במחלקת הילדים,יישם וירחיב את ידיעותיו ברפואת ילדים, ישתלב כחלק אינטגרלי במחלקה,ידע לקחת אנמנזה, לבדוק חולה כראוי, ולהגיע לאבחנה קלינית. בהמשך, ידע להרחיב את האבחנה המבדלת, להציע תכנית טיפול ולהציג את כל הבעיות הרפואיות הקשורות לחולה.

 

0111.6152 מבואות לשנה ו' (4 שבועות)

מרכז: פרופ' אריה סלומון

בחינה בכתב (שאלון רב ברירה) תיערך בסיום המבוא.

כלכלת בריאות - פרופ' שלמה נוי, בי"ח לשיקום, מרכז רפואי שיבא

מבנה מערכת הבריאות בארץ, כלכלת בריאות, ביטוח בריאות, ביקורת איכות בבריאות, מערכות מידע בבריאות, שיטות תגמול בתי חולים ורופאים. מדיניות בריאות בארץ ובעולם: תכנון כ"א רפואי, ביטוח בריאות ממלכתי, סקטור פרטי וציבורי, סל בריאות, ניתוח עלות-תועלת, עלות-יעילות, תקציב מחלקתי, ארגון ומימון הרפואה הראשונית, הערכת טכנולוגיות רפואיות, תפקוד פונקציונלי של יחידות בי"ח: שווק, מימון, כ"א, מו"פ, מידע, חשבונות, מלכ"רים.

 

סוגיות ותובנות במשפט הרפואי- ד"ר שמואל גולדברגר

הבנה בסיסית בנושאי רפואה ומשפט ברמה המאפשרת אינטגרציה של מדעי הרפואה והמשפט זה לתוך זה. בין הנושאים שיילמדו:יחסי רופא חולה, זכויות החולה, דיני הרשלנות וההסכמה, חובות הזהירות, ניהול סיכונים, טכנולוגיות רפואיות חדשות והיטליהן המשפטיים.

 

0111.6159 קלרקשיפ בא.א.ג וכירורגיה של ראש וצוואר (2 שבועות)

הקלרקשיפ נועד להקנות ידע בסיסי במחלות א.א.ג., ובגידולי ראש וצואר.

ינתנו הרצאות וסמינריונים ויילמדו בדיקה פיזיקלית וטיפול במצבים דחופים, כגון דימום מהאף, גופים זרים, מורסה סביב השקד, קושי נשימתי חריף, דלקות אוזנים ודלקות חריפות של מערות הפנים. נדרשת השתתפות פעילה בעבודה, במחלקה, במרפאה ובחדרי ניתוח.

הפעילות מתקיימת במסגרת המכונים הבאים:

מכון אודיולוגי - הדגמת שיטות להערכת כושר השמיעה והדיבור.

מכון רנטגן - איבחון רנטגני של מצבים שכיחים בשטח א.א.ג.

מכון פתולוגי - השתתפות בפגישת צוות המחלקה.

ספרות חובה (מהדורה אחרונה):

DeWeese, David D., Saunders, William H., Textbook of Otorhynolaryngology, Saint Louis, C.V. Mosby Co.

הרכב ציון הקלרקשיפ: 50% הערכת קלרקשיפ ו- 50% בחינה בע"פ.

 

0111.6160 קלרקשיפ בדרמטולוגיה (2 שבועות)

עם הגיעו למחלקה יקבל התלמיד תכנית הוראה מאורגנת ומתוכננת:

ההוראה במחלקה כוללת הדרכה קלינית: (הצגת חולים במרפאה, ביקורים מודרכים במחלקה), דיון בנושאים סלקטיביים, לימוד שיטות עזר בסיסיות לאבחון, לימוד עקרונות בטיפול בדרמטולוגיה, קבלת חולים, אנמנזה, בדיקה פיזיקאלית, מעקב וסמינריון.

 

בקלרקשיפ ילמדו בהרחבה הנושאים הבאים: פסוריאזיס וליכן פלנוס, אקנה נפוצה ואקנה ציסטיקה, דלקת עור ממגע: אלרגית ואיריטנטית, סבוראיק דרמטיטיס, אטופיק דרמטיטיס, פמפיגוס ופמפיגואיד, הסתמנות בעור של מחלות פנימיות כולל AIDS, farmer's skin, סרטן העור, מחלות קולגן: Lupus erythematosus, dermatomyositis, morphea. פטרת העור, verrucae, מיקוזיס פונגואידס, סרקומה ע"ש קפוסי, androgenic alopecia, alopecia areata, ויטיליגו ומצבי היפרפיגמנטציה, urticaria, pruritus genralisatus.

במהלך הקלרקשיפ כל תלמיד יתבקש להכין נושא מסוים במסגרת של סמינריון - קבלה ומעקב על חולה מאושפז.

ספרות מומלצת:

1. David J. Gawkrodger

Dermatology, AN ILLUSTRATED COLOUR TEXT, Second edition CHURCHILI LIVINGSTONE

2. Arnold, Odom, James: Andrew's Diseases of the skin, 9th,

or 10th Edition WS Saunders

Publishers, 2000.

3. Fitzpatrick et-al, Color Atlas and Sinopsis of Clinical

Dermatology

Common and serious diseases Megraw-Hill 4rd edition

 

הרכב ציון הקלרקשיפ: הערכת קלרקשיפ- 50% , בחינה בע"פ- 50%.

 

0111.6162 - קלרקשיפ ברפואה שיקומית (2 שבועות)

בקלרקשיפ ילמדו הבנת שלבי השיקום של הפגוע במחלה הגורמת לנכות ולמגבלה בריאותית כרונית, ובנייה של תכנית שיקום.

תכנית הקלרקשיפ מובנית וכוללת הרצאות, דיונים קליניים, בדיקת חולים, יצירת תכנית שיקום עבורם על ידי התלמידים, ודיון צוות בחולים אלה. ההוראה ניתנת על ידי כל הדיסציפלינות של הצוות השיקומי-רפואי והפארארפואי.

במסגרת ההוראה הרב-מקצועית ליד מיטת החולה יודגמו שיטות אבחון וטיפול במחלקות: שיקום נוירולוגי (חולים לאחר ארוע מוחי ולאחר פגיעות ראש טראומטיות, פגיעות חוט שדרה, חולים במחלות מערכת העצבים וכד'); שיקום אורתופדי (לאחר שברים וקטיעות); שיקום מיני, פדיאטרי וקרדיולוגי ובמקצועות הבריאות: פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, לימודי הפרעות בתקשורת, שמיעה ודיבור ואחרים.

ספרות מומלצת (מהדורה אחרונה):

1. Halsted L.S. Grabois M (Eds.), Medical Rehabilitation, Raven Press, NY.

2. De Lisa J (Ed.), Rehabilitation Medicine, J.B. Lippincott, Hagerstown, Md.

3. Kottke FJ (Ed.), Krusen's Handbook of Physical Medicine and

Rehabilitation, Saunders, Philadelphia.

4. Goodgold J. (Ed.) Rehabilitation Medicine, Mosby, St. Louis.

5. מבוא לרפואה שיקומית ,אברהם עורי, עמי שקד, ההוצאה לאור-משרד הבטחון

הרכב ציון הקלרקשיפ: 50% הערכת קלרקשיפ ו- 50% בחינה בע"פ.

 

0111.6163 Subinternship בכירורגיה (3 שבועות)

הסטודנט ישהה במחלקה הכירורגית וישתתף בכל הפעילות בה. יושם דגש על העבודה הקלינית: קבלת חולים, עבוד נתונים, השתתפות במרפאה, חדר ניתוח וחדר מיון. בתקופה זו לא ינתנו הרצאות פרונטליות.

 

0111.6164 Subinternship ברפואה פנימית, ובחירת מכון מסונף (6 שבועות)

הסטודנט ישהה במחלקה פנימית חמישה שבועות בה יושם דגש על יישום החומר התיאורטי. לאחר מכן ישתלב הסטודנט בפעילות במכון אחד למשך שבוע ימים.

הערכת הסטודנט תהיה שילוב של הערכת המחלקה והערכת המכון אשר בו בחר. הערכה זו תהיה 1/6 מהציון הכולל ברפואה פנימית .

בסיום שנה ו', יעמדו הסטודנטים בשתי בחינות נוספות: מבחן דיון מקרים מתוך מאגר מקרים של החוג, ציון מבחן זה יהווה 1/6 מהציון הכולל ברפואה פנימית,ובחינה ארצית בכתב ברפואה פנימית אשר תהווה 1/3 מהציון הכולל.

 

0111.6166 קלרקשיפ באפידמיולוגיה ורפואה מונעת ( 1 שבוע)

הקלרקשיפ יעסוק במכלול ההיבטים של בריאות הציבור בישראל ובהם עקרונות האפידמיולוגיה על תחומיה השונים כגון אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות ומחלות כרוניות, רפואה סביבתית ותעסוקתית, אפידמיולוגיה כבסיס להערכת טכנולוגיות וקבלת החלטות על בסיס עובדות (EBM). כמו כן יחשפו הסטודנטים לפעילות לשכות הבריאות בתחומי הפיקוח והניטור האפידמיולוגי תוך הדגשת חשיבותם לבריאות הציבור בישראל.

בקלרקשיפ יודגש הקשר בין האפידמיולוגיה והרפואה המונעת לשירותי הבריאות ליחיד ולקהילה, יישום האפידמיולוגיה והרפואה המונעת בטיפול הקליני, בשירותי בריאות בתעסוקה ובבריאות הציבור, העמקת יכולת הגדרת בעיה, איסוף מידע ורקע מדעי, ניתוח והסקת מסקנות עצמאית של בעיות בתחום הציבור, יישום הרעיונות המרכזיים בבריאות הציבור וברפואה מונעת על מקרה קליני. כמו כן יודגשו תהליכי קבלת חולה וניתוח מצבו הקליני על בסיס עובדות מדעיות והבנת התהליכים בתכנון והערכה של טכנולוגיות רפואיות. הרכב הציון יפורסם בתחילת כל קרלרקשיפ על ידי מרכז התכנית.

 

0111.6167 קלרקשיפ ברפואת המשפחה (24 יום )

בקלרקשיפ ילמדו עקרונות הטיפול האמבולטורי, תוך הדגמת תפקיד רופא המשפחה בקבלת אחריות לחולה בכל שלבי מחזור החיים, טיפול מקיף ורצוף המכוון למשפחה כיחידה. שיטת ההוראה מבוססת על הגישה המבטאת את יכולתו של הסטודנט להיות "הלומד-הבוגר". גישה זו מזמינה את הסטודנט ליזום את הנושאים עליהם ידון עם המדריך. הקלרקשיפ ייערך בכל המחלקות לרפואת המשפחה המסונפות לפקולטה. במרבית התקופה הסטודנטים ילמדו במרפאות הקהילתיות המוכרות להוראה - הכוללות מרפאות עירוניות וכפריות באזורים שונים, ובהדרכה אישית של מדריך מומחה בתחום. בחלק קטן מהזמן יתקיימו ביקורים מודרכים וסדנאות שיועברו על ידי המורים הבכירים בכל מחלקה. לצורך כך יתאספו ביחד כל הסטודנטים מאותה מחלקה לפעילות משותפת במקום שיקבע . שעות הלימודים הן שעות העבודה במרפאה, כולל עבודה בשעות אחה"צ. על הסטודנטים לקחת חלק בעבודה השוטפת: ראיון חולים ובדיקתם באופן עצמאי, השתתפות בכל פעילויות המרפאה כולל ישיבות צוות, דיונים וביקורי בית.

באתר הקרלרקשיפ באינטרנט תמצא רשימת נושאים קליניים עיקריים בעלי מאפיינים יחודיים לרפואת המשפחה וכן רשימת ספרות מומלצת. במהלך הקלרקשיפ יהיה על הסטודנט לנתח 10 מקרים לפחות המיצגים מקרים שונים מתוך רשימה זו, עם המדריך האישי, או במסגרת הדיון המחלקתי. באתר ימצאו הנחיות להצגת מקרה קליני. הנחיות אלו ישמשו כבסיס לדיון.

הרכב ציון הקלרקשיפ: 50%- הערכת המדריך האישי והמחלקה, 20%- הגשת מקרה מסכם בכתב, 30% מבחן מסכם בעל פה . השתתפות אינטראקטיבית בפעילות לימודית באתר האינטרנט תזכה בבונוס עד 10 נקודות.

 

0111.6223 קלרקשיפ בגריאטריה (2 שבועות)

בקלרקשיפ בגריאטריה ילמדו עקרונות האבחון התיפקודי, שיטיון לסוגיו, אירועים מוחיים, נפילות בזיקנה, בעיות אורולוגיות בזקנה (אי שליטה וכו'), מחלות זיהומיות אצל קשישים, מחלות לב בקשישים, בעיות נשימתיות בזקנה בעיות המטולוגיות אופיניות לזקנה, בעיות גסטרואינטסטינליות אופיניות לזקנה כגון עצירות, אי שליטה על מתן צואה, בעיות קליניות בטיפול הממושך ועקרונות השיקום הגריאטרי, שברי פרק הירך, בעיות של עמוד שדרה והמערכת העיצבית הפריפרית כגון הצרות ספינלית, פולינוירופטיה, הרגל הסכרתית, קטיעות, פסיכוגריאטריה והמערך הגריאטרי בבתי חולים ובקהילה.

ספרות (מהדורה אחרונה):

1. "פרקים נבחרים ברפואה גריאטרית", עורכים ב. חבוט וא. הרט, הוצאת מאגנס,

ירושלים (ספר ראשון ויחיד בעברית).

2. William R. Hazard, Principles of Geriatric Medicine and Gerontology,

McGrow Hill

3. J. Grimley-Evans, Oxford Textbook of Geriatric Medicine

Oxford University Press

הרכב ציון הקלרקשיפ:בחינה במתכונת עובר/נכשל.

 

0111.6251 קלרקשיפ באופתלמולוגיה (2 שבועות)

הקלרקשיפ נועד להקנות ידע בסיסי ברפואת העיניים, הבנת התהליכים הפיזיופתולוגיים, דרכי אבחון, טיפול ומניעה של מחלות.

ילמדו: אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת הראיה, מחלות מערכת הדמעות ובלוטת הדמעות, עין יבשה, מחלות העפעפיים- דלקות, גידולים שפירים וממאירים, צניחת עפעף, מחלות ארובת העין- גידולים שפירים וממאירים, דלקות, מחלות הלחמית והקרנית- דלקות,גידולים, ניתוחי קרנית ולחמית, מחלות העדשה- גורמים לפגיעה בעדשה וניתוחי עדשה, מחלות הרשתית והזגוגית- טיפולים תרופתיים וניתוחיים, מחלות עצב הראייה- טיפולם התרופתי והניתוחי, גלאוקומה- אבחון,טיפול, וטכניקת שדות ראייה, רפואת עיניים בילדים- מחלות שכיחות, פזילות, טיפולים אורטופטיים וניתוחיים, אופטומרטייה- ידע בסיסי על אמצעי תיקון אופטי באמצעות משקפיים, עדשות מגע, עזרים אופטיים לראיה לקויה, עזרה ראשונה- מצבים דחופים בהם רופא משפחה יכול לעזור ולטפל באופן ראשוני וידע והכרה לגבי מצבים דחופים מחייבים טיפול של רופא מומחה.

אבדלה מבחנת של עין אדומה, דלקת הענבה, מחלות מערכתיות , איבוד ראייה פתאומי- לימוד האבחון והחלטה להמשך טיפול.

. (תרגול מעשי של הטיפול במצבים אלה נערך בתורנויות ערב בחדר מיון). הרכב ציון הקלרקשיפ: 50% הערכת קלרקשיפ ו- 50% בחינה בע"פ.

ספרות :

1.Basic Ophthalmology for Medical Students and Primary Care Residents.American Academy of Ophthalmology Seventh Edition 1999. Edited by Cyntia A. Badford, MD

2.General Ophthalmology, Lange Medical Publication,Los Altos, California by Vaughan and Ausbury T. Ninth Edition, 1998

 

0113.4803 *סמינר רב תחומי במדעי האדם

סמ' א'+ ב', 4 ש"ס, שו"ס

פרופ' ישראל הרשקוביץ

תיאוריות ותגליות חדשות בחקר התפתחות האדם ותרבותו (קורס אינטגרטיבי).

 

0113.5507 גדילה והתפתחות של האדם

סמ' ב', 2 ש"ס, שו"ס

פרופ' יאיר בן דוד

שיטות במחקרי גדילה, עקומת הגדילה של בני האדם, עקומת הגדילה של רקמות שונות ושל חלקי גוף שונים, ארגון וחוסר ארגון של תהליך הגדילה, הומאוסטזיס התפתחותי בגדילה, הבדלים מיניים בתהליכי הגדילה. גיל התפתחותי והקונספציה של בשלות פיזיולוגית, פקטורים הורמונליים, גנטיים וסביבתיים המפקחים על הגדילה, התפתחות פיזית ופיזיולוגית, גנטיקה התפתחותית של האדם. הקורס מוגבל ל-10 משתתפים.

 

0113.5510 *פרקים נבחרים באוסטיולוגיה ואבולוציה (אוסטיולוגיה א')

סמ' א', 2 ש"ס, שו"ס

פרופ' ישראל הרשקוביץ

דרישת קדם: קורס בסיסי באנטומיה

הופעת הדו-רגליות, מודלים באבולוציה של האדם, היציאה לסוואנה, קופים ובני אדם, פליאודמוגרפיה, פליאופתולוגיה, ההיסטוריה של האנתרופולוגיה הפיזית.

 

0113.5513 *הכרת שלד האדם (אוסטיולוגיה ב')

סמ' ב', 2 ש"ס, שו"ס

פרופ' ישראל הרשקוביץ

דרישת קדם: קורס בסיסי באנטומיה

קורס מתקדם המיועד להכרה מפורטת של שלד האדם על כל מרכיביו - אנטומיה ואנתרופולוגיה. כולל הרצאות ומעבדות.

המעבדה כוללת: זיהוי של עצמות ושיני אדם, זיהוי גיל ומין, סימני אלימות, מחלות וכו'.

 

0113.5519 מבוא לאפידמיולוגיה גנטית בהקשר למחלות כרוניות דגנרטיוביות

סמ' ב' , 3 ש"ס

פרופ' צבי ליפשיץ

דרישות קדם: ידע בסיסי בסטטיסטיקה וגנטיקה כללית.

הקורס יעסוק בהגדרת המטרות והמושגים בעיקריים בתחום האפידמיולוגיה הגנטית, סקירת העקרונות של גנטיקת האוכלוסיות וגנטיקה כמותית, דרכי גישה לניתוח המרכיב התורשתי בתכונות כמותיות (לדוגמא: רמת הליפידים בפלסמת הדם) ובתכונות תאוריות (לדוגמא: הופעה של מחלה מסוימת מול המצב התקין), הכרה של שיטות לניתוח תכונות כמותיות:Variance Decomposition Analysis, Path Analysis, תרגול עם תוכנת מחשב "PATHMIX" להכרת Path Analysis, תרגול עם תוכנת מחשב''FISHER" להכרתAnalysis Variance Decomposition. מבוא מפורט ל- Complex Segregation Analysis תוך התייחסות ליחסי גומלין בין הגנוטיפ לגורמי הסביבה, תרגיל בעזרת תוכנת MAN להכרתBasic Options in Segregation Analysis , תרגול בעזרת תוכנותMAN ו- PAP להכרת מודלים מורכבים של Segregation Analysis של התכונות הכמותיות, תרגול בעזרת תוכנת MAN ו-PAP להכרת הניתוח הגנטי של תכונות מורכבות, תוך שימוש במספר מחלות קשות. הכרת העקרונות של Transmission Disequilibrium Tests, Linkage Analysis ,Whole genome scans,Candidate gene approch. תרגול בעזרת תוכנות MAN ואחרות להכרת אפשרויות המחקר של התאחיזה הגנטית של התכונות הכמותיות ותאוריות.

 

0113.5520 פרקים באבולוציה הכרת הקופים- אנטומיה ואקולוגיה

סמ' ב', 2 ש"ס

פרופ' יואל רק

דרישות קדם: קורס "עדות המאובנים לאבולוציה של האדם" או לאחר ראיון אישי.

 

0113.5521 *אנתרופולוגיה פיזית - טכניקות העתקת מאובנים

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' יואל רק

דרישות קדם: קורס "עדות המאובנים" וראיון עם מרצה הקורס.

שיעור ומעבדה המיועדים להקנות לתלמידים טכניקות ליצור העתקים מדעים.

הערה: פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.

 

0113.5523 נוירואנטומיה תפקודית

סמ' א', 2 ש"ס, שעור

פרופ' חיים (חגי) פיק

הקורס יכלול את מבנה מערכת העצבים מרמה של תא בודד לרקמה תוך דגש לקשר בין אזורי מוח שונים לתפקוד מוחי תקין.

 

0113.5535 *היבטים אבולוציוניים במחלות עמוד השדרה

סמ' א', 4 ש"ס, שו"ס

פרופ' ישראל הרשקוביץ

 

0114.6525 *ציטוגנטיקה - מכרומוזום למולקולה

סמ' א', 2 ש"ס, שעור

ד"ר אילה אבירם

נושאי הקורס העיקריים הם: מבנה הכרומוזום, מחזור התא, חלוקת התא (מיוזה ומיטוזה), שיטות צביעת הכרומוזומים בציטוגנטיקה הקלאסית, זיהוי שינויים כרומוזומיים והתסמונות הקשורות אליהן, שילוב השיטות המולקולריות בציטוגנטיקה הקלאסית והגברת כושר ההפרדה המאפשר גילוי שינויים כרומוזומיים מזעריים ותרומת הציטוגנטיקה המולקולרית לזיהוי שינויים כרומוזומיים בתאים הסרטנייים. יוצגו השיטות הציטוגנטיות מולקלריות כגון: FISH, CGH, ו- M-FISH, שיטת DNA microarrays CGH based, המאפשרת בדיקת אלפי רצפי DNA בעת ובעונה אחת, והשיטה לאבחון ציטוגנטי מולקולרי בתא עובר מיד לפני השרשת העובר ברחם.

 

0114.6540 יעוץ גנטי

סמ' ב', 1 ש"ס - סמינריון

ד"ר דורית לב

דרישות קדם: ידע בסיסי בגנטיקה ובביוכימיה, אורחות הורשה באדם, ציטוגנטיקה.

הסטודנט יעבור ראיון קבלה לקורס.

הקורס מתקיים במכונים הגנטיים המסונפים לבי"ס לרפואה. בקורס משתתפים הסטודנטים בייעוץ גנטי פעם בשבוע במשך חודש ונחשפים למקרים אמיתיים כולל בדיקת חולים, אבחון בעיות גנטיות ותהליך הייעוץ. על כל סטודנט לפנות למכון הגנטי בו הוא מעוניין לעבור את הקורס ולתאם את מועד השתתפותו. ציון הקורס יהיה עבר/נכשל .

 

0114.6542 שיטות מחקר ואבחון מחלות גנטיות בשימוש טכנולוגיות מולקולריות

סמ' ב', 2 ש"ס, שו"מ

ד"ר אווה גאק

דרישות קדם: ידע בסיסי בגנטיקה ביוכמיה וביולוגיה מולקולרית

הקורס ימשך חמישה ימי לימודים במכון הגנטי ביה"ח שיבא ומוגבל ל-16 משתתפים. הקורס מיועד לתלמידי שנה א' בתחום הגנטיקה.

תכנית הקורס: שיטות מולקולריות בסקר גנטי, שיטות מולקולריות מתקדמות רלבנטיות לאבחון, מחלות שאת נשאי הגנים מאבחניים בסקר גנטי, סקרים ביוכימיים, קבלת החלטות בייעוץ גנטי, אבחון טרם השרשה. בקורס תתקיים פעילות במעבדה: צפייה במכשיר לבדיקות טרימסטר ראשון ושני שלSNP ב-sequencer , ביצוע ריאקציות של PCR, שימוש באנזימי רס רסטריקציה , אלטרופורזה, אנליזה של מקרוסטליטים, היברידיזציה ואוטורדיוגרפיה.

 

0114.6545 גנטיקה בעידן הפוסט- גנומי

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' קרן אברהם

הקורס יינתן בשפה האנגלית.

הקורס מיועד לתלמידי מוסמך שנה ב' ותלמידי - Ph.D.

מדע הגנטיקה עבר שינויים רבים בשנים האחרונות. רצף הגנום האנושי הושלם וגנים רבים האחראים לליקויים הנגרמים כתוצאה מפגיעה בגן יחיד (מונגניים)- נמצאו. למרות ההתקדמות הרבה בתחום, הוא עדיין נשאר בחזית המחקר לגילוי גנים למחלות תורשתיות וליקויים שונים. אתגרים רבים נותרו בתחום, ביניהם מציאת גנים הקשורים למחלות רב-גניות (מולטיגניות) פרמקוגנומיקה ו RNA לא מקודד. בקורס זה נדון בגילויים האחרונים ובטכניקות המובילות בתחום.

 

0114.6549 מודלים בחיות למחלות גנטיות באדם

סמ' ב', 2 ש"ס, שו"ס

פרופ' שמעון אפרת

הקורס יינתן בשפה האנגלית "על פי דרישה".

דרישות קדם: גנטיקה וביולוגיה מולקולרית .

הקורס בוחן את האפשרויות והמגבלות של שימוש בחיות מעבדה לקידום ההבנה של תפקוד גנים ושל מחלות גנטיות של האדם, תוך שימת דגש על מניפולציות גנטיות בעכברים טרנסגניים ו-GENE KNOCKOUT . בין נושאי הקורס: ביטוי גנים דומיננטיים בעכברים טרנסגניים, ביטוי מותנה של גנים ויצירת מוטציות מכוונות. דוגמאות למודלים למחלות ספציפיות יינתנו באמצעות סמינרים של הסטודנטים.

 

0114.6565 שמירת יציבות הגנום במצבי בריאות וחולי

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

מרצים: פרופ' יוסי שילה

השיעור יינתן בשפה האנגלית "על פי דרישה".

הגנום של כל אורגניזם חשוף ללא הרף לגורמי נזקים, המערערים את מבנהו ואת יציבותו. שינויים ברצף ובארגון הגנום גורמים למחלות תורשתיות ולהתפתחות התהליך הממאיר. פגיעות תורשתיות במנגנונים אלה גורמןת לשורת תסמונות הכרוכות בשינויים ניוונים, רגישות-יתר לפגיעת גורמים סביבתיים, ולנטיית-יתר לסרטן. בקורס ייסקרו סוגים שונים של נזקי דנ"א, המנגנונים המתקנים אותו, נתיבי העברת אותות, המאותתים למסלולים המטבוליים השונים על קיומו של הנזק, עיכוב מחזור התא בעקבות נזקי דנ"א, תגובת התא ברמת הטרנסקריפטום והפרוטיאום, עקה חימצונית ותגובת התא כלפיה, אי יציבות הגנום בתא הסרטני, אי יציבות של הגנום במחלות תורשתיות השונות, נטיית יתר תורשתית לסרטן, וחקר יציבות הגנום בעידן הפוסט-גנומי. חומר קריאה: מאמרים מן הספרות המדעית.

 

0114.6570 *מנגנוני זירחון ודה-זירחון בבקרה ביולוגית

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' חגית אלדר-פינקלמן

דרישות קדם: ידע בסיסי בביולוגיה של התא וביוכימיה.

הכרת משפחת הפרוטאין קינאזות, איפיון מבנה ותפקיד. איפיון פעילות פרוטאין קינאזות כמרכיב חיוני ועיקרי בהעברת אותות (Signal Transduction). שיטות מחקר לבידוד פרוטאין קינאזות, ולימוד תפקידן בתא ומערכת העברת אותות. תפקיד פרוטאין קינאזות ופוספאטזות כמחוללי המחלה. דיון בפיתוח תרופות המבוססות על תכונות פרוטאין קינאזות ופוספאטזות.

 

0114.6571 נושאים נבחרים בביולוגיה התפתחותית וסרטן

סמ' ב', 2 ש"ס, שו"ס

פרופ' שי יזרעאלי , ד"ר רות אשרי פדן

הקורס יינתן בשפה האנגלית "על פי דרישה".

הקורס מוגבל ל- 24 משתתפים. דרישות קדם: אמבריולוגיה, גנטיקה וביולוגיה של התא.

בין הנושאים שיסקרו בקורס: עקרונות ומונחים בסיסיים בחקר תהליכי ההתפתחות, שיטות בביולוגיה התפתחותית וחיות מודל, מבוא לביולוגיה מולקולרית של תהליכי הטמרה סרטנית, התפתחות נורמלית וממאירה של המערכת ההמטופויטית. כמו כן יסקרו מסלולים, כגון Notch,Wntq/ Bcatenin,Hedgehog ופעילות של פקטורי שעתוק המעורבים במתפתחות וסרטן כגון Hox,Pax, bHLH.

 

0114.6572 * הטוב והרע ביד הברזל - היבטים מולקלולריים

סמ' ב' 2 ש"ס , שו"ס

פרופ' נורית שקלאי

 

0114.6592 אופקים חדשניים בתהליכי עיבוד של RNA

סמסטר א', 2 ש"ס, שעור

פרופ' גיל אסט, ד"ר נועם שומרון, פרופ' גידי רכבי

הקורס יינתן בשפה האנגלית "על פי דרישה"

טרנסקריפציה של RNA, תהליכי עיבוד של RNA, תנועה של RNA בתא, מיקרו-RNA, תהליכי עריכה (editing) של RNA, וירוסי RNA, כיצד לאתר רצפים בעלי תיפקוד בגנום.

0116.5130 מנגנוני ויסות ובקרה

סמ' ב', 2 ש"ס, שו"ס

פרופ' יוסף סרנה

דרישות קדם: ידע בסיסי בפיזיולוגיה ובביולוגיה של הבא. הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי. הקורס מוגבל ל- 10 משתתפים.

ניתוח תהליכים ביולוגיים של ויסות ובקרה מהרמה המולקולרית ועד רמת המערכות באורגניזם השלם. תהליכי אדפטציה (טירוזין הידרוקסילאז), דסנסיטיזציה (סבילות, תלות וגמילה), סינרגיזם (אינטראציה בין תרופות ומעורבות חלבוני G), התפתחות (גורמי גידול עצביים), ויסות קלט עצבי (מערכות לשיכוך כאב) והתנהגות (ויסות אכילה).

הלימוד מבוסס על קריאה עצמית של מאמרים מקוריים עליהם יערך דיון בכתה.

 

0116.5209 * הבסיס העצבי של תחושת כאב ושכוכו

סמ' ב', 2 ש"ס, שו"ס

פרופ' גדעון אורקה

דרישות קדם: מדעי העצב ג', מבוא לפרמקולוגיה.

בקורס ילמדו הגורמים הפריפרים לכאב, מעבירים סינפטיים המעכבים בכאב, עבוד אינפורמציה הקשורה לכאב בחוט השדרה ובמוח, הבסיס הפיזיולוגי והפרמקולוגי לשיכוך הכאב, השפעת אופיאטים על כאב והתפתחות סבילות, טיפולים לא פרמקולוגיים לשיכוך כאבים כגון אקופונקטורה, היפנוזה. בסיס פיזיולוגי ופרמקולוגי.

 

 

0116.5252 *היבטים כמותיים לאינטראקציות תרופה-רצפטור

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' משה רכבי

דרישות קדם: ידע בסיסי בפיזיולוגיה ו/או בביוכימיה.

בקורס ילמדו תאוריות העוסקות באינטראקציה בין תרופה לרצפטור, עקומות מינון תגובה, ניתוח מתמטי של עקומות מינון תרופה בנוכחות מעכבים, שיטות למדידת קשור תרופה לרצפטור, יישומים של שיטות קשור בנוירופרמקולוגיה.

 

0116.5260 סוגיות בשימוש מושכל בתרופות

סמ' ב', 3 ש"ס, שו"ס

ד"ר שלמה אלמוג

דרישות קדם: קורס בסיסי בפרמקולוגיה, קורס בסיסי בביוסטטיסטיקה/אפידמיולוגיה/שיטות מחקר.

הקורס עוסק בממשק בין מדעי החיים לבין הפרמקולוגיה הקלינית והשימוש המושכל בתרופות בבני אדם. נידונות השיטות הביקורתיות בהערכת יעילותן של תרופות, חשיבות אפקט האין-בו -PLACEBO ויסודותיו הביולוגיים, הערכות אפידמיולוגיות של יעילותם ו/או רעילותן של תרופות, ואספקטים כלכליים ואתיים של משק התרופות הלאומי. נושאים ספציפיים כוללים את תחום ההתמכרות, מחלות ניווניות של מוח, מחלות מערכת הלב וכלי הדם, מחלות מטבוליות, אוסטיאופורוזיס- מתוכם נבחרים הנושאים הספציפיים הנדונים בסמינרים.

הקורס מבוסס על קריאה עצמית של ספרות עדכנית, הכנת סמינריונים על ידי הסטודנטים והגשת עבודה סמינריונית.

 

0116.5268 * שימושים במערכת הדמיה ממוחשבת

סמ' ב', 2 ש"ס,סדנא

פרופ' יורם אורון

דרישות קדם: ידע בסיסי בפיזיולוגיה ו/או בביוכימיה.

הקורס יתקיים במשך שבוע מרוכז. הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי.

מספר המשתתפים מוגבל ל - 30 בחלק התיאורטי ו-8 בכל תרגיל.

בקורס ילמדו שיטות עיבוד וניתוח תמונה, שימושים בתכניות מורפומטריות ודנסיטומטריות, תרגיל בדנסיטומטריה ומורפומטריה. מבוא תיאורטי: שיטות בקביעת ריכוזי יונים בתא החי בצבעים פלואורסצנטיים, שיטות שימוש ביחס אורכי גל, ניתוח המכשור, התוכנה ומגבלות השיטה, תרגיל במדידת ריכוזי סידן ו- pH בתאים חיים.

 

0116.5292 הבסיס המולקולרי והביולוגי של מחלות עצבים

סמ' ב', 2 ש"ס, שו"ס

פרופ' דני אופן

דרישות קדם: ידע בסיסי בפיזיולוגיה, בביוכימיה ובמדעי העצב.

Introduction to neurodegeneration; Alzheimer's disease;

Parkinson's disease; ALS and movement disorders; Multiple Sclerosis;

Myasthenia Gravis and autoimmune diseases; Muscle diseases: Duchenne;

Huntington chorea; Epilepsy; Stroke; Brain tumor and gene therapy; Viral

infection of the CNS; Jacob-Creutzfeldt disease; Schizophrenia

 

0116.5293 בקרה הורמונלית של ביטוי גנים

סמ' ב', 2 שו"ס ,שו"ס

פרופ' רות קורן

דרישות הקדם: ביולוגיה של התא, ידע בסיסי בפיזיולוגיה.

רצפטורים להורמונים כגורמי שיעתוק תלויי ליגנד. משפחת העל של הרצפטורים הגרעינים. שיח הגומלין בין רצפטורים גרעיניים להורמונים סטרואידים ורצפטורים ממברנליים להורמונים פפטידיים. היבטים מולקולריים, תאיים ופיזיולוגיים.

0116.5297 מנגנונים מולקולריים להפרות קצב והתכווצות-הרפיה של שריר הלב

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' דניאל חננשוילי

מטרת הקורס: הצגת הבסיס המולקולרי למחלות לב.

תוכן הקורס: מושג ec-coupling , תעלות ומשוואות יוניות המעורבות בפעילות חשמלית , ויסות סידן תוך תאי, סימולציה ממוחשבת של פוטנציאל פעולה וסידן תוך תאי, גרימת שינויים בפוטנציאל פעולה וסידן תוך תאי על ידי חסימה או הגברה בזרם יוני מסוים, תנודות סידן ממוקמות ) sparks -(Ca2+ כהסתכלות חדשנית בתפקוד תאי לב, הבדלים בין בקרת שריר הלב ושריר השלד ברמה מולקולרית, שיטות מדידה של סידן תוך תאי, וויסות הורמונלי של זרמים יוניים, ויסות קשירת סידן ל- actin myosin complex, הסתכלות מודרנית לתגובת Frank-Starling, שינוי כמותי של חלבונים ממברנליים כבסיס מרכזי ל- Cardiac-remodeling במחלות לב, גורמים מולקולריים להפרעות קצב במחלות לב, פגמים גנטיים של מערכות טרנספורט מסוימות כגורם תורשתי למחלות לב, סינדרום LQT, מנגנוני פעולה של תרופות קיימות וגישות חדשניות לפיתוח תרופות עתידיות.

 

0116.5298 יתר לחץ דם, פתופיזיולוגיה ברור וטיפול

סמ' א', 2 ש"ס, שעור

פרופ' תלמה רוזנטל

דרישות קדם: ידע בסיסי בפיזיולוגיה וביוכימיה.

אפידמיולוגיה - שכיחות וגורמי סיכון; מדידת לחץ דם אקראית לעומת 24h Blood Pressure Monitoring; תסמינים קליניים ופגיעה באברי מטרה: לב, כליות ומוח; וזוקונסטריקטורים ווזודילטטורים אנדוגנים. רנין אנגיוטנסין, אנדותלין פרוסטגלנדינים קטכולאמינים וזופרסין ANP. Nitric Oxide וברדיקינינים; יתר לחץ דם משני: Renal Artery Stenosis, Primary Hyperaldosteronism, Pheochromocytoma; אוכלוסיות מיוחדות: יתר לחץ דם בילדים, בגיל הקשיש, בהריון, בהיפראינסולינמיה, סכרת והיפרליפידמיה; יתר לחץ דם בחיות נסיון; טיפול לא פרמקולוגי ופרמקולוגי החל מדיורטיקה וחוסמי ביתא ועד לאינהיביטורים של Converting Enzyme אנטגוניסטים של אנגיוטנסין ואינהיביטורים של רנין ונוגדי סידן.

 

0116.5299 ביולוגיה מבנית וחישובית

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' רות נוסינוב, פרופ' מיכאל קוזלוב, ד"ר סלמון סטברוב.

דרישות קדם: קורס בסיסי במתמטיקה, ידע בסיסי בביוכימיה .בקורס ילמדו עקרונות פיזיקליים במבנה מולקולרי; אטום-מולקולה-גביש (DNA, RNA, חלבון); שיטות פיזיקליות לקביעת מבנה

מולקולרי; אנליזת רצפי חומצות הגרעין והחלבונים; השוואת מבנים מולקולריים; תיאור פני השטח המולקולרי; קיפול חלבונים; בעיית העגינה (docking): חלבון-חלבון וחלבון-תרופה; האפקט ההידרופובי כגורם מכריע במבנה מולקולרי, בין מולקולרי וממברנלי; self-assembly של ליפידים ויצירת ממברנות; אינטראקציות בין ממברנליות; תכונות אלסטיות של ממברנות; צורות של תאים.

 

0116.5923 *מבוא לפרמקוגנומיקה: לקראת רפואה אישית

סמ' ב', 2 ש"ס, שו"ס

ד"ר דוד גורביץ

דרישות קדם: מבוא לפרמקולוגיה, או מבוא לפרמקולוגיה בסיסית ומולקולרית, או קורסים דומים. בקורס זה נערוך הכרות עם הפרמקוגנומיקה - תחום המחקר החדש המשלב בין הפרמקולוגיה הקלאסית והגנטיקה המולקולרית, והמשמש בסיס לפיתוח "רפואה אישית". קיימים הבדלים ניכרים בתגובה לטיפול תרופתי בין חולים שונים באותה מחלה. תופעות לוואי חמורות מהמקובל מופיעות לעיתים במינון התרופתי הרגיל, ולעיתים התרופות אינן מועילות. הסיבה לתופעות כאלה

נעוצה בשוני (פולימורפיזם) בגנים המקודדים לחלבון המטרה של התרופה, או לאנזימים המעורבים במטבוליזם שלה. עם השלמת פרויקט הגנום האנושי, צופים שתתפתח "רפואה אישית" - רפואה בה כל חולה יקבל את התרופה המתאימה לו ביותר ובמינון הרצוי ביותר על פי המידע הגנטי האישי שלו.

בין הנושאים שידונו בקורס: פרויקט הגנום האנושי וגילוי מטרות חדשות לתרופות, הבסיס הגנטי להבדלים הבין אישיים בתגובה לתרופות, פרמקוגנומיקה של אנזימי P450 , פרמקוגנומיקה של כמותראפיה, פרמקוגנומיקה של אסטמה, פרמקוגנומיקה של תרופות קרדיו ואסקולריות, פרמקוגנומיקה של תרופות נוגדות דיכאון, פרמקוגנומיקה ושונות אתנית, אתיקה רפואית ופרמקוגנומיקה.

במהלך הקורס יציג כל תלמיד נושא מתוך רשימה שתימסר בתחילת הקורס.

 

0116.5926 נוירוביולוגיה מולקולרית

סמ' א', 4 ש"ס, שעור

מרכזים: פרופ' נתן דסקל, פרופ' אילנה לוטן, פרופ' ברנרד אטאלי, פרופ' יוסף סרנה, פרופ' משה רכבי, פרופ' צבי פישלזון

דרישות קדם: מבוא למדעי העצב או קורס מקביל בביולוגיה של התא.

מטרות הקורס: להקנות ידע עדכני ומעמיק בנוירוביולוגיה מולקורלרית, להציג את הרלבנטיות של התהליכים המולקולריים והתאיים בנוירונים לפעילות מערכת העצבים. להדגים שילוב של שיטות

ביוכימיות, פיזיולוגיות, פרמקולוגיות, ושיטות של ביולוגיה מולקולרית, להבנה אינטגרטיבית של מערכת העצבים. לסקור את הידוע ולהציג את הבעיות הלא פתורות בנוגע לבסיס מולקולרי ותאי של למידה וזיכרון, של פעילות התרופות וסמים במערכת העצבים. הקורס יכלול מידע מורחב ומעמיק בנוירוביולוגיה מולקולרית ונוירופרמקולוגיה. תינתן סקירה של מנגנונים מולקולריים במערכות עצבים מרכזיות. יינתן סיקור נרחב של הטרנסמיטרים והרצפטורים, דרכי פעולת הטרנסמיטרים (ישירות או דרך שליחים שניים, חלבונים רגולטוריים וכו'), וסוגי הפעילות שהם מבצעים במערכת העצבים. בכל פרק, יינתנו דוגמאות מעמיקות בנושאים נבחרים, עם הצגת עבודות מחקר עדכניות (כולל שיטות המחקר והצגת בעיות לא פתורות). שילוב של מנגנונים אלה בלמידה וזיכרון ברמה תאית ישמש כאחת הדוגמאות. על בסיס הידע הזה יוסברו מנגנונים של פעילות תרופות חשובות. יינתן הסבר על שילוב המנגנונים הנ"ל בפעולת סמים. בכל הנושאים תינתן הדגשה על גישה מדעית ניסיונית, על הנושאים "החמים" של המחקר כיום, ועל אתגרים וחידות שנשארו לפנינו.

 

0116.5927 *פיזיולוגיה סביבתית

סמ' ב', 3 ש"ס, שעור

פרופ' יורם אפשטיין

דרישות קדם: ידע בסיסי בפיזיולוגיה. הקורס מוגבל ל- 15 תלמידים.

סוגיות הקשורות לפעילויות האדם בתנאי קיצון. תרמורגולציה- השפעת אקלים, פעילות גופנית, בגוד ומאזן נוזלים. מודלים לחיזוי תגובות פיזיולוגיות בתנאי מאמץ ואקלים קיצוניים, סוגיות

בפיזיולוגיה של גובה רב, פיזיולוגיה של צלילה, פיזיולוגיה תעופתית ומצבים של מיקרוגרוויטציה. במקביל להיבטים הפיזיולוגיים והתרמודינמיים ידונו גם היבטים קליניים ופתולוגיים הקשורים לחשיפה לתנאי קיצון.

 

0116.5929 תפיסת הראיה במח האדם - פעילות נורמלית והיבטים קליניים

סמ' א', 2 ש"ס, שעור

ד"ר אורי פולת

מטרת הקורס היא לספק הבנה בסיסית של התהליכים האופטיים והעצביים המעורבים בתהליכי תפיסת ראייה תקינה ולקויה. נלמד על מסלול הראייה החל מהרשתית ועד אזורי המח המשתתפים בעיבוד הראיה.

שיטות מחקר ומדידה - יתרונות וחסרונות ותרומתם לאבחון שותף של תפקודי ראייה. התפתחות תקינה של תפיסת הראייה והשלכות קליניות של חוסר התפתחות נורמלית. תהליכי למידה שמביאים לשיפור תפקודי ראייה כולל מקרים קליניים .

 

0116.5930 היבטים חדשים בנוירוביולוגיה מולקולרית ונוירופיזיולוגיה

סמ' ב' , 3 ש"ס, שו"ס

פרופ' ברנרד אטלי ד"ר אינה סולצקי

הקבלה לקורס לאחר ראיון אישי, הקורס מוגבל ל- 15 סטודנטים לתואר שני ושלישי

Main goals of the course: This is an advanced graduate level course. The students will advance their understanding of molecular neurobiology beyond the level of lectures and textbooks. We are looking forward to making this course exciting and interesting for the teachers and students. At each session, the teacher will give 1 ½ hrs lecture on the topic and the last hour, one student will present a paper or a group of papers dealing with a cutting-edge issue, preferably an issue that is matter of hot controversy. Prior to each session, the students will be expected to have read and critically analyzed the paper(s) assigned for discussion at the session. The students will also be graded by the teacher for their participation in class on a scale of 100. Each paper needs to be discussed intensively and thoroughly. We will emphasize data criticism/evaluation. The students need to be critical in their thinking and not just accept the interpretations of the data. How could they be interpreted in other ways? What alternative approaches could be used to test the proposed hypotheses? How do the approaches/hypotheses presented, support the conclusions? Are there possible alternative conclusions?

 

0116.5931 * מהגנום למוח- חקירה מערכתית של רשתות ביולוגיות

סמ' ב' 3 ש"ס , שעור

פרופ' אשל בן יעקב

 

 

0116.5937 תעלות יוניות ביופיזיקה קלאסית ומולקולרית

סמ' א' 2 ש"ס, שעור

פרופ' נתן דסקל, פרופ' אילנה לוטן

דרישות קדם: מבוא למדעי העצב

תעלות יוניות - תפקיד, רבגוניות, חלוקה למשפחות ותת-סוגים. שיטות המחקר - סקירה כללית (אלקטרופיזיולגיה, גנטיקה, ביטוי הטרולוגי, שיטות מבנה-תפקוד, שיטות מבניות). ביופיזיקה קלאסית של תעלות תלויות מתח ותעלות המאוקטבות ע"י נוירוטרנסמיטר: בסיס תיאורטי לפעילות התעלות; ממצאים שהובילו להבנת הפונקציה; מחקרים בשיטות מוטגנזה ושיטות אופטיות, ביטוי הטרולוגי; מבנה של תעלות ממחקרי גיבוש ומחקרים מבניים אחרים. שיטות מחקר וניתוח התוצאות: שיטות ביוכימיות ומולקולריות; שיטות קיבוע מתח בתא שלם ובפיסה (patch clamp); עקרונות בנית פרוטוקולי הניסוי לתעלות שונות; מקורות הארטיפקטים ודרכי הפעולה לקבלת תוצאות נקיות. ניתוח תוצאות: עקרונות; תוכנות הניתוח; דוגמאות של ניתוח לתוצאות אמת.

הקורס יכלול הרצאות פרונטאליות והצגת לפחות מאמר אחד ע"י כל תלמיד במהלך הסמסטר. בסופו של הקורס יערך מבחן בשאלות פתוחות .

 

0116.5938 סדנא לחקר תעלות יוניות

סמ' א, 1 ש"ס,

פרופ' נתן דסקל, פרופ' אילנה לוטן

הסדנא מוגבלת ל 12 משתתפים - הקבלה מותנית בראיון אישי מקדים

דרישות קדם "קורס התיאורטי " תעלות יוניות ביופיזיקה קלאסית ומולקולרית"

הסדנה היא מעשית וכוללת ניסויים בתאים חיים וניתוח תוצאות בעזרת תוכנות מקובלות וידידותיות למשתמש. כל השלבים מלווים בהנחיה צמודה: מדריך אחד לשני סטודנטים בכל עת. הניסויים יערכו במערכת ביטוי: ביצית צפרדע, אולי תאי יונקים במידת האפשר.

לסדנה 3 פרקים: 1) מדידת זרמים יוניים בתא שלם. בנית פרוטוקולי רישום, רישום זרמים, אנליזה של תוצאות. 2) מדידת פעילות תעלות בודדות בפיסת ממברנה מבודדת: cell attached, excised. בנית פרוטוקולי רישום, רישום זרמים, אנליזה של תוצאות. 3) (הדגמה עם השתתפות פעילה של הסטודנט): הדמיה של תעלות יוניות ורצפטורים, המסומנים בסמנים פלואורסצנטיים, בממברנה. מדידת האינטראקציה בין המולקולות בממברנה של תא חי בשיטת FRET.

הציון בסדנה ייקבע על פי דיווח המנחים על השתתפות ועל פי דו"ח ניתוח התוצאות הניסיוניות שיגיש התלמיד, בהתאם להנחיות המנחים.

 

 

0117.5615 * התא הסרטני

סמ' ב', 3 ש"ס, שעור

פרופ' יהודית ליבוביץ

דרישות קדם: ידע בסיסי בביולוגיה של התא.

קרצינוגנזיס: קרצינוגנים כימיים, קרינה, וירוסים אונקוגניים; פתולוגיה של סרטן: קלסיפיקציה, דיאגנוזה, STAGING, GRADING, TNM; שימוש בסמנים במחלות ממאירות; ציטוגנטיקה של סרטן; היסטופתולוגיה כמותית בדיאגנוזה ופרוגנוזה של גידולים סרטניים; תזונה וסרטן; השראת דיפרנציאציה בתאים סרטניים, פרוטואונקוגנים ו-Tumor Suppressor Genes;Mutator genes; Apoptosis; טלומרים; זקנה וסרטן;מטסטזיס; מודלים לחקר התהליך המטסטטי; הפנוטיפ של התא המטסטטי; אנגיוגנזיס, פרוטאזות בסרטן, חוסר יציבות גנטית ומטסטזיס, אימונולוגיה של סרטן: אנטיגניות; אימונוגניות; אימונודיאגנוזה; טיפול כירורגי בסרטן; טיפול קרינתי בסרטן: עקרונות הרדיותרפיה; הכימותרפיה וההורמונותרפיה; אימונותרפיה; עקרונות הטיפול הכימותרפי בסרטן; ממאירויות המטולוגיות והטיפול בהן; מחלות סרטניות בילדים והטיפול בהן ; מודלים ל- Drug Resistance; פיתוח תרופות אנטיסרטניות בתעשיה הפרמצבטית; פסיכואונקולוגיה.

 

0117.5618 מבוא לתורת המחלות א'

סמ' ב', 4 ש"ס, שעור

פרופ' אילן המל, ד"ר אפרת ורטהיימר-הילמן

קורס חובה לבוחרים בתחום לימודים בפתולוגיה ניסויית.

מטרת הקורס להקנות ידע כללי ברפואה תוך הדגשת התהליכים הפתופיזיולוגיים המובילים להתפתחות מחלה וסיבוכיה. בקורס יסקרו תהליכים כלליים כמו נזק תאי הפיך ובלתי הפיך, הפרעות בזרם הדם, בצקת, דלקות, ריפוי פצע, ממאירות ועוד. הקורס כולל 2 - 3 פגישות מעבדה.

יינתנו דוגמאות למחלות סיסטמיות כמו אתרוסקלרוזיס, סוכרת ועוד.

בקורס המשך - מבוא לתורת המחלות חלק ב' - ידונו מחלות ספציפיות.

 

0117.5620 סרטן המעי הגס

סמ' א', 2 ש"ס,שעור

פרופ' נדיר ארבר

Epidemiology, Pathology, Genetics - Laboratory, Clinical

Diet-Lifestyle, Pathogenesis - biology, Cell cycle control of epithelial

proliferation including apoptosis, Pathogenesis - morphology, Clinical

overview, Screening, Chemoprevention, Animal Models

 

0117.5622 תנועה תוך תאית ודינמיקה של אברונים בתאים חיים

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

ד"ר כורת הירשברג

דרישות קדם: קורס בסיסי בביולוגיה של התא.

הקורס יתמקד בנושאים עדכניים בתנועה תוך-תאית הנחקרים בשיטות של in-vivo imaging .

הקורס יכלול הרצאות שיתבססו על מאמרים שיתמקדו בשאלות בסיסיות בתחום ביולוגיה של התא, תוך שיחת דגש על שיטות הדמיה ומיקרוסקופיה חדשניות כגון: live-cell microscopy,

FRET, FRAP .

 

0117.5623 אינסולין- סכרת, השמנה, סרטן ומה עוד ?

סמ' א', 3 ש"ס, שו"ס

ד"ר אפרת ורטהיימר - הילמן

מוגבל ל- 20 סטודנטים על-פי ראיון אישי .

ההורמונים אינסולין ו- IGF1והקולטנים שלהם, הבקרה על הפרשת אינסולין מהלבלב, מסלולי העברת הגירוי לאינסולין, חלבוני ה-IRS , הנשאים לסוכר והבקרה על טרנספורט של סוכר, מודלים של עכברים סכרתיים, סכרת וסיבוכיה, סכרת והשמנה, מעורבות הורמוני האינסולין בתהליכי חלוקה והתמיינות ועוד.

בסוף הקורס ייערך יום לימודים מרוכז בו ידונו מקרים קליניים על סמך הידע שנרכש בכיתה.

הציון בקורס: 40% - הרצאה בכיתה, 60% - בחינה בכתב.

 

0117.5624 מבוא לתורת המחלות ב'

סמ' א', 2 ש"ס, שעור

פרופ' אילן המל, ד"ר אפרת ורטהיימר-הילמן

דרישת קדם: מבוא לתורת המחלות א'.

הקורס יעסוק ב: פתולוגיה סביבתית, פתולוגיה של מחלות תורשתיות, מחלות עור, כלי דם ולב, מערכת נשימה, כליה ומערכת שתן, מערכת עיכול (כולל כבד, דרכי מרה ולבלב), מערכת אנדוקרינית, פה ולסת ושיטות הדמיה ו-cpc.

 

0117.5626 תהליכים מולקולריים להכוונת תרופות למצבים פתופיזיולוגים

סמ' ב', 2 ש"ס, שו"ס

ד"ר ניקולא מבג'יש

הקורס יתמקד בתהליכי גילוי מטרות לשם תכנון תרופות נגד מחלות מסוימות, החל ממחלות כלליות כגון סוכרת, אי ספיקת לב ועד למחלות סרטניות. במסגרת הקורס יושם דגש גם על הבנת המנגנונים המולקולרים הנחוצים להישרדות התא בתנאים פיזיולוגיים ובתנאים פתופיזיולוגיים.

 

0117.5627 אבחון וטיפול במחלות דרכי הנשימה

סמ' ב', 2 ש"ס, שו"ס

ד"ר ליזי פיירמן

הקורס יתרכז באנטומיה, פיזיולוגיה אימונולוגיה וגנטיקה של דרכי הנשימה. לאחר הקניית מושגים אלו , הקורס ירחיב את הידע בתחום הפתולוגיה של דרכי הנשימה. בקורס יינתנו הרצעות בסיסיות על אסטמה COPD, מחלות זיהומיות, גידוליות, תעסוקתיות של דרכי הנשימה. יוקדשו גם הרצאות לדרכי אבחון מעבדתיות ודרכי טיפול חדשניות.

הקורס מיועד לסטודנטים אשר רכשו ידע בסיסי באימונולוגיה ופתולוגיה.

 

 

 

0117.5628 סביבת התא הסרטני

סמ' א', 2 ש"ס, שו"ס

ד"ר ליאת דרוקר, ד"ר שלי מטלון

מערכת המיקרו-סביבה של הסרטן בהיבטים השונים של ביולוגיית התאים הממאירים. ניתוח תרומת הסביבה לתכונות הבסיסיות הנדרשות והמאפיינות את התהוות התא הסרטני והתקדמות הממאירות. במהלך הקורס תינתן סקירה היסטורית של התפתחות התובנות בתחומים הנדונים, ילמדו דרכי העברת סיגנל ייחודית לקשר שבין התא הסרטני לסביבתו , תודגם השפעת הסביבה במגוון ממאירויות מוצקות והמטולוגיות, וכן יסקרו חלק מדרכי הטיפול המודרניות בסרטן שהן תוצר הבנות אלו.

 

0117.5629 שיטות עיבוד רקמה במיקרוסקופיה - קורס מעבדה

סמ' א' ו- ב,' מעבדה , 1 ש"ס

פרופ' אילן המל, ד"ר אבי אייזנטל. מתרגלים: גב' גני הורודיציאנו, גב' ליה בן-דור, דב, דינה עמיחי

קורס מרוכז , בכל מחזור 6 תלמידים .

בקורס מתמקדים בהכרת שיטות העיבוד והחיתוך של רקמה, חלק ראשון מורכב מלימוד עצמי של שיטת עיבוד רקמה. עיקר הזמן יוקדש לתרגול ולימוד עצמי ציון הקורס יהיה עבר/נכשל. חובה להגיש את כל התרגילים.

 

0118.5623 *היבטים דיאגנוסטיים ותרפוייטים בסרטן

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' ירדנה נורדנברג

דרישות קדם: ידע בסיסי בביוכימיה, בביולוגיה של התא ובביולוגיה התפתחותית.מבוא למחלות סרטניות, עקרונות הכימותרפיה, תפקיד האפופטוזיס בהתפתחות תהליך סרטני, עקרונות הרדיותרפיה, שימוש באמצעי הדמיה ובאיזוטופים לאבחון וטיפול בסרטן, סימני סרטן - סקירה, השימוש הקליני בסמני סרטן, שימוש בפקטורי צמיחה בסרטן, השתלות מח עצם, טיפולים חדשניים בממאירויות המטולוגיות, מגמות בטיפול בסרטן השד, אבחון וטיפול בממאירויות אנדוקריניות, גידולי עור סרטניים, סרטן המעי הגס. ציון הקורס יקבע על פי בחינה. הקורס ניתן פעם בשנתיים.

 

0118.5628 מערכות מודל לפענוח מחלות עצבים

סמ' א ', 2 ש"ס, שו"ס

פרופ' אילנה גוזס

דרישות קדם: קורס בסיסי במדעי העצב.

מחלות ניווניות של מערכת העצבים הינן בחזית המחקר כיום וכוללות את מחלת האלצהיימר, מחלת פרקניסון, שבץ מוחי, פיגור שכלי ופגיעות במערכת עצב-שריר.בחזית המחקר כיום מודלים חדשים לבדיקה והבנה של מחלות אלו הכוללות עכברים טרנסגניים ועכברים חסרי גנים המצפינים חלבוני מפתח בהתפתחות ובהזדקנות.הקורס יינתן בצורה של סמינריון שבועי (שעתיים לכל פגישה) שידון במאמרים חדשים המשתמשים במודלים, במאמרים חדשים הדנים בשיטות דיאגנוסטיקה מתקדמות ובמאמרים הדנים בפיתוח תרופות.

 

0118.5629 *מתווכים בין תאיים: נוירופפטידים וגורמי גידול

סמ' א', 2 ש"ס, שעור

פרופ' אילנה גוזס

דרישות קדם: ידע בסיסי בפיזיולוגיה, בביוכימיה ובמדעי העצב.

ביולוגיה מולקולרית (הנדסה גנטית): אפיון משפחות גנים, ביוסינתזה ועיבוד התוצר הסופי, מנגנונים ביוכימיים ותפקידים פיזיולוגיים: בקרת שחרור, אפיון רצפטורים, תהליכי התמרה ביולוגיים - איתות ממברנלי, פעילות פיזיולוגית, מעורבות במחלות: מחלות גנטיות, מחלות מטבוליות וסרטן.

הדגשים: מהביולוגיה המולקולרית לביוכימיה, פרמקולוגיה ופיזיולוגיה.

 

0118.5630 הבסיס המולקולרי והביוכימי של ההפרעות בקרישת הדם והשלכותיו

על האבחון, הטיפול והמניעה של טרומבוזות ודמם

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' אורי זליגסון

תפקידן של מערכות קרישת הדם במצב הפיזיולוגי נועד בעיקר להפסקת דמם בעקבות פציעה. מאידך, קרישת דם פתולוגית (תרומבוזיס) עלולה לחסום אספקת דם לאברים חיוניים באמצעות העורקים או לחסום ורידים המובילים את הדם מהפריפריה ללב.

המחלות הכרוכות בתרומבוזיס הן גורם המוות מספר אחד בחברה המערבית. שאלה קרדינלית היא מדוע במצב התקין הדם אינו נקרש וזורם כהלכה, וכאשר מתעורר הצורך - נוצר קריש דם האוטם כלי דם שנפגעו. בקורס יילמדו המנגנונים הביוכימיים והמולקולריים הקשורים לקרישת דם יעילה, לבלימת קרישת הדם, ולהמסת קרישי הדם. יידונו ההפרעות התורשתיות הקשורות בנטייה לדמם מחד, ולקרישות יתר מאידך. כמו כן יידונו האמצעים הפרמקולוגיים הותיקים והחדשניים למניעה וטיפול בהפרעות בקרישת הדם.

 

0118.5631 *פרוטאזות בביולוגיה וברפואה

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' אפרת קסלר

מיון פרוטאזות על פי מנגנוני הפעולה: סרין פרוטאזות, טיול פרוטאזות, מטלופרוטאזות, פרוטאזות חומציות. מנגנוני בקרה של פעילות פרוטאזות כולל קיפול, הבשלה, ומיקום בתא. מערכת היוביקיטין והפרוטאזום. פרוטאזות בבקרת תהליכים פיזיולוגיים כגון קרישת דם, יצירת ופירוק חומר חוץ תאי, התפתחות, חלוקת התא, העברת אותות, אפופטוזיס. מעורבות במחלות כגון סרטן, מחלת אלצהיימר, לחץ דם, מחלות זיהומיות. מעכבי פרוטאזות כתרופות.

 

0119.4501 מבוא לבקטריולוגיה כללית ורפואית

סמ' ב', 2.5 ש"ס

הקורס כולל שעורים ומעבדות. נוכחות במעבדה - חובה

מבוא לבקטריולוגיה כללית - מורפולוגיה, פיזיולוגיה וגנטיקה של חיידקים, השפעת הסביבה על התרבות ותמותת חיידקים, השפעה של גורמים כימיים ופיזיקליים - סטריליזציה, חיטוי.

בקטריולוגיה רפואית - הפלורה ה'נורמלית' של חיידקים באדם, יחסי גומלין בין מחולל המחלה והמאכסן: מנגנוני הגנה של המאכסן, גורמי אלימות של חיידקים. פתוגנזה של מחלות בקטריאליות. זיהום, מחלה סמויה, נשיאת טפילים ומחלה קלינית, זיהומים מוגלתיים: זיהומים בקטריאליים של דרכי הנשימה: דלקת קרום המוח, זיהומים הנגרמים ע"י חיידקים המועברים לאדם במגע מיני:

זיהומים בדרכי העיכול, ויבריו, קאמפילובקטר. הרעלות מזון, חיידקים לא מתסיסים, זיהומי דרכי השתן, זיהומים הנגרמים ע"י חיידקים אנארוביים: חיידקים המועברים לאדם ע"י בעלי חיים. אספקטים אפידמיולוגיים של מחלות בקטריאליות, אבחנה מעבדתית של מחלות בקטריאליות.

 

0119.4503 אימונולוגיה בסיסית וקלינית

סמ' א',4 ש"ס (כולל 4 שעות מעבדה)

מרכזת: פרופ' נורית הולנדר

היסטוריה ומושגי יסוד; אנטיגניות ואימונוגניות; הבסיס המולקולרי לספציפיות חיסונית.

נוגדנים: מבנה, תכונות ותפקוד נוגדנים; ביוסינטזה של נוגדנים והמערכת הגנטית המבקרת את יצירתם; תגובות אנטיגן-נוגדן; תבחינים חיסוניים. מערכת המשלים: הכימיה והתכונות של מרכיבי המשלים ותוצרי המערכת.

המערכת האימונוקומפקטנטית: אברי המערכת האימונוקומפקטנטית: ההרת (טימוס), מח עצם, בורסה ע"ש פבריציוס (עופות), טחול ובלוטות הלימפה; תאים במערכת האימונוקומפקטנטית: לימפוציטים ומקרופאגים; אינטרלאוקינים: מולקולות של תקשורת תאית.

תגובת החיסון התאית: הבסיס התאי לתגובת החיסון התאית; לימפוציטים ומקרופאגים; מדיאטורים: לימפוקינים. ביטויי התגובה החיסונית: תגובת רגישות יתר; תנגודת לזיהומים וטוקסמיה, חיסון מונע; תגובת דחיית שתל: אנטיגנים רקמתיים, פעולת לימפוציטים ונוגדנים, תגובות שתל כנגד מאכסן; סבילות אימונולוגית. הבטים קליניים של פגמים בתגובה החיסונית:מחלות חסר אימונולוגי: תאור, אבחנה ועקרונות טיפול; מחלות אוטואימוניות: מנגנונים, דוגמאות קליניות; תגובות רגישות מיידית: אלרגיות, מחלת נסיוב. אימונולוגיה ואימונותרפיה של גידולים סרטניים: אנטיגנים הנלווים לגידולים סרטניים; התגובה החיסונית כנגד גידולים סרטניים.

הנוכחות בשיעורי מעבדה והגשת דו"ח מעבדה- חובה.

 

 

0119.4504 מבוא למיקולוגיה רפואית

סמ' ב', 1 ש"ס

מרכז: ד"ר ניר אושרוב

מבוא- ממלכת הפטריות: מורפולוגיה, פיזיולוגיה, התרבות וקלסיפיקציה של פטריות.פתוגניות של פטריות ויחסי טפיל- מאכסן. פטרות עור: דרמטופיטוזות. שמרים פתוגנים: Candida וקנדידיאנזיס,

Cryptococcus וקריפטוקוקוזיס. פטריות אופורטוניסטיות: Aspergillus ואספרגילוזיס, Zygomycetes וזיקומיטוזות. פטריות דמורפיות: הגדרה והדגמה.חומרים אנטימיקוטיים: מנגנוני פעולה ועקרונות טיפול.

 

119.4505 מבוא לפרזיטולוגיה רפואית

סמ' ב', 1 ש"ס

מרכז: פרופ' אליעזר פלשר

מבוא לפרזיטולוגיה רפואית - פרוטוזואה בעלי חשיבות רפואית עם דגש על אלה הקיימים בישראל. אמבות טפיליות: (מורסה אמבית בכבד); אמבות חופשיות כגורמי מנינגואנצפליטיס; שוטניים של

הדם והלימפה; שוטניים של צינור העיכול ודרכי המין; ספורוזואה: טוקסופלזמה ומיני פלסמודיום גורמי המלריה באדם.טרמטודים -(עלקות), גורמי מחלת הבילהרציה. צסטודים (שרשורים): טניות-שרשור המועבר ע"י בקר, שרשור המועבר ע"י חזיר,אכינוקוקוס. נמטודים: אסקריס, תולעים וויות, פילריות. תופעת הלרווה מיגראנס.

0119.4512 מבוא לוירולוגיה בסיסית ורפואית

סמ' א', 2.5 ש"ס

מרכזת: פרופ' לבנה שרמן

הקורס כולל שיעורים ומעבדות. נוכחות במעבדות - חובה

תוכן הקורס: מבוא לתורת הנגיפים; מבנה, הרכב כימי ומיון הנגיפים האנימליים: גידול, זיהוי וכיול נגיפים, שלבים בהתרבות הנגיף; ביוסינטזה של נגיפי RNA ו-DNA; גנטיקה של נגיפים אנימליים; כימותרפיה של מחלות נגיפיות, העברה ופתוגניזה של מחלות נגיפיות, התגובה החיסונית להדבקות נגיפיות,תרכיבי חיסון, נגיפי מערכת העיכול עם דגש על נגיף ה- Polio. מערכת הנשימה: נגיפי השפעת

נגיף ה- Influenza דוגמא. נגיפי משפחת ה-herpes נגיפים גורמי צהבת; נגיפים גורמי מחלות איטיות, נגיף HIV; נגיפי RNA מסרטנים בבע"ח ואדם (I HTLV), נגיפי DNA מסרטנים

Adeno,Hepatitis B, Polymaviruses, Papilloma, EBV)) אבחנה מעבדתית של מחלות נגיפיות.

 

0119.4609 *סדנא לסורק תאים (FLOW CYTOMETER)

סמ' ב', 3 ש"ס,שעור וסדנא

פרופ' ישראל זן-בר, ד"ר יצחק אושרי, גב ' אירית אלטבוים

הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי. תינתן העדפה לסטודנטים בשנת לימודיהם הראשונה לתואר שני או שלישי.

דרישת קדם: ידע בסיסי באימונולוגיה

קורס תיאורטי ועבודה מעשית בקבוצות במכשיר סורק תאים ובכיתת המחשבים.

הכרת המכשיר ואופן פעולתו. שימושים במכשיר לאנליזות ולהפרדת תאים:

א. שימושים בנוגדנים, לזיהוי רצפטורים תוך וחוץ תאיים, חידקים ווירוסים שונים.

ב. צבעים פלאורוסצנטיים, צביעות כפולות ומשולשות.

ג. צביעות גרעין, כרומוזומים, חלבונים, סוכרים ושומנים.

ד. מדידות התחלקות תאים, קביעת ממאירות, ומוות תאי.

ה. מדידת פעילות תאית, רכוז קלציום, שינויי PH, שינויי פוטנציאל תאי.

ו. מדידות פגוציטוזה ופעילות הרג תאי.

לימוד תהליכי התמיינות והתרבות: שיעור התחלקות תאים וחיידקים, סיווג דרגות ממאירות ורגישות תאים סרטניים לטיפולים כימוטרפואטיים שונים. קבלה וחישוב תוצאות ניסויים ולימוד התצורות והצגתן.

 

0119.46097 נגיפים וגנים מסרטנים

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' לבנה שרמן, ד"ר אילן צרפתי

דרישת קדם: ידע בסיסי במיקרוביולוגיה ווירולוגיה, קורסים בסיסיים בביולוגיה מולקולרית ובוירולוגיה. התא הסרטני - מאפייני התא המותמר, גנים מסרטנים וגנים מעכבי סרטן (Tumor suppressor genes, Proto-oncogenes): מיון ומבנה, תפקוד נורמלי, מעורבות בתהליך סרטני ומנגנוני הפעלה.

נגיפי RNA מסרטנים: מבנה גנום הנגיף, מחזור התרבות, מנגנונים בהם הם גורמים להתפתחות סרטן. נגיפי DNA מסרטנים: מיון ומבנה הנגיפים, חלבוני התמרה, פעילות ביולוגית וביוכימית, מנגנונים בהם הם גורמים להתפתחות סרטן.

 

0119.5262 * אימונותרפיה של גידולים סרטניים

סמ' ב', 3 ש"ס, שו"ס

פרופ' יונה קיסרי,פרופ' נורית הולנדר

דרישת קדם: ידע בסיסי באימונולוגיה

1. שימוש בנוגדנים ונגזרותיהם וכן בתצמידים שלהם עם תרופות וציטוקינים בריפוי סרטן.

2. מיפוי למפומות על ידי נוגדנים אנטי אידיוטיפים.

3. מיפוי גידולים סרטניים על ידי נוגדנים אידיוטיפים כנגד נוגדנים לדטרמיננטות ספציפיות לגידול הסרטני.

4. יעילות נוגדנים ממחלקות שונות כנגד גידולים סרטניים. מנגנון פעולתם.

5. זיהוי ואיפיון אנטיגנים סרטניים יחודיים.

6. תרכיבי חיסון שונים ויעילותם בהפעלת תגובה הומורלית ותגובה תאית נגד תאים סרטניים.

7. חיסון אנטיגנים ספציפים לגידול.

8. שימוש בציטוקינים לעדוד תגובות חיסון אנטיסרטניות.

9. אימונוסטימולציה.

 

0119.5624 מחלות זיהומיות בחולים מדוכאי חיסון ומותשים

מרכז: פרופ' אליעזר פלשר

סמ' א', 3 ש"ס, שעור

דרישת קדם: מומלץ קורס במיקרוביולוגיה ואימונולוגיה. פגמים במערכת החיסון ובמערכות הגנטיות כגורמי סיכון לזיהומים; תנאים סביבתיים כגורמי סיכון לזיהומים; זיהומים הנגרמים ע"י חיידקים, נגיפים, פטריות וטפילים: אפיון הגורמים, פתוגנזה של הזיהומים, אבחנה מעבדתית, טיפול ומניעה. במשך הקורס יתקיימו 11 מפגשים בני 3 שעות ובסיומו תדרש עבודה.

 

0119.5627 *מנגנוני הפעלה ותהליכי התמיינות של לימפוציטים

סמ' ב', 3 ש"ס, שו"ס

פרופ' ישראל זן-בר ומרצים אורחים

דרישת קדם : קורס בסיסי באימונולוגיה. תוכן הקורס: סידור מחדש של גנים לאימונוגלובולינים ולקולטן לאנטיגן של תאי T , התמיינות לימפוציטים החל מתא גזע (STEM CELL), ועל ללימפוציטים T ו- B בוגרים, תפקידם של חלבונים בקרום התא בהתמיינות לימפוציטים, ויסות התבטאות של אימונוגלובינים בשלבי ההתמיינות השונים, מנגנונים של מעבר אותות בתאים,

העברת אותות על ידי הרצפטור לאנטיגן בלימפוציטים, העברת אותות על ידי מולקולות הפעלה

שניוניות, מצבי כשל חיסוני הנובעים מליקויים שונים במעבר אותות בלימפוציטים, התערבות מכוונת במהלך ההפעלה של לימפוציטים לשם דיכוי תגובות חיסון בלתי רצויות (דחיית שתלים, מחלות אוטואימוניות) או לשם שיקום תגובות חיסון כושלות (כשל חיסוני מולד, גידולים סרטניים) TH1 ו - TH2, השפעת הלימפוקינים והרצפטורים שלהם על תפקוד לימפוציטים.

 

0119.5628 ביולוגיה מולקולרית בפתוגניות של עובשים

סמ' א', 2 ש"ס, שיעור

ד"ר ניר אושרוב

מבוא לעולם הפטריות, כלים מולקולריים וגנטיים במחקר הפטריות, המחלות העיקריות הנגרמות על ידי פטריות, גורמי אלימות בקנדידה ובאספרגילוס, תרופות אנטי פטריתיות, מנגנוני פעולה, מנגנוני עמידות, פיתוח תרופות אנטי- פטריתיות חדשות.

 

0119.5629 כימותרפיה של מחלות הנגרמות על ידי טפילים

סמ' א', 1 ש"ס , סמינריון

פרופ' אליעזר פלשר

במסגרת הקורס תנתנה הרצאות מבוא שתכלולנה סקירה כללית של קבוצות תרופות אנטי- טפיליות, מנגנוני עמידות לתרופות אלו והקשיים שבפיתוח תרופות חדשות. עוד יעסוק בניתוח הטיפול בתרופתי במחלות טפיליות מרכזיות כגון מלריה, שיסטוזומיאזיס ועוד, במנגנוני הפעולה של תרופות אנטי- טפיליות בהקשר של הביולוגיה של הטפיל, ובחקר נושא העמידות לתרופות והשלכותיה על התחלואה והתמותה ממחלות טפיליות.

 

0119.5630 * התגובה החיסונית לטפילים

סמ' ב', 1 ש"ס , סמינריון

פרופ' אליעזר פלשר

במסגרת הקורס תינתן הרצאת מבוא שתכלול סקירה כללית על תגובות חיסוניות במאחסנים מודבקים בטפילים ועל מנגנוני ההתחמקות מתגובות אלו. יסקרו טפילים חד ורב תאיים, כמו גם טפילים תוך וחוץ תאיים. בנוסף תינתן הרצאה שתתמקד בפעילויות מרכיבי מערכת החיסון כנגד התולעת הטפילית Schisosoma mansoni . ציון הקורס יקבע על פי עבודה סמינריונית שתוצג בע"פ.

 

0119.5632 מבוא למחלות אוטואימוניות- הפסיפס האוטואימוני

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' יהודה שיינפלד

קיימות כשמונים מחלות אוטואימוניות הפוגעות כמעט בכל רקמה ואיבר בגוף האדם. כ- 20% מהאוכלוסיה לוקים באחת המחלות האוטואימוניות הידועות. בקורס יינתן מבוא על הסיבות התורשתיות, האימונולוגיות, ההורמונליות והסביבתיות (זיהומים, שמש, תרופות) הגורמות

למחלות. כמו כן ידונו מנגנוני ההתקפה על מערכות החיסון ועל הרקמות העצביות, ולסיכום יובא דיון על טיפולים קונבנציונליים וחידושים מחקריים בתחום הטיפול בעדכני במחלות אוטואימוניות.

 

0119.5633 * אימונולוגיה תיאורטית היבטים כמותיים

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' צבי גרוסמן

הקורס ידון בשאלות מרכזיות בתחום של רגולציה של מערכת החיסון ושל התגובה החיסונית בבני אדם בריאים ובעת מחלה.

 

 

0119.5634 * נושאים בחזית המיקרוביולוגיה

סמ' א'+ב', 3 ש"ס , שעור

מרכזת: פרופ' לבנה שרמן

קורס חובה לתלמידים בתחום מיקרוביולוגיה.

הקורס יעסוק בנושאים עדכניים בתחומי המיקרוביולוגיה השונים:תורת החיידקים, הנגיפים, הפטריות הפתוגניות והטפילים.

הקורס מורכב משני חלקים: סמסטר א': בקטריולוגיה , מיקולוגיה. סמסטר ב': וירולוגיה, פרזיטולוגיה. בחינה תתקיים בתום כל סמסטר. יש לעבור כל חלק בציון עובר 60. .

 

0119.5635 * נושאים בחזית המיקרוביולוגיה- מעבדה

סמ' א'+ב', 1 ש"ס , מעבדה

מרכזת: פרופ' לבנה שרמן

קורס חובה לתלמידים בתחום מיקרוביולוגיה.

קורס מעבדתי שיעסוק בשיטות עדכניות לאבחון חידקים, רגישות לאנטיביוטיקה, ביופילם

Quorum sensing , שיטות עדכניות לזיהוי נגיפים ואבחון מחלות נגיפיות, הכרת פטריות פתוגניות, חומרים אנטימיקוטים, ופרזיטים. ציון הקורס יקבע על פי בחינה שתתקיים בתום כל סמסטר. יש לעבור כל חלק בציון עובר 60 .

 

0119.5636 הדמיה מולקולרית - מיקרוסקופיה קונפוקלית - קורס תיאורטי

מרכז: ד"ר אילן צרפתי

הקורס יאפשר לסטודנטים לקבל את הידע התיאורטי והבסיסי הנדרש לצורך הבנת פעילות המיקרוסקופ הקונפוקלי והשימוש במיקרוסקופ. ילמדו העקרונות הפיסיקליים של מיקרוסקופ אור, לייזרים, חומרים פלואורסצנטיים, עקרונות הפעולה של מיקרוסקופים קונפוקליים שונים . בנוסף, ילמדו בקורס שיטות מתקדמות למחקר תאי וביוכימי ואינטראקצית חלבונים ותנועת חלבונים בשיטות FRET ו - FRAP. ילמדו העקרונות של ניתוח ממוחשב של תמונה דו-מימדית ותלת מימדית כולל שימוש בתוכנות דה - קונבולוציה.

ציון הקורס יקבע באמצעות בחינה. קיימת חובת נוכחות בקורס.

 

0119.5637 הדמיה מולקולרית - מיקרוסקופיה קונפוקלית - קורס מעשי

שנתי, 2 ש"ס , מעבדה

מרכז: ד"ר אילן צרפתי

דרישת קדם: ציון עובר בקורס התיאורטי 0119.5636

הדרכה בזוגות במהלך שנת הלימודים .

מספר משתתפים מוגבל.

הקורס יכשיר את הסטודנטים להפעלה בסיסית של מערכות הקונפוקל באוניברסיטת תל-אביב. הקורס המעשי להפעלת המכשירים ינתן על ידי מדריכים דוקטורנטים שהוכשרו לכך. רק סטודנטים שיעברו את ההכשרה ויעמדו במבחן המעשי יהיו רשאים להפעיל את המיקרוסקופ.

 

0119.5638 מבוא להדמיה מולקולרית- שיעור

סמס' ב',2 ש"ס

מרכז: ד"ר אילן צרפתי

המטרה העיקרית של הקורס היא לפתח חשיבה יוצרת בהדמיה מולקולרית. הקורס ייתן לסטודנטים את הבסיס התיאורטי והרקע של התורה המתפתחת של הדמיה מולקולרית . הקורס יתמקד בשיטות ההדמיה השימושיות ביותר שכוללות: הדמיה אופטית, CT , MRI , PET /SPECT . ילמדו הטכנולוגיה החדשה ליצירת פרובים יחודיים לאיתור חלבונים בחיה השלמה והדמיה של פעילויות מטבוליות.

ציון הקורס יקבע על ידי הבחינה.

 

0119.5639 מבוא להדמיה מולקולרית - מעבדה

שנתי, 2 ש"ס

מרכז: ד"ר אילן צרפתי

דרישת קדם: ציון עובר בקורס התיאורטי מבוא להדמייה מולקולרית. הדרכה בזוגות במהלך שנת הלימודים . מספר משתתפים מוגבל.

הקורס יכשיר את הסטודנטים להפעלה בסיסית של מערכות ההדמיה המולקולרית באוניברסיטת תל-אביב (Maestro CRi, BioSpace, CellVizio, Ultrasound (Sequoia, Vevo 770. הקורס המעשי להפעלת המכשירים יינתן על ידי מדריכים דוקטורנטים שהוכשרו לכך. רק סטודנטים שיעברו את ההכשרה ויעמדו במבחן המעשי יהיו רשאים להפעיל את מכשירי ההדמיה המולקולרית.

 

0141.2000 הבקרה על פוריות הזכר:פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה

סמ' א', 2 ש"ס, שעור

ד"ר רוני גמזו, פרופ' גדליה פז

מערכת המין הזכרית מתפתחת ממקורות זהים לאלה של הנקבה. בשלב מוקדם מאוד של ההתפתחות העוברים חלה ההתמיינות לכוון הזכר תחת בקרה גנטית ואנדוקרינית. הקורס יעסוק בהתפתחות הזכר מעובר לבוגר ותפקוד המערכות ברמת המוח ואברי הרבייה. פרק נכבד יוקדש לבקרות הגנטיות, האנדוקריניות ופראקרינית של המערכת הזכרית, יצירת אסטרואידים והזירעונים ותפקידם בפוריות תקינה ובפתולוגיות שונות. דגש מיוחד יושם על ההתפתחות החדשה בתחום האבחון והטיפול בזוג הבלתי פורה.

 

0141.2001 רביית האדם

סמ' א', 2 ש"ס, שעור

פרופ' דניאל זיידמן

נושאי הקורס: הורמונים במערכת הרבייה- ביוסינטזה, מטבוליזם, מנגנון פעילות, אברי הרבייה- אמבריולוגיה והתפתחות, נוירואנדוקרינולוגיה וויסות מנגנון הביוץ, הזרע והביצית - תנועתיות הפריה והשרשה, אנדוקרינולוגיה של ההריון, אל-וסת ותסמונת השחלות הפוליסיצטיות, תכנון משפחה ואמצעי מניעה, אי פריון האישה- סיבות, בירור וטיפול, אי פריון הגבר- סיבות, בירור

וטיפול, הפלות חוזרות: מנגנונים בירור וטיפול, שיטות רבייה מתקדמות -ART המעבדה: היבטים ביולוגיים ואמבריולוגיים, שיטות רבייה מתקדמות- ART : היבטים קליניים, שיבוט תאי נבט והעתיד.

 

0141.2002 שינוי במבנה חלבוני הגרעין על ידיbosylation

סמ' א' , סמינריון

פרופ' מלכה כהן ערמון

 

 

0141.2005 *מוות תאים בתהליכי התפתחות, חיסון ומחלה

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' צבי פישלזון, פרופ' ראובן שטיין

אפופטוזיס הינו מוות תאי שבמהלכו התאים מתים במנגנון מוגדר ומבוקר. התהליך חיוני להתפתחות וגדילה נורמלים של רקמות ואיברים וכן להבשלה ובקרה של המערכת החיסונית. פגיעה בתהליך האפופוטוזיס עלילה לגרום למחלה כגון סרטן ומחלות נוירודגנרטיביות ואוטואימוניות. קימות גם צורות מוות אחרות כדוגמת המוות הנקרוטי שנגרם על ידי חלבוני מערכת המשלים ומוות מתוכנת אוטופגי. הקורס ידון במנגנוני המוות השונים ובמולקולות המעורבות בגרימת המוות, בהעברת סיגנל המוות בתוך התא ובהגנה מפני מוות. נושאים נבחרים: גורמי אפופטוזיס,רצפטורים מתווכי מוות תאי, משפחת הקספאוזות, משפחת ה- Bcl-2, אפופטוזיס ונקרוזיס במחלות ניווניות, הרג תאים על ידי משלים ולימפוציטים ציטוטוקסיים, מוות מהעדר גורמי גדילה, התחמקות תאי סרטן מאפופטוזיס ומהרג על ידי משלים, גורמי מוות נקרוטי באזורי דלקת, המיטוכונדריה כאברון מבקר תאי. הציון יקבע על סמך בחינה בכתב.

 

0141.2007 * תנועה תוך תאית : מנגנונים מולקולרים

סמ' ב', 3 ש"ס, שו"ס

פרופ' רונית שגיא אייזנברג,פרופ' שושנה בר-נון, פרופ' דרורית נוימן, ד"ר כורת הירשברג

מטרת הקורס היא להקנות ידע בעקרונות התנועה התוך תאית מנגנונים ודרכי בקרה תוך הצבעה

על הקשר ההדוק עם מנגנוני העברת סיגנלים בתא. הנושאים הנלמדים כוללים ממברנות ויצירת

אזורים ממברנליים , טרנסלוקציה של חלבונים לממברנות ה- ER וטופולוגיה של חלבונים ממברנליים , מנגנוני הנצה ואחוי בתהליכים קונסטיטוטיביים ומבוקרים:

חלבוני מעטפת (COP II,COPI , קלתרין)

חלבוני G (Rab,Sar,ARF) SNARES מנגנוני מיון: רצפים וחלבונים מסייעים.

בקרת איכות: קיפול צ'פרונים.

פירוק - יוביקויטין, פרוטאזום והקשר בין תנועה לSIGNALING.

הקורס מיועד לתלמידי תואר שני ושלישי בפקולטות למדעי החיים והרפואה. תלמידים מצטיינים מתואר ראשון יתקבלו על סמך ראיון. הקורס מוגבל ל- 35 תלמידים.הציון יקבע על-פי סמינריון בע"פ שיוגש בפני כל משתתפי הקורס בתום ההרצאות.השתתפות חובה ב- 75% מהפגישות וכן בסמינריון בע"פ.

 

0141.2008 *מאפיינים ביוכימיים ומולגולריים יחודיים של גידולים ממאירים

סמ' ב', 2 ש"ס

מרכזים: ד"ר גד לביא, ד"ר רונית ירדן

דרישות קדם: קורס בסיסי בביוכימיה וביולוגיה של התא.

הקורס יתמקד בתכונות ייחודיות המאפיינות גידולים ממאירים שמוצאם ברקמות שונות, ובהשלכות של תכונות אלו על ההתנהגות הביולוגית של הגידול ואופן הטיפול בו. יתוארו שיטות חדשניות המאפשרות אבחנה מבדלת יעילה באפיון סוגי גידולים שונים.

 

0141.2009 *הביולוגיה של נגיף ה-HIV כגורם מחלת האיידס

סמ' ב', 2 ש"ס

מרכז: פרופ' אמנון חיזי

הקורס יעסוק במגוון נושאים הקשורים למחלת האיידס: מביולוגיה המולקולרית הבסיסית של הנגיף, גישות טיפוליות אקספרמינטליות, ועד אספקטים אימונולוגיים דיאגנוסטיים וכדומה.

 

0141.2010 * עקרונות בביולוגיה התפתחותית

סמ' א', 2 ש"ס, שעור

פרופ' רות שלגי, פרופ' דני חיימוביץ, פרופ' ניר אוהד, ד"ר מיגל וייל

הקורס מקנה ידע בסיסי בתחום המשתנה במהירות של הביולוגיה ההתפתחותית.

הקורס מקנה מבט אינטגרטיבי בביולוגיה מאחר והוא עוסק בכל רמות הארגון הביולוגי (ממולקולות לתאים, רקמות, איברים ואורגניזמים) ומשלב גישות שונות (ביולוגיה של התא, גנטיקה, אמבריולוגיה ניסויית, ביוכימיה וביואינפורמטיקה).

 

0158.1000 פענוח נתונים אפידמיולוגיים

סמ' א' + ב', 4 ש"ס, שעור

פרופ' יהודה לרמן, פרופ' תמי שוחט

הקורס מוגבל ל- 16 סטודנטים. עדיפות תנתן לתלמידי תואר שני העוסקים באפידמיולוגיה.

בקורס ילמדו מושגים בסיסיים במבנה מחקר אפדימיולוגי וניתוח תוצאות.

זיהוי וטיפול בערפלניםמשתנים מתווכים, הטיות וארטיפקטים. בדיקת תוקף של מחקרים. הערכת מדדי קשר ומשמעותם. עקרונות קביעת הקשר הסיבתי ויישומי האפידמיולוגיה ברפואה הטיפולית והמונעת.

0158.1001 אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

פרופ' דניאל כהן

בקורס יחשף הסטודנט למאפיינים האפידמיולוגיים של המחלות הזיהומיות, לאופי הדינמי של מחלות זיהומיות בעלות חשיבות כלל ארצית ובינלאומית, ולאמצעי פיקוח ומניעה כללים וספציפים.

בקורס ילמדו אספקטים כלליים: שינוי מבנה התחלואה של מחלות זיהומיות בעידן הנוכחי בעולם ובאזור; התפתחויות חדשות ותופעות מתחדשות (Emerging Diseases). עקרונות האפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות (התהליך האפידמי: מאגר ומחולל, תהליך העברת הזיהום, תפקיד המארח.

עקרונות פיקוח ומניעת מחלות זיהומיות; יישום שיטות פיקוח ומניעה ספציפיות למחלות זיהומיות: חקירה אפידמיולוגית, סיקור (Surveillance), ביעור (Eradication), חיסון (עקרונות, מדיניות, שיטות, הערכת תכניות חיסון ,חסינות עדר).

אספקטים ספציפים: הקומפלקס הזיהומי האנטרלי (תפקיד המשתנים החברתיים והכלכליים, המנה האינפקטיבית); מחלות זיהומיות כתוצאה משינויים בהתנהגות המינית (חינוך לבריאות, כשל

חיסוני נרכש); מחלות יבוא מהאיזורים הגבוליים של המדינה; זיהומים בבתי חולים ובמוסדות לטיפול בקבוצות מיוחדות; מחלות זיהומיות כתוצאה מניידות של קבוצות אוכלוסיה; מחלות

זיהומיות בעלות ביטוי מגפתי מובהק (חיזוי, טיפול ומניעת המגפות); מחלות מועברות בדרכי הנשימה .

דרישות קדם: השתתפות בקורס מבוא לאפידמיולוגיה

הערכת הסטודנט: תהיה מבוססת על הצגת חומר בסמינריונים, דיון על מאמרים בנושאים ספציפיים ותרגילים בכיתה ו/או בבית -30% ומבחן בכתב - 70%.

ספרות:

Control of Comunicable Diseases Manual, David L. Heymann, MD, Editor. 18th Ed., 2004.

Viral Infections of Humans, Epidemiology & Control, A.S. Evans and R.A.Kaslow (Eds.), 4th Ed., 1997

Bacterial Infections of Humans, Epidemiology & Control, A.S. Evans & Ph. Brachman (Eds.), 3d Ed., 1998

American Academy of Pediatrics, Red Book 2000: Report of the Committee on Infectious Diseases, AAP, 25th Ed., American Academy of Pediatrics, 2000

 

0158.1002 *הסביבה ובריאות הציבור- היבטים אפידמיולוגיים

סמ' ב', 2 ש"ס, שו"ס

ד"ר מיכאל גדלביץ

דרישת קדם: מבוא לאפידמיולוגיה , מבוא לסטטיסטיקה, ובהעדפה גם שיטות מחקר.

קורס זה נועד להקנות ידע בנושאים השונים של בריאות הסביבה כמו גם לערוך היכרות עם ההיבטים המחקריים של בריאות הסביבה ועם נושאי האפידמיולוגיה הסביבתית.

 

0158.1004 אפידמיולוגיה של ההזדקנות ומניעת מחלות בזקנה

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

ד"ר פנחס ברקמן, פרופ' ארתור ליבוביץ

גריאטריה - הענף הצעיר ברפואה, שינויים דמוגרפיים במאה העשרים, האפידמיולוגיה של ההזדקנות: האפידמיולוגיה של המצב התפקודי בזיקנה: השירותים הגריאטרים בישראל: האפידמיולוגיה של השיטיון והשירותים הפסיכוגריאטרים: סרטן אצל קשישים ושאלת הסקרים לגילוי מוקדם: מחלות זיהומיות אצל קשישים-חיסונים ומניעה: אוסטאופורוזיס ושברים, אפידמיולוגיה, מניעה ושיקום: תזונה נכונה לקראת הגיל הגבוה: שיפור ושמירת התפקוד: שחפת-

בעיה ישנה מתעוררת: האפידמיולוגיה של נפילות ותאונות אצל קשישים ודרכים למניעתן: האפידמיולוגיה של האירוע המוחי ודרכים למניעה: מניעת מחלות בזיקנה.

 

0158.1008 *אפידמיולוגיה של מחלת לב כלילית ושבץ מוחי

סמ' ב', 3 ש"ס, שעור

פרופ' אורי גולדבורט

דרישת קדם: מבוא לאפידמיולוגיה

הקורס ידון בתחלואה ותמותה ממחלת לב כלילית (מל"כ) ומחלת כלי דם במוח (מכד"ם) , אשר

יחדיו אחראיות על יותר מקרי פטירה בישראל ומרבית העולם המתקדם מכל סיבה אחרת. נדון בגורמי הסיכון למחלות אלו, בחישוב סיכון לאינדיבידואלים ולקבוצות ובמחקרים ודרכים למניעה או דחייה של היארעותן.

פרקים עיקריים:

תמותה ותחלואה במדינות, קבוצות אתניות ותקופות שונות. מגמות בשעורי התמותה עם השנים. מושגים בסיסיים על פתופיזיולוגיה של טרשת העורקים ושל שבץ המוח: מטבוליזם של ליפופרוטאינים. כולסטרול, טריגליצרידים ואפוליפופרוטאינים. טרנספורט של כולסטרול. תזונה: תפקידה באפידמיולוגיה ובמניעה. יתר לחץ דם: השפעות בלב ובמוח.

עישון, סוכרת, פיברינוגן וגורמי קרישה; העדר פעילות גופנית; גורמי סיכון אחרים ואגרגציה משפחתית של מחלת לב. "ליפופרוטאין a קטן", אפוליפופרוטאין E וגורמי סיכון גנטיים נוספים.

הצגה ודיון של מחקרים אפידמיולוגיים פרוספקטיביים רבי היקף. מחקרי הגירה. סינרגיזם של גורמי סיכון. אלגוריתמים לחישוב סיכון אבסולוטי. הגישה האירופאית והאמריקאית ויישומן.

תוצאות ניסויים קליניים במניעה ראשונית של מל"כ. יישום תוצאות מחקריות לפעולת מניעה: המוסכם והמחלוקתי; "אסטרטגית האוכלוסיה", "אסטרטגית הסיכון הגבוה". הצלחות ודילמות.

הציון יינתן על סמך הצגת עבודה (בקבוצות של 3) ובחינה מסכמת של הקורס.

 

0158.1011 מבוא לאפידמיולוגיה

סמ' א', 2 ש"ס, שעור

ד"ר רחלי דנקנר

בקורס יובנו המושגים היסודיים באפידמיולוגיה: מדדי בריאות, שיעורי תחלואה, עקרונות של שיטות מחקר באפידמיולוגיה, מדדי קשר.

1. הגישה האפדמיולוגית לחקר מחלות ומניעתן

2. מדדי תחלואה

3. הדינמיקה של העברת מחלות

4. הערכת תוקף ומהימנות של מבחנים

5. אפידמיולוגיה אנליטית, סקרים, תיאוריות

6. מחקרי עוקבה

7. מחקרי מקרה ביקורת

8. ניסויים קליניים

9. מניעה, הערכת סיכון והערכת פוטנציאל המניעה

10. הטיות במדידת חשיפה ותוצאה, משתנים מבלבלים, אינטראקציה

11. יישומים אפדימיולוגיים בקביעת מדיניות בריאות

12. מחלות לב וכלי דם גורמי סיכון וגורמים מגינים

13. סיכום וחזרה

קריאת חובה וספרות מומלצת:

  1. Gordis L. Epidemiologh, W.B. Saundus Co. 1996

  2. Green MS. An Outline of Epdemiology and Preventive Medicine, 2000 (Hebrew)

  3. Last JM. Health and Human Ecology. Prentice-Hall, 1987.

  4. Modan B. Epidemiology (Hebrew).

  5. Lilienfeld D. Stolley P, Foundation of Epidemiology 3rd Edition, Oxford University Press, 1994.

 

0158.1013 שיטות מחקר מתקדמות באפידמיולוגיה

סמ' ב', 3 ש"ס, שעור

פרופ' תמי שוחט

דרישת קדם: מבוא לאפידמיולוגיה

תכנון מחקר אפידמיולוגי, סקירת ספרות שיטתית ניתוח-על (meta-analysis), תכנון שאלונים (תוקף ומהימנות), דיגום וחישוב גודל המדגם, הטיות ותקנון להטיות, בניית מאגרי מידע, מחקרים תצפיתיים, ניסויים קליניים, יישום שיטות סטטיסטיות לניתוח רב-משתני במחקר אפידמיולוגי.

0158.1015 ביוסטטיסטיקה למתקדמים

סמ' א', 3 ש"ס, שעור

פרופ' דיויד שטיינברג

דרישת קדם: ביוסטטיסטטיקה ב'. בעיות במודל הרגרסיה הרגיל וזיהוין. רגרסיה לוגיסטית: משמעות המודל והפרמטרים,אמידה ומבחנים. טקטיקה ואסטרטגיה בבחירת מודלים. בחירת השיטות הסטטיסטיות המתאימות לפי אופי הנתונים. יסודות הניתוח הלוגי- לינארי לטבלאות שכיחות.ניתוח השרדות: משמעות המודל והפרמטרים. אמידה ומבחנים במודל Cox.בעיית ההשואות המרובות באפידמיולוגיה, ושליטה על שעור התגליות השגויות.

 

0158.1018 בריאות הציבור, שירותי בריאות בעולם, התפתחות ביטוח הבריאות

סמ' א', 2 ש"ס, שעור

פרופ' יעקב הרט

מטרות בריאות הציבור, נושאים עיקריים ועקרוניים בבריאות הציבור, התפתחות ביטוח הבריאות

בעולם, שיטות שונות של ביטוח הבריאות, ביטוח בריאות ממשלתי, שירות בריאות לאומי, דגם של שירותי בריאות במספר ארצות נבחרות, אירופה, ארה"ב, אנגליה, נורבגיה, שבדיה, קנדה, הולנד.

ציון הקורס: 50% תרגיל, 50% מבחן.

 

0158.1106 *אפידמיולוגיה של הסרטן

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

ד"ר סיגל סדצקי

1. אפידמיולוגיה תאורית של סרטן בארץ ובעולם - מגמות בתחלואה ובתמותה לפי זמן,

מקום ותתי אוכלוסיה.

2. גורמי סיכון סביבתיים ( עישון, קרינה, תזונה, פעילות גופנית, הורמונים, זיהומים) וגנטיים

להתפתחות סרטן האינטראקציה ביניהם.

3. מניעה ראשונית ושניונית של סרטן.

4. שיטות בחקר הסרטן, מקורות מידע (רישום סרטן) ובעיות מתודולוגיות ייחודיות לחקר סרטן.

הקורס יבנה על 6 הרצאות פרונטליות שיציגו נושאיים כלליים בחקר הסרטן. בשאר השיעורים

יציגו הסטודנטים בקבוצות של 1-2 איש סיכום הידע בנושאים נבחרים באפידמיולוגיה תאורית,

אנליטית וניסויית ועל בעיות מתודולוגיות בידע הקיים. ציון הקורס: 50% תרגיל, 50% מבחן.

 

0158.1110 ביוסטטיסטיקה ב'

סמ' ב', 3 ש"ס', שעור

ד"ר נירה קורן מורג

דרישת קדם: ביוסטטיסטיקה א'

בקורס תרכש הבנה מעמיקה ושימוש במודלים רב משתנים. ניתוח נתונים מורכב בתוכנה סטטיסטית.

תוכן הקורס: מעבר על התפלגויות חשובות, רגרסיה פשוטה ורב משתנית, שיטות "איגור משתנים", ניתוח קו-וריאנס, מתאמים ומתאמים חלקיים, ניתוח שונות חד ודו -מימדי, השוואות מרובות, מבחנים למדידות תחרות, ניתוח נתונים מתקדם בתוכנת spss-win.

0158.1112 אפידמיולוגיה מולקולרית

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

ד"ר יהודית שחם

דרישת קדם: מבוא לאפידמיולוגיה

בקורס ילמדו לימוד עקרונות ושיטות מחקר באפידמיולוגיה מולקולרית, לימוד אפשרויות היישום של מחקרים באפידמיולוגיה מולקולרית לגילוי מוקדם, הערכת סיכונים ומניעה.

תוכן הקורס: ביולוגיה של התא. תהליך הסרטון. יישום סמנים ביולוגיים באפידמיולוגיה מולקולרית של סרטן. סימנים מולקולריים בחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים. סימנים ביולוגיים למועדות (sesceptibility). שיטות מחקר באפידמיולוגיה מולקולרית והערכת סיכונים. כלים מעבדתיים באפידמיולוגיה מולקולרית. אפידמיולוגיה מולקולרית במחלות לב ובמחלות זיהומיות. עקרונות החקירה האפידמיולוגית להוכחת קשר סיבתי בין חשיפה להתפתחות סרטן.הצגת תרגילים.

ציון הקורס: השתתפות- 50%, תרגילים- 20%, מבחן- 30%.

ספרות:

1. P.A. Schulte and Frederica P. Perrera. Molecular Epidemiology Principles

and Practices. Academic Press Inc. Hazcourrt Brace and Company, 1993.

2. Barbara S. Hulka, Timothy C. Wilcosky, Jack D. Griffith Biological

Markers in Epidemiology. Oxford University Press, 1990.

3. P. Toronto, P. Boffetta, D.E.G Shuken, N. Rothman, B. Hulka and N. Pearce,

Application of Biomarkers In Cancer Epidemiology Larc Scientific Publications. No

142.

0158.1113 אפידמיולוגיה של התזונה

סמ' א', 2 ש"ס, שעור

ד"ר סיגל אילת-אדר

שיטות להערכת צריכה תזונתית: יתרונות וחסרונות של כל שיטה ודרכי פתרון. בניית מחקר תזונתי: תכנון, הכשרת צוות, איסוף הנתונים ועיבודם, סקרים תזונתיים ובסיסי נתונים הקיימים לאנליזה תזונתית בארץ ובחו"ל. שימוש בגישות אפידמיולוגיות לחקר הקשר בין תזונה למצבי בריאות וחולי. הוכחת קיומו של קשר סיבתי בין תזונה למחלות כגון מחלות לב וכלי דם, סוכרת, השמנה, אפידמיולוגיה של התזונה בקביעת מדיניות.

 

0158.1116 מחלות זיהומיות וביוטרור

סמ' ב', 2 ש"ס, שו"ס

פרופ' דניאל כהן

בין הנושאים בהם יעסוק הקורס: הצגתם ואיפיונם של המחוללים שמוערכים על ידי המרכזים לבקרת מחלות בארה"ב (CDC) כבעלי פוטנציאל למעורבות בטרור ביולוגי. הערכת הנסיבות בהן הסיכון לטרור ביולוגי עולה. הצגת שיטות ניטור מתקדמות לזיהוי תחלואה זיהומית חריגה בבני אדם ובעלי חיים. הכרת שיטות מעבדתיות מתקדמות לגילוי וזיהוי מחוללים נבחרים בדגימות קליניות וסביבתיות הערכת הפעולות המניעתיות באוכלוסייה, כולל מתן חיסונים, לפני ואחרי גילוי חשיפה להפצה מכוונת של מחוללים ביולוגיים נבחרים. הערכת היקף ההיפגעות בעקבות פיזור מכוון של נגיף האבעבועות השחורות. הקשר עם מצב החסינות של האוכלוסייה.

דיון בשאלה האם הכרזה על ביעור מחלה זיהומית בעתיד (דוגמה: פוליו, חצבת) והפסקת החיסונים נגד המחלה בעקבות כך עלולים להפוך את הנגיפים לבעלי פוטנציאל של שימוש בביו-טרור.

ניתוח מיקרה ההפצה המכוונת של אנתרקס באמצעות הדואר בארה"ב, בסתיו 2001.

איפיונן של מחלות זיהומיות חדשות ומתחדשות (סארס, שפעת העופות, שפעת פאנדמית). המשותף בין ההערכות נגדן לבין ההערכות מול איום הביוטרור). דיון באפשרות של הפצה מכוונת של מחוללים ביולוגיים באמצעות מזון ומים. דרכים להבדיל בין תחלואה טבעית לתחלואה כתוצאה מפעולה מכוונת

דרישות קדם: ידע במיקרוביולוגיה ואימונולוגיה ברמה של קורסים בסיסיים. סגירת פערי ידע עד רמה בסיסית זו תעשה על ידי הסטודנטים ע"ב לימוד עצמי.

ציון סופי: 70% על בסיס מבחן מסכם, 30% על בסיס הצגות סטודנטים

ספרות מומלצת

מאמרים שיחולקו על ידי המרצים

אתרי אינטרנט:

www.nih.gov

www.bt.cdc.gov

"Control of Communicable Diseases in Man", David L. Heymann (Ed.), 18th Ed., 2004

"Bacterial Infections of Humans"

Epidemiology and Control, A.S. Evans and Ph. Brachman (Eds.), 3rd Ed. 1998

"Viral Infections of Humans"

Epidemiology and Control, A.S. Evans and R.A Kaslow, (Eds.), 4th Ed. 1997

 

0158.1117 בריאות האם והילד

סמ' ב', 2 ש"ס, שעור

ד"ר ליאת לרנר-גבע

בקורס ידונו בהרחבה סוגיות הקשורות לתכנון, ביצוע, והסקת מסקנות במחקרים אפדימיולוגיים בתחום נשים בגיל הפריון ופרינטולוגיה.

 

0158.1118 מבוא לפתולוגיה ופיזיולוגיה של המערכות

סמ' א', 2 ש"ס, שעור

ד"ר ארתור ליבוביץ

העיסוק באפידמיולוגיה ורפואה מונעת מאחד בעלי מקצועות שונים מתחום הבריאות שאינם בהכרח רופאים.. המטרה המשותפת היא ההתמודדות עם מחלות והשמירה והטיפוח של בריאות הציבור. לאור זאת , מצא החוג לנכון לפתח קורס ייחודי שנועד לקרב את שאינם רופאים ,ליסודות הפתולוגיה והפיזיולוגיה של המחלות ולחשיבה הקלינית. הקורס מיועד לתלמידי תו אר שני והוא חובה למי שלא סיים לימודי רפואה. הקורס מורכב משני חלקים - בחלק הראשון נכללו הרצאות על מהות התהליכים הפתולוגיים והפתופיזיולוגיים הגורמים למחלות , סקירת שיטות ואמצעים לאבחון מחלות ויסודות החשיבה הקלינית, ובחלק השני נסקרות מערכות הגוף העיקריות על מחלותיהן השכיחות ועקרונות הטיפול.

הקורס מעודד אינטראקציה של התלמידים ו 10% משאלות מבחן הסיום יחוברו על-ידם.

הרכב הציון : 20% נוכחות, 80% מבחן סיום.

 

0171.4816 מהנפש למוח ובחזרה: עיון בנוירופסיכיאטריה

סמ' ב' 2 ש"ס, שו"ס

פרופ' תלמה הנדלר

מטרת הקורס לבחון באופן ביקורתי את תחום הפסיכיאטריה משתי נקודות מבט

  1. קושי באיפיון ואיבחון של מצב נפשי פתולוגי ביחס למה שנחשב נורמלי

  2. חוסר של מודל מוחי פיסיולוגי ייחודי למצב נפשי .

במהלך הקורס נסקור מספר מצבי נפש בשטח האפור שבין נורמלי לחולני. המצבים יודגמו דרך סרטי קולנוע באורך מלא. הסרט ילווה בדיון על התופעות ההתנהגותיות ובהצגת ממצאים קיימים ממחקרי המוח, בעיקר הדמיה של מוח האדם שיכולים לספק מנגנון פיסיולוגי מערכתי להפרעה בהתנהגות.

 

0453.4009 יחסי תפקוד מבנה וחלבונים, חומצות גרעין

סמסטר א', 1 ש"ס - תרגיל

פרופ' גדעון פלמינגר, פרופ' אפרת קסלר

דרישות קדם: עקרונות בחקר החלבונים או קורס מתקדם אחר בחלבונים (יתכן במקביל).

הקורס מהווה הרחבה לקורס "עקרונות בחקר החלבונים". הקורס יהיה במתכונת של שיעור וסמינר ויעסוק בנושאים מתקדמים של מבנה ותפקוד של חלבונים כגון:

זיהוי וכימות של אינטראקציות בין ליגנדים ומקרומולקולות

מערכות מורכבות בתא החי הכוללות אינטראקציות בין חלבונים

חלבונים כמכונות

אינטראקציות בין חלבונים וחומצות גרעין.

נוכחות חובה . הרכב ציון: עמידה במטלות תקנה ציון "עבר".

Made by TAU Webteam